Pola formularza

Formularz: SFJINZ Rach-Pp (v.1-2) Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SFPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17274808</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect3640>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3640>
       <p1a_1_2>[Pole kwoty]</p1a_1_2>
       <p1a_2_2>[Pole kwoty]</p1a_2_2>
       <p1a_3_2>[Pole kwoty]</p1a_3_2>
       <p1a_1_4>[Pole kwoty]</p1a_1_4>
       <p1a_2_4>[Pole kwoty]</p1a_2_4>
       <p1a_3_4>[Pole kwoty]</p1a_3_4>
       <p1a_1_5>[Pole kwoty]</p1a_1_5>
       <p1a_2_5>[Pole kwoty]</p1a_2_5>
       <p1a_3_5>[Pole kwoty]</p1a_3_5>
       <p1a_1_6>[Pole kwoty]</p1a_1_6>
       <p1a_2_6>[Pole kwoty]</p1a_2_6>
       <p1a_3_6>[Pole kwoty]</p1a_3_6>
       <p1a_1_7>[Pole kwoty]</p1a_1_7>
       <p1a_2_7>[Pole kwoty]</p1a_2_7>
       <p1a_3_7>[Pole kwoty]</p1a_3_7>
       <p1a_1_8>[Pole kwoty]</p1a_1_8>
       <p1a_2_8>[Pole kwoty]</p1a_2_8>
       <p1a_3_8>[Pole kwoty]</p1a_3_8>
       <p1a_1_9>[Pole kwoty]</p1a_1_9>
       <p1a_2_9>[Pole kwoty]</p1a_2_9>
       <p1a_3_9>[Pole kwoty]</p1a_3_9>
       <p1a_1_10>[Pole kwoty]</p1a_1_10>
       <p1a_2_10>[Pole kwoty]</p1a_2_10>
       <p1a_3_10>[Pole kwoty]</p1a_3_10>
       <p1a_1_11>[Pole kwoty]</p1a_1_11>
       <p1a_2_11>[Pole kwoty]</p1a_2_11>
       <p1a_3_11>[Pole kwoty]</p1a_3_11>
       <p1a_1_12>[Pole kwoty]</p1a_1_12>
       <p1a_2_12>[Pole kwoty]</p1a_2_12>
       <p1a_3_12>[Pole kwoty]</p1a_3_12>
       <p1a_1_13>[Pole kwoty]</p1a_1_13>
       <p1a_2_13>[Pole kwoty]</p1a_2_13>
       <p1a_3_13>[Pole kwoty]</p1a_3_13>
       <p1b_1_2>[Pole kwoty]</p1b_1_2>
       <p1b_2_2>[Pole kwoty]</p1b_2_2>
       <p1b_3_2>[Pole kwoty]</p1b_3_2>
       <p1b_1_3>[Pole kwoty]</p1b_1_3>
       <p1b_2_3>[Pole kwoty]</p1b_2_3>
       <p1b_3_3>[Pole kwoty]</p1b_3_3>
       <p1b_1_5>[Pole kwoty]</p1b_1_5>
       <p1b_2_5>[Pole kwoty]</p1b_2_5>
       <p1b_3_5>[Pole kwoty]</p1b_3_5>
       <p1b_1_7>[Pole kwoty]</p1b_1_7>
       <p1b_2_7>[Pole kwoty]</p1b_2_7>
       <p1b_3_7>[Pole kwoty]</p1b_3_7>
       <p1b_1_8>[Pole kwoty]</p1b_1_8>
       <p1b_2_8>[Pole kwoty]</p1b_2_8>
       <p1b_3_8>[Pole kwoty]</p1b_3_8>
       <p1b_1_9>[Pole kwoty]</p1b_1_9>
       <p1b_2_9>[Pole kwoty]</p1b_2_9>
       <p1b_3_9>[Pole kwoty]</p1b_3_9>
       <p1b_1_10>[Pole kwoty]</p1b_1_10>
       <p1b_2_10>[Pole kwoty]</p1b_2_10>
       <p1b_3_10>[Pole kwoty]</p1b_3_10>
       <p1b_1_11>[Pole kwoty]</p1b_1_11>
       <p1b_2_11>[Pole kwoty]</p1b_2_11>
