Pola formularza

Formularz: SFJINZ Rach-Pb (v.1-2) Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SFPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17274778</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect3640>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3640>
       <rect2431_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2431_4>
       <p1a_1_3>[Pole kwoty]</p1a_1_3>
       <p1a_2_3>[Pole kwoty]</p1a_2_3>
       <p1a_3_3>[Pole kwoty]</p1a_3_3>
       <p1a_1_4>[Pole kwoty]</p1a_1_4>
       <p1a_2_4>[Pole kwoty]</p1a_2_4>
       <p1a_3_4>[Pole kwoty]</p1a_3_4>
       <p1a_1_6>[Pole kwoty]</p1a_1_6>
       <p1a_2_6>[Pole kwoty]</p1a_2_6>
       <p1a_3_6>[Pole kwoty]</p1a_3_6>
       <p1a_1_7>[Pole kwoty]</p1a_1_7>
       <p1a_2_7>[Pole kwoty]</p1a_2_7>
       <p1a_3_7>[Pole kwoty]</p1a_3_7>
       <p1a_1_8>[Pole kwoty]</p1a_1_8>
       <p1a_2_8>[Pole kwoty]</p1a_2_8>
       <p1a_3_8>[Pole kwoty]</p1a_3_8>
       <p1a_1_9>[Pole kwoty]</p1a_1_9>
       <p1a_2_9>[Pole kwoty]</p1a_2_9>
       <p1a_3_9>[Pole kwoty]</p1a_3_9>
       <p1a_1_10>[Pole kwoty]</p1a_1_10>
       <p1a_2_10>[Pole kwoty]</p1a_2_10>
       <p1a_3_10>[Pole kwoty]</p1a_3_10>
       <p1b_1_3>[Pole kwoty]</p1b_1_3>
       <p1b_2_3>[Pole kwoty]</p1b_2_3>
       <p1b_3_3>[Pole kwoty]</p1b_3_3>
       <p1b_1_4>[Pole kwoty]</p1b_1_4>
       <p1b_2_4>[Pole kwoty]</p1b_2_4>
       <p1b_3_4>[Pole kwoty]</p1b_3_4>
       <p1b_1_6>[Pole kwoty]</p1b_1_6>
       <p1b_2_6>[Pole kwoty]</p1b_2_6>
       <p1b_3_6>[Pole kwoty]</p1b_3_6>
       <p1b_1_8>[Pole kwoty]</p1b_1_8>
       <p1b_2_8>[Pole kwoty]</p1b_2_8>
       <p1b_3_8>[Pole kwoty]</p1b_3_8>
       <p1b_1_9>[Pole kwoty]</p1b_1_9>
       <p1b_2_9>[Pole kwoty]</p1b_2_9>
       <p1b_3_9>[Pole kwoty]</p1b_3_9>
       <p1b_1_10>[Pole kwoty]</p1b_1_10>
       <p1b_2_10>[Pole kwoty]</p1b_2_10>
       <p1b_3_10>[Pole kwoty]</p1b_3_10>
       <p1b_1_11>[Pole kwoty]</p1b_1_11>
       <p1b_2_11>[Pole kwoty]</p1b_2_11>
       <p1b_3_11>[Pole kwoty]</p1b_3_11>
       <p1b_1_12>[Pole kwoty]</p1b_1_12>
       <p1b_2_12>[Pole kwoty]</p1b_2_12>
       <p1b_3_12>[Pole kwoty]</p1b_3_12>
       <p1b_1_13>[Pole kwoty]</p1b_1_13>
       <p1b_2_13>[Pole kwoty]</p1b_2_13>
       <p1b_3_13>[Pole kwoty]</p1b_3_13>
       <p1b_1_15>[Pole kwoty]</p1b_1_15>
       <p1b_2_15>[Pole kwoty]</p1b_2_15>
       <p1b_3_15>[Pole kwoty]</p1b_3_15>
       <p1b_1_16>[Pole kwoty]</p1b_1_16>
       <p1b_2_16>[Pole kwoty]</p1b_2_16>
       <p1b_3_16>[Pole kwoty]</p1b_3_16>
       <p1b_1_18>[Pole kwoty]</p1b_1_18>
       <p1b_2_18>[Pole kwoty]</p1b_2_18>
       <p1b_3_18>[Pole kwoty]</p1b_3_18>
       <p1b_1_20>[Pole kwoty]</p1b_1_20>
       <p1b_2_20>[Pole kwoty]</p1b_2_20>
       <p1b_3_20>[Pole kwoty]</p1b_3_20>
       <p1b_1_21>[Pole kwoty]</p1b_1_21>
       <p1b_2_21>[Pole kwoty]</p1b_2_21>
       <p1b_3_21>[Pole kwoty]</p1b_3_21>
       <p1b_1_22>[Pole kwoty]</p1b_1_22>
       <p1b_2_22>[Pole kwoty]</p1b_2_22>
       <p1b_3_22>[Pole kwoty]</p1b_3_22>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <p1c_1_3>[Pole kwoty]</p1c_1_3>
