Pola formularza

Formularz: ZP-PN Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (cz. I)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17237760</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_7>[nazwaPelna]</p1_7>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_8_subfield_0>[miejscowość]</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>[ulica]</p1_8_subfield_1>
       <p1_8_subfield_2>[nr domu]</p1_8_subfield_2>
       <p1_8_subfield_3>[nr lokalu]</p1_8_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_9_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>[poczta]</p1_9_subfield_1>
       <p1_4>[Telefon]</p1_4>
       <p1_10>[Telefon]</p1_10>
       <p1_5>[Mail]</p1_5>
       <p1_11>[Mail]</p1_11>
       <p1_6>[Faks]</p1_6>
       <p1_12>[Faks]</p1_12>
       <p1_13>[nazwaPelna]</p1_13>
       <p1_14_subfield_0>[miejscowość]</p1_14_subfield_0>
       <p1_14_subfield_1>[ulica]</p1_14_subfield_1>
       <p1_14_subfield_2>[nr domu]</p1_14_subfield_2>
       <p1_14_subfield_3>[nr lokalu]</p1_14_subfield_3>
       <p1_15>[Telefon]</p1_15>
       <p1_17>[Faks]</p1_17>
       <p1_16>[Mail]</p1_16>
       <p1_18>[nazwaPelna]</p1_18>
       <p1_19_subfield_0>[miejscowość]</p1_19_subfield_0>
       <p1_19_subfield_1>[ulica]</p1_19_subfield_1>
       <p1_19_subfield_2>[nr domu]</p1_19_subfield_2>
       <p1_19_subfield_3>[nr lokalu]</p1_19_subfield_3>
       <p1_20_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_20_subfield_0>
       <p1_20_subfield_1>[poczta]</p1_20_subfield_1>
       <p1_21>[Telefon]</p1_21>
       <p1_22>[Faks]</p1_22>
       <p1_23>[Mail]</p1_23>
       <p1_24>[Pole tekstowe]</p1_24>
       <pageno1>[Pole tekstowe]</pageno1>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p2_2_>[Wartość wyboru w polu p2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_2_>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p202>[Pole tekstowe]</p202>
       <rect3777>[Pole powtarzalne]</rect3777>
       <rect3778>[Pole podziału sekcji]</rect3778>
       <p2_7>[Pole tekstowe]</p2_7>
       <rect3779>[Pole podziału sekcji]</rect3779>
       <p2_8>[Pole tekstowe]</p2_8>
       <rect3880>[Pole podziału sekcji]</rect3880>
       <p2_9_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_1>
       <p2_10>[Pole kwoty]</p2_10>
       <p2_11>[Pole kwoty]</p2_11>
       <p2_9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_2>
       <p2_13>[Pole kwoty]</p2_13>
       <p2_14>[Pole kwoty]</p2_14>
       <p2_15>[Pole kwoty]</p2_15>
       <p2_16>[Pole kwoty]</p2_16>
       <p2_17>[Pole kwoty]</p2_17>
       <p2_18>[Pole kwoty]</p2_18>
       <p2_19>[Pole tekstowe]</p2_19>
       <p2_9_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_3>
       <p2_9_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_4>
       <p2_20>[Pole kwoty]</p2_20>
       <p2_21>[Pole kwoty]</p2_21>
       <p2_22>[Pole kwoty]</p2_22>
       <p2_23>[Pole kwoty]</p2_23>
       <p2_24>[Pole kwoty]</p2_24>
       <p2_25>[Pole kwoty]</p2_25>
       <p2_26>[Pole kwoty]</p2_26>
       <p2_27>[Pole kwoty]</p2_27>
       <rect3881>[Pole podziału sekcji]</rect3881>
       <p2_28>[data]</p2_28>
       <p2_29>[pole wielowierszowe]</p2_29>