       <p1b_3_11>[Pole kwoty]</p1b_3_11>
       <p1b_1_12>[Pole kwoty]</p1b_1_12>
       <p1b_2_12>[Pole kwoty]</p1b_2_12>
       <p1b_3_12>[Pole kwoty]</p1b_3_12>
       <p1b_1_14>[Pole kwoty]</p1b_1_14>
       <p1b_2_14>[Pole kwoty]</p1b_2_14>
       <p1b_3_14>[Pole kwoty]</p1b_3_14>
       <p1b_1_15>[Pole kwoty]</p1b_1_15>
       <p1b_2_15>[Pole kwoty]</p1b_2_15>
       <p1b_3_15>[Pole kwoty]</p1b_3_15>
       <p1b_1_20>[Pole kwoty]</p1b_1_20>
       <p1b_2_20>[Pole kwoty]</p1b_2_20>
       <p1b_3_20>[Pole kwoty]</p1b_3_20>
       <p1b_1_22>[Pole kwoty]</p1b_1_22>
       <p1b_2_22>[Pole kwoty]</p1b_2_22>
       <p1b_3_22>[Pole kwoty]</p1b_3_22>
       <p1b_1_23>[Pole kwoty]</p1b_1_23>
       <p1b_2_23>[Pole kwoty]</p1b_2_23>
       <p1b_3_23>[Pole kwoty]</p1b_3_23>
       <p1b_1_24>[Pole kwoty]</p1b_1_24>
       <p1b_2_24>[Pole kwoty]</p1b_2_24>
       <p1b_3_24>[Pole kwoty]</p1b_3_24>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <p1c_1_2>[Pole kwoty]</p1c_1_2>
       <p1c_2_2>[Pole kwoty]</p1c_2_2>
       <p1c_3_2>[Pole kwoty]</p1c_3_2>
       <p1c_1_3>[Pole kwoty]</p1c_1_3>
       <p1c_2_3>[Pole kwoty]</p1c_2_3>
       <p1c_3_3>[Pole kwoty]</p1c_3_3>
       <p1c_1_4>[Pole kwoty]</p1c_1_4>
       <p1c_2_4>[Pole kwoty]</p1c_2_4>
       <p1c_3_4>[Pole kwoty]</p1c_3_4>
       <p1c_1_5>[Pole kwoty]</p1c_1_5>
       <p1c_2_5>[Pole kwoty]</p1c_2_5>
       <p1c_3_5>[Pole kwoty]</p1c_3_5>
       <p1c_1_7>[Pole kwoty]</p1c_1_7>
       <p1c_2_7>[Pole kwoty]</p1c_2_7>
       <p1c_3_7>[Pole kwoty]</p1c_3_7>
       <p1c_1_8>[Pole kwoty]</p1c_1_8>
       <p1c_2_8>[Pole kwoty]</p1c_2_8>
       <p1c_3_8>[Pole kwoty]</p1c_3_8>
       <p1c_1_9>[Pole kwoty]</p1c_1_9>
       <p1c_2_9>[Pole kwoty]</p1c_2_9>
       <p1c_3_9>[Pole kwoty]</p1c_3_9>
       <p1c_1_10>[Pole kwoty]</p1c_1_10>
       <p1c_2_10>[Pole kwoty]</p1c_2_10>
       <p1c_3_10>[Pole kwoty]</p1c_3_10>
       <p1c_1_11>[Pole kwoty]</p1c_1_11>
       <p1c_2_11>[Pole kwoty]</p1c_2_11>
       <p1c_3_11>[Pole kwoty]</p1c_3_11>
       <p1c_1_12>[Pole kwoty]</p1c_1_12>
       <p1c_2_12>[Pole kwoty]</p1c_2_12>
       <p1c_3_12>[Pole kwoty]</p1c_3_12>
       <p1c_1_13>[Pole kwoty]</p1c_1_13>
       <p1c_2_13>[Pole kwoty]</p1c_2_13>
       <p1c_3_13>[Pole kwoty]</p1c_3_13>
       <p1c_1_14>[Pole kwoty]</p1c_1_14>
       <p1c_2_14>[Pole kwoty]</p1c_2_14>
       <p1c_3_14>[Pole kwoty]</p1c_3_14>
       <p1c_1_15>[Pole kwoty]</p1c_1_15>
       <p1c_2_15>[Pole kwoty]</p1c_2_15>
       <p1c_3_15>[Pole kwoty]</p1c_3_15>
       <p1e_1_1>[Pole kwoty]</p1e_1_1>