       <p1c_2_3>[Pole kwoty]</p1c_2_3>
       <p1c_3_3>[Pole kwoty]</p1c_3_3>
       <p1c_1_4>[Pole kwoty]</p1c_1_4>
       <p1c_2_4>[Pole kwoty]</p1c_2_4>
       <p1c_3_4>[Pole kwoty]</p1c_3_4>
       <p1c_1_5>[Pole kwoty]</p1c_1_5>
       <p1c_2_5>[Pole kwoty]</p1c_2_5>
       <p1c_3_5>[Pole kwoty]</p1c_3_5>
       <p1c_1_6>[Pole kwoty]</p1c_1_6>
       <p1c_2_6>[Pole kwoty]</p1c_2_6>
       <p1c_3_6>[Pole kwoty]</p1c_3_6>
       <p1c_1_8>[Pole kwoty]</p1c_1_8>
       <p1c_2_8>[Pole kwoty]</p1c_2_8>
       <p1c_3_8>[Pole kwoty]</p1c_3_8>
       <p1c_1_9>[Pole kwoty]</p1c_1_9>
       <p1c_2_9>[Pole kwoty]</p1c_2_9>
       <p1c_3_9>[Pole kwoty]</p1c_3_9>
       <p1c_1_10>[Pole kwoty]</p1c_1_10>
       <p1c_2_10>[Pole kwoty]</p1c_2_10>
       <p1c_3_10>[Pole kwoty]</p1c_3_10>
       <p1c_1_11>[Pole kwoty]</p1c_1_11>
       <p1c_2_11>[Pole kwoty]</p1c_2_11>
       <p1c_3_11>[Pole kwoty]</p1c_3_11>
       <p1c_1_12>[Pole kwoty]</p1c_1_12>
       <p1c_2_12>[Pole kwoty]</p1c_2_12>
       <p1c_3_12>[Pole kwoty]</p1c_3_12>
       <p1c_1_13>[Pole kwoty]</p1c_1_13>
       <p1c_2_13>[Pole kwoty]</p1c_2_13>
       <p1c_3_13>[Pole kwoty]</p1c_3_13>
       <p1c_1_14>[Pole kwoty]</p1c_1_14>
       <p1c_2_14>[Pole kwoty]</p1c_2_14>
       <p1c_3_14>[Pole kwoty]</p1c_3_14>
       <p1c_1_15>[Pole kwoty]</p1c_1_15>
       <p1c_2_15>[Pole kwoty]</p1c_2_15>
       <p1c_3_15>[Pole kwoty]</p1c_3_15>
       <p1c_1_16>[Pole kwoty]</p1c_1_16>
       <p1c_2_16>[Pole kwoty]</p1c_2_16>
       <p1c_3_16>[Pole kwoty]</p1c_3_16>
       <p1e_1_1>[Pole kwoty]</p1e_1_1>
       <p1e_2_1>[Pole kwoty]</p1e_2_1>
       <p1e_3_1>[Pole kwoty]</p1e_3_1>
       <p1e_1_2>[Pole kwoty]</p1e_1_2>
       <p1e_2_2>[Pole kwoty]</p1e_2_2>
       <p1e_3_2>[Pole kwoty]</p1e_3_2>
       <p1f_1_1>[Pole kwoty]</p1f_1_1>
       <p1f_2_1>[Pole kwoty]</p1f_2_1>
       <p1f_3_1>[Pole kwoty]</p1f_3_1>
       <p1g_1_2>[Pole kwoty]</p1g_1_2>
       <p1g_2_2>[Pole kwoty]</p1g_2_2>
       <p1g_3_2>[Pole kwoty]</p1g_3_2>
       <podp1>[pole wielowierszowe]</podp1>
       <podp2>[pole wielowierszowe]</podp2>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJINZ Rach-Pb (v.1-2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17274778</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect3640></rect3640>
       <rect2431_4></rect2431_4>
       <p1a_1_3>10</p1a_1_3>
       <p1a_2_3>10</p1a_2_3>
       <p1a_3_3>10</p1a_3_3>
       <p1a_1_4>10</p1a_1_4>
       <p1a_2_4>10</p1a_2_4>
       <p1a_3_4>10</p1a_3_4>
       <p1a_1_6>10</p1a_1_6>
       <p1a_2_6>10</p1a_2_6>
       <p1a_3_6>10</p1a_3_6>
       <p1a_1_7>10</p1a_1_7>
       <p1a_2_7>10</p1a_2_7>
       <p1a_3_7>10</p1a_3_7>
       <p1a_1_8>10</p1a_1_8>
       <p1a_2_8>10</p1a_2_8>
       <p1a_3_8>10</p1a_3_8>
       <p1a_1_9>10</p1a_1_9>
       <p1a_2_9>10</p1a_2_9>
       <p1a_3_9>10</p1a_3_9>
       <p1a_1_10>10</p1a_1_10>
       <p1a_2_10>10</p1a_2_10>
       <p1a_3_10>10</p1a_3_10>
       <p1b_1_3>10</p1b_1_3>