       <rect3882>[Pole podziału sekcji]</rect3882>
       <p2_30_>[Wartość wyboru w polu p2_30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_30_>
       <p2_31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_31>
       <p2_32>[Pole tekstowe]</p2_32>
       <rect3883>[Pole podziału sekcji]</rect3883>
       <rect3884>[Koniec strony]</rect3884>
       <pageno2>[Pole tekstowe]</pageno2>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1_>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p3_3>[pole wielowierszowe]</p3_3>
       <p301>[Pole tekstowe]</p301>
       <p300>[pole wielowierszowe]</p300>
       <rect3441>[Pole powtarzalne]</rect3441>
       <rect3442>[Pole podziału sekcji]</rect3442>
       <rect3443>[Pole podziału sekcji]</rect3443>
       <p3_4>[pole wielowierszowe]</p3_4>
       <rect3444>[Pole podziału sekcji]</rect3444>
       <p3_5_>[Wartość wyboru w polu p3_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5_>
       <rect3445>[Pole podziału sekcji]</rect3445>
       <p3_6>[pole wielowierszowe]</p3_6>
       <rect3446>[Pole podziału sekcji]</rect3446>
       <rect3447>[Pole podziału sekcji]</rect3447>
       <rect3448>[Pole podziału sekcji]</rect3448>
       <p4_1_subfield_0>[imię]</p4_1_subfield_0>
       <p4_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_subfield_1>
       <p4_2_subfield_0>[imię]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[nazwisko]</p4_2_subfield_1>
       <p4_3_subfield_0>[imię]</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>[nazwisko]</p4_3_subfield_1>
       <p400_subfield_0>[imię]</p400_subfield_0>
       <p400_subfield_1>[nazwisko]</p400_subfield_1>
       <rect34406>[Pole powtarzalne]</rect34406>
       <p4_4_>[Wartość wyboru w polu p4_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_4_>
       <rect3449>[Pole podziału sekcji]</rect3449>
       <p4_5>[pole wielowierszowe]</p4_5>
       <p4_6_>[Wartość wyboru w polu p4_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_6_>
       <rect34401>[Pole podziału sekcji]</rect34401>
       <p4_7_subfield_0>[imię]</p4_7_subfield_0>
       <p4_7_subfield_1>[nazwisko]</p4_7_subfield_1>
       <rect34402>[Pole podziału sekcji]</rect34402>
       <rect34403>[Pole podziału sekcji]</rect34403>
       <rect34408>[Koniec strony]</rect34408>
       <pageno3>[Pole tekstowe]</pageno3>
       <p4_8_>[Wartość wyboru w polu p4_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_8_>
       <p4_9>[data]</p4_9>
       <p4_10>[Pole tekstowe]</p4_10>
       <p4_11>[Pole tekstowe]</p4_11>
       <p4_12_subfield_0>[imię]</p4_12_subfield_0>
       <p4_12_subfield_1>[nazwisko]</p4_12_subfield_1>
       <p4_13_subfield_0>[imię]</p4_13_subfield_0>
       <p4_13_subfield_1>[nazwisko]</p4_13_subfield_1>
       <p4_14_subfield_0>[imię]</p4_14_subfield_0>
       <p4_14_subfield_1>[nazwisko]</p4_14_subfield_1>
       <p4_14_4_subfield_0>[imię]</p4_14_4_subfield_0>
       <p4_14_4_subfield_1>[nazwisko]</p4_14_4_subfield_1>
       <p401_subfield_0>[imię]</p401_subfield_0>
       <p401_subfield_1>[nazwisko]</p401_subfield_1>
       <rect402>[Pole powtarzalne]</rect402>
       <rect4021>[Pole podziału sekcji]</rect4021>
