Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZLP (archiwalny) Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (lista płac)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17274105</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pA_1>[nazwaPelna]</pA_1>
       <pA_7_subfield_1>[nazwisko]</pA_7_subfield_1>
       <pA_7_subfield_0>[imię]</pA_7_subfield_0>
       <pA_2_subfield_0>[miejscowość]</pA_2_subfield_0>
       <pA_2_subfield_1>[ulica]</pA_2_subfield_1>
       <pA_2_subfield_2>[nr domu]</pA_2_subfield_2>
       <pA_2_subfield_3>[nr lokalu]</pA_2_subfield_3>
       <pA_7_>[Wartość wyboru w polu pA_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_7_>
       <pA_7_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pA_7_3_subfield_>
       <pA_7_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pA_7_3_subfield_2>
       <pA_7_3_subfield_3>[Pole NIP]</pA_7_3_subfield_3>
       <pA_8_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pA_8_1>
       <pA_9_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pA_9_1>
       <pA_3_subfield_0>[kod pocztowy]</pA_3_subfield_0>
       <pA_3_subfield_1>[poczta]</pA_3_subfield_1>
       <pA_8_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pA_8_2>
       <pA_9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pA_9_2>
       <pA_7_0_subfield_0>[miejscowość]</pA_7_0_subfield_0>
       <pA_7_0_subfield_1>[ulica]</pA_7_0_subfield_1>
       <pA_7_0_subfield_2>[nr domu]</pA_7_0_subfield_2>
       <pA_7_0_subfield_3>[nr lokalu]</pA_7_0_subfield_3>
       <pA_6>[Data wypełnienia]</pA_6>
       <pA_8_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pA_8_3>
       <pA_9_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pA_9_3>
       <pA_5>[NIP]</pA_5>
       <pA_7_9_subfield_0>[kod pocztowy]</pA_7_9_subfield_0>
       <pA_7_9_subfield_1>[poczta]</pA_7_9_subfield_1>
       <pB_1>[Pole kwoty]</pB_1>
       <pB_2>[Pole kwoty]</pB_2>
       <pA_10>20* / 50</pA_10>
       <pB_14>17* / 17.75 / 18 / 32</pB_14>
       <pB_21>[Pole kwoty]</pB_21>
       <pA_6_7>[data]</pA_6_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZLP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17274105</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pA_1>Pełna nazwa testowa</pA_1>
       <pA_7_subfield_1>Kowalski</pA_7_subfield_1>
       <pA_7_subfield_0>Jan</pA_7_subfield_0>
       <pA_2_subfield_0>Poznań</pA_2_subfield_0>
       <pA_2_subfield_1>Strzelecka</pA_2_subfield_1>
       <pA_2_subfield_2>1</pA_2_subfield_2>
       <pA_2_subfield_3>1</pA_2_subfield_3>
       <pA_7_>1</pA_7_>
       <pA_7_3_subfield_>2</pA_7_3_subfield_>
       <pA_7_3_subfield_2>23050608219</pA_7_3_subfield_2>
       <pA_7_3_subfield_3>8875155741</pA_7_3_subfield_3>
       <pA_8_1>1</pA_8_1>
       <pA_9_1>1</pA_9_1>
       <pA_3_subfield_0>61-155</pA_3_subfield_0>
       <pA_3_subfield_1>Poznań</pA_3_subfield_1>
       <pA_8_2>1</pA_8_2>
       <pA_9_2>1</pA_9_2>
       <pA_7_0_subfield_0>Poznań</pA_7_0_subfield_0>
       <pA_7_0_subfield_1>Strzelecka</pA_7_0_subfield_1>
       <pA_7_0_subfield_2>1</pA_7_0_subfield_2>
       <pA_7_0_subfield_3>1</pA_7_0_subfield_3>
       <pA_6>1</pA_6>
       <pA_8_3>1</pA_8_3>
       <pA_9_3>1</pA_9_3>
       <pA_5>8875155741</pA_5>
       <pA_7_9_subfield_0>61-155</pA_7_9_subfield_0>
       <pA_7_9_subfield_1>Poznań</pA_7_9_subfield_1>
       <pB_1>1</pB_1>
       <pB_2>1</pB_2>
       <pA_10>20</pA_10>
       <pB_14>17</pB_14>
       <pB_21>1</pB_21>
       <pA_6_7>1</pA_6_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>