Pola formularza

Formularz: SFJOPZ RZiS (v.1-2) Rachunek Zysków i Strat do sprawozdania dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (OPP) - zgodnie z ZałącznikPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17276548</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <rect3640>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3640>
       <rect2431_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2431_4>
       <pA_I_1>[Pole kwoty]</pA_I_1>
       <pA_I_2>[Pole kwoty]</pA_I_2>
       <pA_I_3>[Pole kwoty]</pA_I_3>
       <pA_II_1>[Pole kwoty]</pA_II_1>
       <pA_II_2>[Pole kwoty]</pA_II_2>
       <pA_II_3>[Pole kwoty]</pA_II_3>
       <pA_III_1>[Pole kwoty]</pA_III_1>
       <pA_III_2>[Pole kwoty]</pA_III_2>
       <pA_III_3>[Pole kwoty]</pA_III_3>
       <pB_I_1>[Pole kwoty]</pB_I_1>
       <pB_I_2>[Pole kwoty]</pB_I_2>
       <pB_I_3>[Pole kwoty]</pB_I_3>
       <pB_II_1>[Pole kwoty]</pB_II_1>
       <pB_II_2>[Pole kwoty]</pB_II_2>
       <pB_II_3>[Pole kwoty]</pB_II_3>
       <pB_III_1>[Pole kwoty]</pB_III_1>
       <pB_III_2>[Pole kwoty]</pB_III_2>
       <pB_III_3>[Pole kwoty]</pB_III_3>
       <pD_1>[Pole kwoty]</pD_1>
       <pD_2>[Pole kwoty]</pD_2>
       <pD_3>[Pole kwoty]</pD_3>
       <pE_1>[Pole kwoty]</pE_1>
       <pE_2>[Pole kwoty]</pE_2>
       <pE_3>[Pole kwoty]</pE_3>
       <pG_1>[Pole kwoty]</pG_1>
       <pG_2>[Pole kwoty]</pG_2>
       <pG_3>[Pole kwoty]</pG_3>
       <pI_1>[Pole kwoty]</pI_1>
       <pI_2>[Pole kwoty]</pI_2>
       <pI_3>[Pole kwoty]</pI_3>
       <pJ_1>[Pole kwoty]</pJ_1>
       <pJ_2>[Pole kwoty]</pJ_2>
       <pJ_3>[Pole kwoty]</pJ_3>
       <pK_1>[Pole kwoty]</pK_1>
       <pK_2>[Pole kwoty]</pK_2>
       <pK_3>[Pole kwoty]</pK_3>
       <pL_1>[Pole kwoty]</pL_1>
       <pL_2>[Pole kwoty]</pL_2>
       <pL_3>[Pole kwoty]</pL_3>
       <pN_1>[Pole kwoty]</pN_1>
       <pN_2>[Pole kwoty]</pN_2>
       <pN_3>[Pole kwoty]</pN_3>
       <podp1>[pole wielowierszowe]</podp1>
       <podp2>[pole wielowierszowe]</podp2>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJOPZ RZiS (v.1-2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17276548</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <refreshForm></refreshForm>
       <rect3640></rect3640>
       <rect2431_4></rect2431_4>
       <pA_I_1>10</pA_I_1>
       <pA_I_2>10</pA_I_2>
       <pA_I_3>10</pA_I_3>
       <pA_II_1>10</pA_II_1>
       <pA_II_2>10</pA_II_2>
       <pA_II_3>10</pA_II_3>
       <pA_III_1>10</pA_III_1>
       <pA_III_2>10</pA_III_2>
       <pA_III_3>10</pA_III_3>
       <pB_I_1>10</pB_I_1>
       <pB_I_2>10</pB_I_2>
       <pB_I_3>10</pB_I_3>
       <pB_II_1>10</pB_II_1>
       <pB_II_2>10</pB_II_2>
       <pB_II_3>10</pB_II_3>
       <pB_III_1>10</pB_III_1>
       <pB_III_2>10</pB_III_2>
       <pB_III_3>10</pB_III_3>
       <pD_1>10</pD_1>
       <pD_2>10</pD_2>
       <pD_3>10</pD_3>
       <pE_1>10</pE_1>
       <pE_2>10</pE_2>
       <pE_3>10</pE_3>
       <pG_1>10</pG_1>
       <pG_2>10</pG_2>
       <pG_3>10</pG_3>
       <pI_1>10</pI_1>
       <pI_2>10</pI_2>
       <pI_3>10</pI_3>
       <pJ_1>10</pJ_1>
       <pJ_2>10</pJ_2>
       <pJ_3>10</pJ_3>
       <pK_1>10</pK_1>
       <pK_2>10</pK_2>
       <pK_3>10</pK_3>
       <pL_1>10</pL_1>
       <pL_2>10</pL_2>
       <pL_3>10</pL_3>
       <pN_1>10</pN_1>
       <pN_2>10</pN_2>
       <pN_3>10</pN_3>
       <podp1>to jest pole wielowierszowe</podp1>
       <podp2>to jest pole wielowierszowe</podp2>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>