       <rect4022>[Pole podziału sekcji]</rect4022>
       <p4_15_subfield_0>[imię]</p4_15_subfield_0>
       <p4_15_subfield_1>[nazwisko]</p4_15_subfield_1>
       <p4_16>[Pole tekstowe]</p4_16>
       <p4_17_subfield_0>[imię]</p4_17_subfield_0>
       <p4_17_subfield_1>[nazwisko]</p4_17_subfield_1>
       <p4_18>[Pole tekstowe]</p4_18>
       <p4_19_subfield_0>[imię]</p4_19_subfield_0>
       <p4_19_subfield_1>[nazwisko]</p4_19_subfield_1>
       <p4_20>[Pole tekstowe]</p4_20>
       <p4_19_4_subfield_0>[imię]</p4_19_4_subfield_0>
       <p4_19_4_subfield_1>[nazwisko]</p4_19_4_subfield_1>
       <p4_20_0>[Pole tekstowe]</p4_20_0>
       <p402_subfield_0>[imię]</p402_subfield_0>
       <p402_subfield_1>[nazwisko]</p402_subfield_1>
       <p403>[Pole tekstowe]</p403>
       <rect403>[Pole powtarzalne]</rect403>
       <rect4023>[Pole podziału sekcji]</rect4023>
       <rect4024>[Pole podziału sekcji]</rect4024>
       <p4_21_>[Wartość wyboru w polu p4_21. Dostępne wartości: 1 4 ]</p4_21_>
       <rect4025>[Pole podziału sekcji]</rect4025>
       <p4_22>[data]</p4_22>
       <p4_23>[Pole tekstowe]</p4_23>
       <p4_24_subfield_0>[imię]</p4_24_subfield_0>
       <p4_24_subfield_1>[nazwisko]</p4_24_subfield_1>
       <p4_25_subfield_0>[imię]</p4_25_subfield_0>
       <p4_25_subfield_1>[nazwisko]</p4_25_subfield_1>
       <p4_26_subfield_0>[imię]</p4_26_subfield_0>
       <p4_26_subfield_1>[nazwisko]</p4_26_subfield_1>
       <p404_subfield_0>[imię]</p404_subfield_0>
       <p404_subfield_1>[nazwisko]</p404_subfield_1>
       <rect404>[Pole powtarzalne]</rect404>
       <rect4026>[Pole podziału sekcji]</rect4026>
       <p4_21_1_>[Wartość wyboru w polu p4_21_1. Dostępne wartości: 1 4 ]</p4_21_1_>
       <p4_27_subfield_0>[imię]</p4_27_subfield_0>
       <p4_27_subfield_1>[nazwisko]</p4_27_subfield_1>
       <p4_28>[Pole tekstowe]</p4_28>
       <p4_29_subfield_0>[imię]</p4_29_subfield_0>
       <p4_29_subfield_1>[nazwisko]</p4_29_subfield_1>
       <p4_30>[Pole tekstowe]</p4_30>
       <p4_31_subfield_0>[imię]</p4_31_subfield_0>
       <p4_31_subfield_1>[nazwisko]</p4_31_subfield_1>
       <p4_32>[Pole tekstowe]</p4_32>
       <p4_31_1_subfield_0>[imię]</p4_31_1_subfield_0>
       <p4_31_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_31_1_subfield_1>
       <p4_32_1>[Pole tekstowe]</p4_32_1>
       <rect405>[Pole powtarzalne]</rect405>
       <rect4027>[Pole podziału sekcji]</rect4027>
       <p4_33_>[Wartość wyboru w polu p4_33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_33_>
       <p4_34_subfield_0>[imię]</p4_34_subfield_0>
       <p4_34_subfield_1>[nazwisko]</p4_34_subfield_1>
       <p4_35_subfield_0>[imię]</p4_35_subfield_0>
       <p4_35_subfield_1>[nazwisko]</p4_35_subfield_1>
       <p405_subfield_0>[imię]</p405_subfield_0>
       <p405_subfield_1>[nazwisko]</p405_subfield_1>
       <rect406>[Pole powtarzalne]</rect406>
       <rect4028>[Pole podziału sekcji]</rect4028>
       <p4_36_subfield_0>[imię]</p4_36_subfield_0>
       <p4_36_subfield_1>[nazwisko]</p4_36_subfield_1>
       <p4_37>[Pole tekstowe]</p4_37>
       <p4_38_subfield_0>[imię]</p4_38_subfield_0>
       <p4_38_subfield_1>[nazwisko]</p4_38_subfield_1>