       <p1e_2_1>[Pole kwoty]</p1e_2_1>
       <p1e_3_1>[Pole kwoty]</p1e_3_1>
       <p1e_1_2>[Pole kwoty]</p1e_1_2>
       <p1e_2_2>[Pole kwoty]</p1e_2_2>
       <p1e_3_2>[Pole kwoty]</p1e_3_2>
       <p1f_1_1>[Pole kwoty]</p1f_1_1>
       <p1f_1_2>[Pole kwoty]</p1f_1_2>
       <p1f_1_3>[Pole kwoty]</p1f_1_3>
       <p1g_1_1_subfield_1>[Wpisz kwotę ręcznie Pole p1g_1_1 = if (pCheckG) { //AM to tylko dla zgodności wstecz&#10; pCheckG = null;&#10;    setField('p1g_1_1_subfield_1', p1g_1_1);&#10;    setField('p1g_1_1_subfield_1_format_zero', 1);&#10;}&#10;return p1g_1_1_subfield_1 || p1g_1_1_subfield_1_format_zero ? p1g_1_1_subfield_1 : p1f_1_1+p1d_1_1; ]</p1g_1_1_subfield_1>
       <p1g_2_1_subfield_1>[Wpisz kwotę ręcznie Pole p1g_2_1 = if (pCheckG) { //AM to tylko dla zgodności wstecz&#10; pCheckG = null;&#10; setField('p1g_2_1_subfield_1', p1g_2_1);&#10; setField('p1g_2_1_subfield_1_format_zero', 1);&#10;}&#10;return p1g_2_1_subfield_1 || p1g_2_1_subfield_1_format_zero ? p1g_2_1_subfield_1 : p1f_1_2+p1d_1_2; ]</p1g_2_1_subfield_1>
       <p1g_3_1_subfield_1>[Wpisz kwotę ręcznie Pole p1g_3_1 = if (pCheckG) { //AM to tylko dla zgodności wstecz&#10; pCheckG = null;&#10; setField('p1g_3_1_subfield_1', p1g_3_1);&#10; setField('p1g_3_1_subfield_1_format_zero', 1);&#10;}&#10;return p1g_3_1_subfield_1 || p1g_3_1_subfield_1_format_zero ? p1g_3_1_subfield_1 : p1f_1_3+p1d_1_3; ]</p1g_3_1_subfield_1>
       <p1g_1_2>[Pole kwoty]</p1g_1_2>
       <p1g_2_2>[Pole kwoty]</p1g_2_2>
       <p1g_3_2>[Pole kwoty]</p1g_3_2>
       <ptyp>PrzeplywyPosr;A;PozycjaUszczegolawiajaca_1:A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej / PrzeplywyPosr;A;A_I;PozycjaUszczegolawiajaca: A.I. Zysk (strata) netto / PrzeplywyPosr;A;A_II;PozycjaUszczegolawiajaca_1: A.II. Korekty razem / PrzeplywyPosr;A;A_II;A_II_1;PozycjaUszczegolawiajaca:  A.II.1 Amortyzacja / PrzeplywyPosr;A;A_II;A_II_2;PozycjaUszczegolawiajaca:  A.II.2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych / PrzeplywyPosr;A;A_II;A_II_3;PozycjaUszczegolawiajaca:  A.II.3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) / PrzeplywyPosr;A;A_II;A_II_4;PozycjaUszczegolawiajaca:  A.II.4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej / PrzeplywyPosr;A;A_II;A_II_5;PozycjaUszczegolawiajaca:  A.II.5 Zmiana stanu rezerw / PrzeplywyPosr;A;A_II;A_II_6;PozycjaUszczegolawiajaca:  A.II.6 Zmiana stanu zapasów / PrzeplywyPosr;A;A_II;A_II_7;PozycjaUszczegolawiajaca:  A.II.7 Zmiana stanu należności / PrzeplywyPosr;A;A_II;A_II_8;PozycjaUszczegolawiajaca:  A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów / PrzeplywyPosr;A;A_II;A_II_9;PozycjaUszczegolawiajaca:  A.II.9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych / PrzeplywyPosr;A;A_II;A_II_10;PozycjaUszczegolawiajaca:  A.II.10 Inne korekty / PrzeplywyPosr;A;A_III;PozycjaUszczegolawiajaca: A.III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) / PrzeplywyPosr;B;PozycjaUszczegolawiajaca_1:B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej / PrzeplywyPosr;B;B_I;PozycjaUszczegolawiajaca_1: B.I Wpływy / PrzeplywyPosr;B;B_I;B_I_1;PozycjaUszczegolawiajaca:  B.I.1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych / PrzeplywyPosr;B;B_I;B_I_2;PozycjaUszczegolawiajaca:  B.I.2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne / PrzeplywyPosr;B;B_I;B_I_3;PozycjaUszczegolawiajaca_1:  B.I.3 Z aktywów finansowych, w tym: / PrzeplywyPosr;B;B_I;B_I_3;B_I_3_A;PozycjaUszczegolawiajaca:   B.I.3.A w jednostkach powiązanych / PrzeplywyPosr;B;B_I;B_I_3;B_I_3_B;PozycjaUszczegolawiajaca_1:   B.I.3.B w pozostałych jednostkach / PrzeplywyPosr;B;B_I;B_I_3;B_I_3_B;B_I_3_B_1;PozycjaUszczegolawiajaca:    B.I.3.B.1 – zbycie aktywów finansowych / PrzeplywyPosr;B;B_I;B_I_3;B_I_3_B;B_I_3_B_2;PozycjaUszczegolawiajaca:    B.I.3.B.2 – dywidendy i udziały w zyskach / PrzeplywyPosr;B;B_I;B_I_3;B_I_3_B;B_I_3_B_3;PozycjaUszczegolawiajaca:    B.I.3.B.3 – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych / PrzeplywyPosr;B;B_I;B_I_3;B_I_3_B;B_I_3_B_4;PozycjaUszczegolawiajaca:    B.I.3.B.4 – odsetki / PrzeplywyPosr;B;B_I;B_I_3;B_I_3_B;B_I_3_B_5;PozycjaUszczegolawiajaca:    B.I.3.B.5 – inne wpływy z aktywów finansowych / PrzeplywyPosr;B;B_I;B_I_4;PozycjaUszczegolawiajaca:  B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne / PrzeplywyPosr;B;B_II;PozycjaUszczegolawiajaca_1: B.II Wydatki / PrzeplywyPosr;B;B_II;B_II_1;PozycjaUszczegolawiajaca:  B.II.1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych / PrzeplywyPosr;B;B_II;B_II_2;PozycjaUszczegolawiajaca:  B.II 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne / PrzeplywyPosr;B;B_II;B_II_3;PozycjaUszczegolawiajaca_1:  B.II.3 Na aktywa finansowe, w tym: / PrzeplywyPosr;B;B_II;B_II_3;B_II_3_A;PozycjaUszczegolawiajaca:   B.II.3.A w jednostkach powiązanych / PrzeplywyPosr;B;B_II;B_II_3;B_II_3_B;PozycjaUszczegolawiajaca_1:   B.II.3.B w pozostałych jednostkach / PrzeplywyPosr;B;B_II;B_II_3;B_II_3_B;B_II_3_B_1;PozycjaUszczegolawiajaca:    B.II.3.B.1 – nabycie aktywów finansowych / PrzeplywyPosr;B;B_II;B_II_3;B_II_3_B;B_II_3_B_2;PozycjaUszczegolawiajaca:    B.II.3.B.2 – udzielone pożyczki długoterminowe / PrzeplywyPosr;B;B_II;B_II_4;PozycjaUszczegolawiajaca:  B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne / PrzeplywyPosr;B;B_III;PozycjaUszczegolawiajaca: B.III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) / PrzeplywyPosr;C;PozycjaUszczegolawiajaca_1:C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej / PrzeplywyPosr;C;C_I;PozycjaUszczegolawiajaca_1: C.I Wpływy / PrzeplywyPosr;C;C_I;C_I_1;PozycjaUszczegolawiajaca:  C.I.1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału / PrzeplywyPosr;C;C_I;C_I_2;PozycjaUszczegolawiajaca:  C.I.2 Kredyty i pożyczki / PrzeplywyPosr;C;C_I;C_I_3;PozycjaUszczegolawiajaca:  C.I.3 Emisja dłużnych papierów wartościowych / PrzeplywyPosr;C;C_I;C_I_4;PozycjaUszczegolawiajaca:  C.I.4 Inne wpływy finansowe / PrzeplywyPosr;C;C_II;PozycjaUszczegolawiajaca_1: C.II Wydatki / PrzeplywyPosr;C;C_II;C_II_1;PozycjaUszczegolawiajaca:  C.II.1 Nabycie udziałów (akcji) własnych / PrzeplywyPosr;C;C_II;C_II_2;PozycjaUszczegolawiajaca:  C.II.2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli / PrzeplywyPosr;C;C_II;C_II_3;PozycjaUszczegolawiajaca:  C.II.3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku / PrzeplywyPosr;C;C_II;C_II_4;PozycjaUszczegolawiajaca:  C.II.4 Spłaty kredytów i pożyczek / PrzeplywyPosr;C;C_II;C_II_5;PozycjaUszczegolawiajaca:  C.II.5 Wykup dłużnych papierów wartościowych / PrzeplywyPosr;C;C_II;C_II_6;PozycjaUszczegolawiajaca:  C.II.6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych / PrzeplywyPosr;C;C_II;C_II_7;PozycjaUszczegolawiajaca:  C.II.7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego / PrzeplywyPosr;C;C_II;C_II_8;PozycjaUszczegolawiajaca:  C.II.8 Odsetki / PrzeplywyPosr;C;C_II;C_II_9;PozycjaUszczegolawiajaca:  C.II.9 Inne wydatki finansowe / PrzeplywyPosr;C;C_III;PozycjaUszczegolawiajaca: C.III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) / PrzeplywyPosr;D;PozycjaUszczegolawiajaca:D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) / PrzeplywyPosr;E;PozycjaUszczegolawiajaca_1:E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: / PrzeplywyPosr;E;E_1;PozycjaUszczegolawiajaca: E.1 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych / PrzeplywyPosr;F;PozycjaUszczegolawiajaca:F Środki pieniężne na początek okresu / PrzeplywyPosr;G;PozycjaUszczegolawiajaca_1:G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: / PrzeplywyPosr;G;G_1;PozycjaUszczegolawiajaca: G.1 – o ograniczonej możliwości dysponowania / </ptyp>