       <p1b_2_3>10</p1b_2_3>
       <p1b_3_3>10</p1b_3_3>
       <p1b_1_4>10</p1b_1_4>
       <p1b_2_4>10</p1b_2_4>
       <p1b_3_4>10</p1b_3_4>
       <p1b_1_6>10</p1b_1_6>
       <p1b_2_6>10</p1b_2_6>
       <p1b_3_6>10</p1b_3_6>
       <p1b_1_8>10</p1b_1_8>
       <p1b_2_8>10</p1b_2_8>
       <p1b_3_8>10</p1b_3_8>
       <p1b_1_9>10</p1b_1_9>
       <p1b_2_9>10</p1b_2_9>
       <p1b_3_9>10</p1b_3_9>
       <p1b_1_10>10</p1b_1_10>
       <p1b_2_10>10</p1b_2_10>
       <p1b_3_10>10</p1b_3_10>
       <p1b_1_11>10</p1b_1_11>
       <p1b_2_11>10</p1b_2_11>
       <p1b_3_11>10</p1b_3_11>
       <p1b_1_12>10</p1b_1_12>
       <p1b_2_12>10</p1b_2_12>
       <p1b_3_12>10</p1b_3_12>
       <p1b_1_13>10</p1b_1_13>
       <p1b_2_13>10</p1b_2_13>
       <p1b_3_13>10</p1b_3_13>
       <p1b_1_15>10</p1b_1_15>
       <p1b_2_15>10</p1b_2_15>
       <p1b_3_15>10</p1b_3_15>
       <p1b_1_16>10</p1b_1_16>
       <p1b_2_16>10</p1b_2_16>
       <p1b_3_16>10</p1b_3_16>
       <p1b_1_18>10</p1b_1_18>
       <p1b_2_18>10</p1b_2_18>
       <p1b_3_18>10</p1b_3_18>
       <p1b_1_20>10</p1b_1_20>
       <p1b_2_20>10</p1b_2_20>
       <p1b_3_20>10</p1b_3_20>
       <p1b_1_21>10</p1b_1_21>
       <p1b_2_21>10</p1b_2_21>
       <p1b_3_21>10</p1b_3_21>
       <p1b_1_22>10</p1b_1_22>
       <p1b_2_22>10</p1b_2_22>
       <p1b_3_22>10</p1b_3_22>
       <refreshForm></refreshForm>
       <p1c_1_3>10</p1c_1_3>
       <p1c_2_3>10</p1c_2_3>
       <p1c_3_3>10</p1c_3_3>
       <p1c_1_4>10</p1c_1_4>
       <p1c_2_4>10</p1c_2_4>
       <p1c_3_4>10</p1c_3_4>
       <p1c_1_5>10</p1c_1_5>
       <p1c_2_5>10</p1c_2_5>
       <p1c_3_5>10</p1c_3_5>
       <p1c_1_6>10</p1c_1_6>
       <p1c_2_6>10</p1c_2_6>
       <p1c_3_6>10</p1c_3_6>
       <p1c_1_8>10</p1c_1_8>
       <p1c_2_8>10</p1c_2_8>
       <p1c_3_8>10</p1c_3_8>
       <p1c_1_9>10</p1c_1_9>
       <p1c_2_9>10</p1c_2_9>
       <p1c_3_9>10</p1c_3_9>
       <p1c_1_10>10</p1c_1_10>
       <p1c_2_10>10</p1c_2_10>
       <p1c_3_10>10</p1c_3_10>
       <p1c_1_11>10</p1c_1_11>
       <p1c_2_11>10</p1c_2_11>
       <p1c_3_11>10</p1c_3_11>
       <p1c_1_12>10</p1c_1_12>
       <p1c_2_12>10</p1c_2_12>
       <p1c_3_12>10</p1c_3_12>
       <p1c_1_13>10</p1c_1_13>
       <p1c_2_13>10</p1c_2_13>
       <p1c_3_13>10</p1c_3_13>
       <p1c_1_14>10</p1c_1_14>
       <p1c_2_14>10</p1c_2_14>
       <p1c_3_14>10</p1c_3_14>
       <p1c_1_15>10</p1c_1_15>
       <p1c_2_15>10</p1c_2_15>
       <p1c_3_15>10</p1c_3_15>
       <p1c_1_16>10</p1c_1_16>
       <p1c_2_16>10</p1c_2_16>
       <p1c_3_16>10</p1c_3_16>
       <p1e_1_1>10</p1e_1_1>
       <p1e_2_1>10</p1e_2_1>
       <p1e_3_1>10</p1e_3_1>
       <p1e_1_2>10</p1e_1_2>
       <p1e_2_2>10</p1e_2_2>
       <p1e_3_2>10</p1e_3_2>
       <p1f_1_1>10</p1f_1_1>
       <p1f_2_1>10</p1f_2_1>
       <p1f_3_1>10</p1f_3_1>
       <p1g_1_2>10</p1g_1_2>
       <p1g_2_2>10</p1g_2_2>
       <p1g_3_2>10</p1g_3_2>
       <podp1>to jest pole wielowierszowe</podp1>
       <podp2>to jest pole wielowierszowe</podp2>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>