       <p4_39>[Pole tekstowe]</p4_39>
       <p4_40_subfield_0>[imię]</p4_40_subfield_0>
       <p4_40_subfield_1>[nazwisko]</p4_40_subfield_1>
       <p4_41>[Pole tekstowe]</p4_41>
       <p406_subfield_0>[imię]</p406_subfield_0>
       <p406_subfield_1>[nazwisko]</p406_subfield_1>
       <p407>[Pole tekstowe]</p407>
       <rect407>[Pole powtarzalne]</rect407>
       <pageno4>[Pole tekstowe]</pageno4>
       <p4_42_subfield_0>[imię]</p4_42_subfield_0>
       <p4_42_subfield_1>[nazwisko]</p4_42_subfield_1>
       <p4_43_subfield_0>[imię]</p4_43_subfield_0>
       <p4_43_subfield_1>[nazwisko]</p4_43_subfield_1>
       <p4_44_subfield_0>[imię]</p4_44_subfield_0>
       <p4_44_subfield_1>[nazwisko]</p4_44_subfield_1>
       <p408_subfield_0>[imię]</p408_subfield_0>
       <p408_subfield_1>[nazwisko]</p408_subfield_1>
       <rect3451>[Pole powtarzalne]</rect3451>
       <rect3456>[Pole podziału sekcji]</rect3456>
       <p4_45_subfield_0>[imię]</p4_45_subfield_0>
       <p4_45_subfield_1>[nazwisko]</p4_45_subfield_1>
       <p4_46_subfield_0>[imię]</p4_46_subfield_0>
       <p4_46_subfield_1>[nazwisko]</p4_46_subfield_1>
       <p4_47_subfield_0>[imię]</p4_47_subfield_0>
       <p4_47_subfield_1>[nazwisko]</p4_47_subfield_1>
       <p409_subfield_0>[imię]</p409_subfield_0>
       <p409_subfield_1>[nazwisko]</p409_subfield_1>
       <rect3452>[Pole powtarzalne]</rect3452>
       <rect3457>[Pole podziału sekcji]</rect3457>
       <p4_48_subfield_0>[imię]</p4_48_subfield_0>
       <p4_48_subfield_1>[nazwisko]</p4_48_subfield_1>
       <p4_49_subfield_0>[imię]</p4_49_subfield_0>
       <p4_49_subfield_1>[nazwisko]</p4_49_subfield_1>
       <p4_50_subfield_0>[imię]</p4_50_subfield_0>
       <p4_50_subfield_1>[nazwisko]</p4_50_subfield_1>
       <p410_subfield_0>[imię]</p410_subfield_0>
       <p410_subfield_1>[nazwisko]</p410_subfield_1>
       <rect3453>[Pole powtarzalne]</rect3453>
       <rect3458>[Pole podziału sekcji]</rect3458>
       <p4_51_subfield_0>[imię]</p4_51_subfield_0>
       <p4_51_subfield_1>[nazwisko]</p4_51_subfield_1>
       <p4_52_subfield_0>[imię]</p4_52_subfield_0>
       <p4_52_subfield_1>[nazwisko]</p4_52_subfield_1>
       <p4_53_subfield_0>[imię]</p4_53_subfield_0>
       <p4_53_subfield_1>[nazwisko]</p4_53_subfield_1>
       <p411_subfield_0>[imię]</p411_subfield_0>
       <p411_subfield_1>[nazwisko]</p411_subfield_1>
       <rect3454>[Pole powtarzalne]</rect3454>
       <rect3459>[Pole podziału sekcji]</rect3459>
       <p4_54_subfield_0>[imię]</p4_54_subfield_0>
       <p4_54_subfield_1>[nazwisko]</p4_54_subfield_1>
       <p4_55>[Pole tekstowe]</p4_55>
       <p4_56_subfield_0>[imię]</p4_56_subfield_0>
       <p4_56_subfield_1>[nazwisko]</p4_56_subfield_1>
       <pc18>[Pole tekstowe]</pc18>
       <p4_58_subfield_0>[imię]</p4_58_subfield_0>
       <p4_58_subfield_1>[nazwisko]</p4_58_subfield_1>
       <p4_59>[Pole tekstowe]</p4_59>
       <p412_subfield_0>[imię]</p412_subfield_0>
       <p412_subfield_1>[nazwisko]</p412_subfield_1>
       <p413>[Pole tekstowe]</p413>
       <rect3455>[Pole powtarzalne]</rect3455>
       <rect3460>[Pole podziału sekcji]</rect3460>
       <p4_60>[pole wielowierszowe]</p4_60>