       <pszczegoly>[Pole powtarzalne]</pszczegoly>
       <pnazwa>[pole wielowierszowe]</pnazwa>
       <pa>[Pole kwoty]</pa>
       <pb>[Pole kwoty]</pb>
       <pb1>[Pole kwoty]</pb1>
       <p1sekcjaBa>[Pole podziału sekcji]</p1sekcjaBa>
       <podp1>[pole wielowierszowe]</podp1>
       <podp2>[pole wielowierszowe]</podp2>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJINZ Rach-Pp (v.1-2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17274808</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect3640></rect3640>
       <p1a_1_2>10</p1a_1_2>
       <p1a_2_2>10</p1a_2_2>
       <p1a_3_2>10</p1a_3_2>
       <p1a_1_4>10</p1a_1_4>
       <p1a_2_4>10</p1a_2_4>
       <p1a_3_4>10</p1a_3_4>
       <p1a_1_5>10</p1a_1_5>
       <p1a_2_5>10</p1a_2_5>
       <p1a_3_5>10</p1a_3_5>
       <p1a_1_6>10</p1a_1_6>
       <p1a_2_6>10</p1a_2_6>
       <p1a_3_6>10</p1a_3_6>
       <p1a_1_7>10</p1a_1_7>
       <p1a_2_7>10</p1a_2_7>
       <p1a_3_7>10</p1a_3_7>
       <p1a_1_8>10</p1a_1_8>
       <p1a_2_8>10</p1a_2_8>
       <p1a_3_8>10</p1a_3_8>
       <p1a_1_9>10</p1a_1_9>
       <p1a_2_9>10</p1a_2_9>
       <p1a_3_9>10</p1a_3_9>
       <p1a_1_10>10</p1a_1_10>
       <p1a_2_10>10</p1a_2_10>
       <p1a_3_10>10</p1a_3_10>
       <p1a_1_11>10</p1a_1_11>
       <p1a_2_11>10</p1a_2_11>
       <p1a_3_11>10</p1a_3_11>
       <p1a_1_12>10</p1a_1_12>
       <p1a_2_12>10</p1a_2_12>
       <p1a_3_12>10</p1a_3_12>
       <p1a_1_13>10</p1a_1_13>
       <p1a_2_13>10</p1a_2_13>
       <p1a_3_13>10</p1a_3_13>
       <p1b_1_2>10</p1b_1_2>
       <p1b_2_2>10</p1b_2_2>
       <p1b_3_2>10</p1b_3_2>
       <p1b_1_3>10</p1b_1_3>
       <p1b_2_3>10</p1b_2_3>
       <p1b_3_3>10</p1b_3_3>
       <p1b_1_5>10</p1b_1_5>
       <p1b_2_5>10</p1b_2_5>
       <p1b_3_5>10</p1b_3_5>
       <p1b_1_7>10</p1b_1_7>
       <p1b_2_7>10</p1b_2_7>
       <p1b_3_7>10</p1b_3_7>
       <p1b_1_8>10</p1b_1_8>
       <p1b_2_8>10</p1b_2_8>
       <p1b_3_8>10</p1b_3_8>
       <p1b_1_9>10</p1b_1_9>
       <p1b_2_9>10</p1b_2_9>
       <p1b_3_9>10</p1b_3_9>
       <p1b_1_10>10</p1b_1_10>
       <p1b_2_10>10</p1b_2_10>
       <p1b_3_10>10</p1b_3_10>
       <p1b_1_11>10</p1b_1_11>
       <p1b_2_11>10</p1b_2_11>
       <p1b_3_11>10</p1b_3_11>
       <p1b_1_12>10</p1b_1_12>
       <p1b_2_12>10</p1b_2_12>
       <p1b_3_12>10</p1b_3_12>
       <p1b_1_14>10</p1b_1_14>
       <p1b_2_14>10</p1b_2_14>
       <p1b_3_14>10</p1b_3_14>
       <p1b_1_15>10</p1b_1_15>