       <rect3461>[Pole podziału sekcji]</rect3461>
       <rect3463>[Pole podziału sekcji]</rect3463>
       <rect3464>[Pole podziału sekcji]</rect3464>
       <p4_61_>[Wartość wyboru w polu p4_61. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_61_>
       <p4_63_subfield_0>[imię]</p4_63_subfield_0>
       <p4_63_subfield_1>[nazwisko]</p4_63_subfield_1>
       <p4_64>[Pole tekstowe]</p4_64>
       <p4_65_subfield_0>[imię]</p4_65_subfield_0>
       <p4_65_subfield_1>[nazwisko]</p4_65_subfield_1>
       <p4_66>[Pole tekstowe]</p4_66>
       <p4_67_subfield_0>[imię]</p4_67_subfield_0>
       <p4_67_subfield_1>[nazwisko]</p4_67_subfield_1>
       <p4_68>[Pole tekstowe]</p4_68>
       <p4_67_1_subfield_0>[imię]</p4_67_1_subfield_0>
       <p4_67_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_67_1_subfield_1>
       <p4_68_5>[Pole tekstowe]</p4_68_5>
       <rect3468>[Pole powtarzalne]</rect3468>
       <rect3469>[Pole podziału sekcji]</rect3469>
       <rect3465>[Pole podziału sekcji]</rect3465>
       <otworz_zppncz2>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</otworz_zppncz2>
       <rect3471>[Koniec strony]</rect3471>
       <pageno5>[Pole tekstowe]</pageno5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZP-PN</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17237760</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_7>Pełna nazwa testowa</p1_7>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_8_subfield_0>Poznań</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>Strzelecka</p1_8_subfield_1>
       <p1_8_subfield_2>1</p1_8_subfield_2>
       <p1_8_subfield_3>1</p1_8_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_9_subfield_0>61-155</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>Poznań</p1_9_subfield_1>
       <p1_4>500600400</p1_4>
       <p1_10>500600400</p1_10>
       <p1_5>test@test.pl</p1_5>
       <p1_11>test@test.pl</p1_11>
       <p1_6></p1_6>
       <p1_12></p1_12>
       <p1_13>Pełna nazwa testowa</p1_13>
       <p1_14_subfield_0>Poznań</p1_14_subfield_0>
       <p1_14_subfield_1>Strzelecka</p1_14_subfield_1>
       <p1_14_subfield_2>1</p1_14_subfield_2>
       <p1_14_subfield_3>1</p1_14_subfield_3>
       <p1_15>500600400</p1_15>
       <p1_17></p1_17>
       <p1_16>test@test.pl</p1_16>
       <p1_18>Pełna nazwa testowa</p1_18>
       <p1_19_subfield_0>Poznań</p1_19_subfield_0>
       <p1_19_subfield_1>Strzelecka</p1_19_subfield_1>
       <p1_19_subfield_2>1</p1_19_subfield_2>
       <p1_19_subfield_3>1</p1_19_subfield_3>
       <p1_20_subfield_0>61-155</p1_20_subfield_0>
       <p1_20_subfield_1>Poznań</p1_20_subfield_1>
       <p1_21>500600400</p1_21>
       <p1_22></p1_22>
       <p1_23>test@test.pl</p1_23>
       <p1_24>test pola tekstowego</p1_24>
       <pageno1>test pola tekstowego</pageno1>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p2_2_>1</p2_2_>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p202>test pola tekstowego</p202>
       <rect3777></rect3777>
       <rect3778></rect3778>
       <p2_7>test pola tekstowego</p2_7>
       <rect3779></rect3779>
       <p2_8>test pola tekstowego</p2_8>
       <rect3880></rect3880>
       <p2_9_1>1</p2_9_1>
       <p2_10>10</p2_10>
       <p2_11>10</p2_11>
       <p2_9_2>1</p2_9_2>
       <p2_13>10</p2_13>
       <p2_14>10</p2_14>
       <p2_15>10</p2_15>
       <p2_16>10</p2_16>
       <p2_17>10</p2_17>
       <p2_18>10</p2_18>
       <p2_19>test pola tekstowego</p2_19>
       <p2_9_3>1</p2_9_3>
       <p2_9_4>1</p2_9_4>
       <p2_20>10</p2_20>
       <p2_21>10</p2_21>
       <p2_22>10</p2_22>
       <p2_23>10</p2_23>
       <p2_24>10</p2_24>
       <p2_25>10</p2_25>
       <p2_26>10</p2_26>
       <p2_27>10</p2_27>
       <rect3881></rect3881>
       <p2_28>30-10-1990</p2_28>
       <p2_29>to jest pole wielowierszowe</p2_29>
       <rect3882></rect3882>
       <p2_30_>1</p2_30_>
       <p2_31>10</p2_31>
       <p2_32>test pola tekstowego</p2_32>
       <rect3883></rect3883>
       <rect3884></rect3884>
       <pageno2>test pola tekstowego</pageno2>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p3_3>to jest pole wielowierszowe</p3_3>
       <p301>test pola tekstowego</p301>
       <p300>to jest pole wielowierszowe</p300>
       <rect3441></rect3441>
       <rect3442></rect3442>
       <rect3443></rect3443>
       <p3_4>to jest pole wielowierszowe</p3_4>
       <rect3444></rect3444>
       <p3_5_>1</p3_5_>
       <rect3445></rect3445>
       <p3_6>to jest pole wielowierszowe</p3_6>
       <rect3446></rect3446>
       <rect3447></rect3447>
       <rect3448></rect3448>
       <p4_1_subfield_0>Jan</p4_1_subfield_0>
       <p4_1_subfield_1>Kowalski</p4_1_subfield_1>
       <p4_2_subfield_0>Jan</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Kowalski</p4_2_subfield_1>
       <p4_3_subfield_0>Jan</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>Kowalski</p4_3_subfield_1>
       <p400_subfield_0>Jan</p400_subfield_0>
       <p400_subfield_1>Kowalski</p400_subfield_1>
       <rect34406></rect34406>
       <p4_4_>1</p4_4_>
       <rect3449></rect3449>
       <p4_5>to jest pole wielowierszowe</p4_5>
       <p4_6_>1</p4_6_>
       <rect34401></rect34401>
       <p4_7_subfield_0>Jan</p4_7_subfield_0>
       <p4_7_subfield_1>Kowalski</p4_7_subfield_1>
       <rect34402></rect34402>
       <rect34403></rect34403>
       <rect34408></rect34408>
       <pageno3>test pola tekstowego</pageno3>
       <p4_8_>1</p4_8_>
       <p4_9>30-10-1990</p4_9>
       <p4_10>test pola tekstowego</p4_10>
       <p4_11>test pola tekstowego</p4_11>
       <p4_12_subfield_0>Jan</p4_12_subfield_0>
       <p4_12_subfield_1>Kowalski</p4_12_subfield_1>
       <p4_13_subfield_0>Jan</p4_13_subfield_0>
       <p4_13_subfield_1>Kowalski</p4_13_subfield_1>
       <p4_14_subfield_0>Jan</p4_14_subfield_0>
       <p4_14_subfield_1>Kowalski</p4_14_subfield_1>
       <p4_14_4_subfield_0>Jan</p4_14_4_subfield_0>
       <p4_14_4_subfield_1>Kowalski</p4_14_4_subfield_1>
       <p401_subfield_0>Jan</p401_subfield_0>
       <p401_subfield_1>Kowalski</p401_subfield_1>
       <rect402></rect402>
       <rect4021></rect4021>
       <rect4022></rect4022>
       <p4_15_subfield_0>Jan</p4_15_subfield_0>
       <p4_15_subfield_1>Kowalski</p4_15_subfield_1>
       <p4_16>test pola tekstowego</p4_16>
       <p4_17_subfield_0>Jan</p4_17_subfield_0>