       <p1b_2_15>10</p1b_2_15>
       <p1b_3_15>10</p1b_3_15>
       <p1b_1_20>10</p1b_1_20>
       <p1b_2_20>10</p1b_2_20>
       <p1b_3_20>10</p1b_3_20>
       <p1b_1_22>10</p1b_1_22>
       <p1b_2_22>10</p1b_2_22>
       <p1b_3_22>10</p1b_3_22>
       <p1b_1_23>10</p1b_1_23>
       <p1b_2_23>10</p1b_2_23>
       <p1b_3_23>10</p1b_3_23>
       <p1b_1_24>10</p1b_1_24>
       <p1b_2_24>10</p1b_2_24>
       <p1b_3_24>10</p1b_3_24>
       <refreshForm></refreshForm>
       <p1c_1_2>10</p1c_1_2>
       <p1c_2_2>10</p1c_2_2>
       <p1c_3_2>10</p1c_3_2>
       <p1c_1_3>10</p1c_1_3>
       <p1c_2_3>10</p1c_2_3>
       <p1c_3_3>10</p1c_3_3>
       <p1c_1_4>10</p1c_1_4>
       <p1c_2_4>10</p1c_2_4>
       <p1c_3_4>10</p1c_3_4>
       <p1c_1_5>10</p1c_1_5>
       <p1c_2_5>10</p1c_2_5>
       <p1c_3_5>10</p1c_3_5>
       <p1c_1_7>10</p1c_1_7>
       <p1c_2_7>10</p1c_2_7>
       <p1c_3_7>10</p1c_3_7>
       <p1c_1_8>10</p1c_1_8>
       <p1c_2_8>10</p1c_2_8>
       <p1c_3_8>10</p1c_3_8>
       <p1c_1_9>10</p1c_1_9>
       <p1c_2_9>10</p1c_2_9>
       <p1c_3_9>10</p1c_3_9>
       <p1c_1_10>10</p1c_1_10>
       <p1c_2_10>10</p1c_2_10>
       <p1c_3_10>10</p1c_3_10>
       <p1c_1_11>10</p1c_1_11>
       <p1c_2_11>10</p1c_2_11>
       <p1c_3_11>10</p1c_3_11>
       <p1c_1_12>10</p1c_1_12>
       <p1c_2_12>10</p1c_2_12>
       <p1c_3_12>10</p1c_3_12>
       <p1c_1_13>10</p1c_1_13>
       <p1c_2_13>10</p1c_2_13>
       <p1c_3_13>10</p1c_3_13>
       <p1c_1_14>10</p1c_1_14>
       <p1c_2_14>10</p1c_2_14>
       <p1c_3_14>10</p1c_3_14>
       <p1c_1_15>10</p1c_1_15>
       <p1c_2_15>10</p1c_2_15>
       <p1c_3_15>10</p1c_3_15>
       <p1e_1_1>10</p1e_1_1>
       <p1e_2_1>10</p1e_2_1>
       <p1e_3_1>10</p1e_3_1>
       <p1e_1_2>10</p1e_1_2>
       <p1e_2_2>10</p1e_2_2>
       <p1e_3_2>10</p1e_3_2>
       <p1f_1_1>10</p1f_1_1>
       <p1f_1_2>10</p1f_1_2>
       <p1f_1_3>10</p1f_1_3>
       <p1g_1_1_subfield_1>1</p1g_1_1_subfield_1>
       <p1g_2_1_subfield_1>1</p1g_2_1_subfield_1>
       <p1g_3_1_subfield_1>1</p1g_3_1_subfield_1>
       <p1g_1_2>10</p1g_1_2>
       <p1g_2_2>10</p1g_2_2>
       <p1g_3_2>10</p1g_3_2>
       <ptyp>PrzeplywyPosr;A;PozycjaUszczegolawiajaca_1</ptyp>
       <pszczegoly></pszczegoly>
       <pnazwa>to jest pole wielowierszowe</pnazwa>
       <pa>10</pa>
       <pb>10</pb>
       <pb1>10</pb1>
       <p1sekcjaBa></p1sekcjaBa>
       <podp1>to jest pole wielowierszowe</podp1>
       <podp2>to jest pole wielowierszowe</podp2>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>