       <p4_17_subfield_1>Kowalski</p4_17_subfield_1>
       <p4_18>test pola tekstowego</p4_18>
       <p4_19_subfield_0>Jan</p4_19_subfield_0>
       <p4_19_subfield_1>Kowalski</p4_19_subfield_1>
       <p4_20>test pola tekstowego</p4_20>
       <p4_19_4_subfield_0>Jan</p4_19_4_subfield_0>
       <p4_19_4_subfield_1>Kowalski</p4_19_4_subfield_1>
       <p4_20_0>test pola tekstowego</p4_20_0>
       <p402_subfield_0>Jan</p402_subfield_0>
       <p402_subfield_1>Kowalski</p402_subfield_1>
       <p403>test pola tekstowego</p403>
       <rect403></rect403>
       <rect4023></rect4023>
       <rect4024></rect4024>
       <p4_21_>1</p4_21_>
       <rect4025></rect4025>
       <p4_22>30-10-1990</p4_22>
       <p4_23>test pola tekstowego</p4_23>
       <p4_24_subfield_0>Jan</p4_24_subfield_0>
       <p4_24_subfield_1>Kowalski</p4_24_subfield_1>
       <p4_25_subfield_0>Jan</p4_25_subfield_0>
       <p4_25_subfield_1>Kowalski</p4_25_subfield_1>
       <p4_26_subfield_0>Jan</p4_26_subfield_0>
       <p4_26_subfield_1>Kowalski</p4_26_subfield_1>
       <p404_subfield_0>Jan</p404_subfield_0>
       <p404_subfield_1>Kowalski</p404_subfield_1>
       <rect404></rect404>
       <rect4026></rect4026>
       <p4_21_1_>1</p4_21_1_>
       <p4_27_subfield_0>Jan</p4_27_subfield_0>
       <p4_27_subfield_1>Kowalski</p4_27_subfield_1>
       <p4_28>test pola tekstowego</p4_28>
       <p4_29_subfield_0>Jan</p4_29_subfield_0>
       <p4_29_subfield_1>Kowalski</p4_29_subfield_1>
       <p4_30>test pola tekstowego</p4_30>
       <p4_31_subfield_0>Jan</p4_31_subfield_0>
       <p4_31_subfield_1>Kowalski</p4_31_subfield_1>
       <p4_32>test pola tekstowego</p4_32>
       <p4_31_1_subfield_0>Jan</p4_31_1_subfield_0>
       <p4_31_1_subfield_1>Kowalski</p4_31_1_subfield_1>
       <p4_32_1>test pola tekstowego</p4_32_1>
       <rect405></rect405>
       <rect4027></rect4027>
       <p4_33_>1</p4_33_>
       <p4_34_subfield_0>Jan</p4_34_subfield_0>
       <p4_34_subfield_1>Kowalski</p4_34_subfield_1>
       <p4_35_subfield_0>Jan</p4_35_subfield_0>
       <p4_35_subfield_1>Kowalski</p4_35_subfield_1>
       <p405_subfield_0>Jan</p405_subfield_0>
       <p405_subfield_1>Kowalski</p405_subfield_1>
       <rect406></rect406>
       <rect4028></rect4028>
       <p4_36_subfield_0>Jan</p4_36_subfield_0>
       <p4_36_subfield_1>Kowalski</p4_36_subfield_1>
       <p4_37>test pola tekstowego</p4_37>
       <p4_38_subfield_0>Jan</p4_38_subfield_0>
       <p4_38_subfield_1>Kowalski</p4_38_subfield_1>
       <p4_39>test pola tekstowego</p4_39>
       <p4_40_subfield_0>Jan</p4_40_subfield_0>
       <p4_40_subfield_1>Kowalski</p4_40_subfield_1>
       <p4_41>test pola tekstowego</p4_41>
       <p406_subfield_0>Jan</p406_subfield_0>
       <p406_subfield_1>Kowalski</p406_subfield_1>
       <p407>test pola tekstowego</p407>
       <rect407></rect407>
       <pageno4>test pola tekstowego</pageno4>
       <p4_42_subfield_0>Jan</p4_42_subfield_0>
       <p4_42_subfield_1>Kowalski</p4_42_subfield_1>
       <p4_43_subfield_0>Jan</p4_43_subfield_0>
       <p4_43_subfield_1>Kowalski</p4_43_subfield_1>
       <p4_44_subfield_0>Jan</p4_44_subfield_0>
       <p4_44_subfield_1>Kowalski</p4_44_subfield_1>
       <p408_subfield_0>Jan</p408_subfield_0>
       <p408_subfield_1>Kowalski</p408_subfield_1>
       <rect3451></rect3451>
       <rect3456></rect3456>
       <p4_45_subfield_0>Jan</p4_45_subfield_0>
       <p4_45_subfield_1>Kowalski</p4_45_subfield_1>
       <p4_46_subfield_0>Jan</p4_46_subfield_0>
       <p4_46_subfield_1>Kowalski</p4_46_subfield_1>
       <p4_47_subfield_0>Jan</p4_47_subfield_0>
       <p4_47_subfield_1>Kowalski</p4_47_subfield_1>
       <p409_subfield_0>Jan</p409_subfield_0>
       <p409_subfield_1>Kowalski</p409_subfield_1>
       <rect3452></rect3452>
       <rect3457></rect3457>
       <p4_48_subfield_0>Jan</p4_48_subfield_0>
       <p4_48_subfield_1>Kowalski</p4_48_subfield_1>
       <p4_49_subfield_0>Jan</p4_49_subfield_0>
       <p4_49_subfield_1>Kowalski</p4_49_subfield_1>
       <p4_50_subfield_0>Jan</p4_50_subfield_0>
       <p4_50_subfield_1>Kowalski</p4_50_subfield_1>
       <p410_subfield_0>Jan</p410_subfield_0>
       <p410_subfield_1>Kowalski</p410_subfield_1>
       <rect3453></rect3453>
       <rect3458></rect3458>
       <p4_51_subfield_0>Jan</p4_51_subfield_0>
       <p4_51_subfield_1>Kowalski</p4_51_subfield_1>
       <p4_52_subfield_0>Jan</p4_52_subfield_0>
       <p4_52_subfield_1>Kowalski</p4_52_subfield_1>
       <p4_53_subfield_0>Jan</p4_53_subfield_0>
       <p4_53_subfield_1>Kowalski</p4_53_subfield_1>
       <p411_subfield_0>Jan</p411_subfield_0>
       <p411_subfield_1>Kowalski</p411_subfield_1>
       <rect3454></rect3454>
       <rect3459></rect3459>
       <p4_54_subfield_0>Jan</p4_54_subfield_0>
       <p4_54_subfield_1>Kowalski</p4_54_subfield_1>
       <p4_55>test pola tekstowego</p4_55>
       <p4_56_subfield_0>Jan</p4_56_subfield_0>
       <p4_56_subfield_1>Kowalski</p4_56_subfield_1>
       <pc18>test pola tekstowego</pc18>
       <p4_58_subfield_0>Jan</p4_58_subfield_0>
       <p4_58_subfield_1>Kowalski</p4_58_subfield_1>
       <p4_59>test pola tekstowego</p4_59>
       <p412_subfield_0>Jan</p412_subfield_0>
       <p412_subfield_1>Kowalski</p412_subfield_1>
       <p413>test pola tekstowego</p413>
       <rect3455></rect3455>
       <rect3460></rect3460>
       <p4_60>to jest pole wielowierszowe</p4_60>
       <rect3461></rect3461>
       <rect3463></rect3463>
       <rect3464></rect3464>
       <p4_61_>1</p4_61_>
       <p4_63_subfield_0>Jan</p4_63_subfield_0>
       <p4_63_subfield_1>Kowalski</p4_63_subfield_1>
       <p4_64>test pola tekstowego</p4_64>
       <p4_65_subfield_0>Jan</p4_65_subfield_0>
       <p4_65_subfield_1>Kowalski</p4_65_subfield_1>
       <p4_66>test pola tekstowego</p4_66>
       <p4_67_subfield_0>Jan</p4_67_subfield_0>
       <p4_67_subfield_1>Kowalski</p4_67_subfield_1>
       <p4_68>test pola tekstowego</p4_68>
       <p4_67_1_subfield_0>Jan</p4_67_1_subfield_0>
       <p4_67_1_subfield_1>Kowalski</p4_67_1_subfield_1>
       <p4_68_5>test pola tekstowego</p4_68_5>
       <rect3468></rect3468>
       <rect3469></rect3469>
       <rect3465></rect3465>
       <otworz_zppncz2></otworz_zppncz2>
       <rect3471></rect3471>
       <pageno5>test pola tekstowego</pageno5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>