Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-ZD (1) - w. ang. (archiwalny) NOTIFICATION OF TAXABLE BASE AND OUTPUT VAT ADJUSTMENTPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17283929</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[miesiac]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Rok na druku]</p6>
       <p7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_5>[nazwa pełna]</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_6>[REGON]</p9_subfield_6>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[imię]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>[PESEL]</p9_subfield_4>
       <pB_1_3_1>[Pole tekstowe]</pB_1_3_1>
       <pB_1_1>[pole wielowierszowe]</pB_1_1>
       <pB_1_2>[NIP]</pB_1_2>
       <pB_1_4>[data]</pB_1_4>
       <pB_1_5>[Pole kwoty]</pB_1_5>
       <pB_1_6>[Pole kwoty]</pB_1_6>
       <pB_1_3_2>[data]</pB_1_3_2>
       <pB_2_3_1>[Pole tekstowe]</pB_2_3_1>
       <pB_2_1>[pole wielowierszowe]</pB_2_1>
       <pB_2_2>[NIP]</pB_2_2>
       <pB_2_4>[data]</pB_2_4>
       <pB_2_5>[Pole kwoty]</pB_2_5>
       <pB_2_6>[Pole kwoty]</pB_2_6>
       <pB_2_3_2>[data]</pB_2_3_2>
       <pB_3_3_1>[Pole tekstowe]</pB_3_3_1>
       <pB_3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pB_3_1_subfield_>
       <pB_3_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pB_3_1_subfield_3>
       <pB_3_1_subfield_2>[nazwisko]</pB_3_1_subfield_2>
       <pB_3_1_subfield_1>[imię]</pB_3_1_subfield_1>
       <pB_3_2>[NIP]</pB_3_2>
       <pB_3_4>[data]</pB_3_4>
       <pB_3_5>[Pole kwoty]</pB_3_5>
       <pB_3_6>[Pole kwoty]</pB_3_6>
       <pB_3_3_2>[data]</pB_3_3_2>
       <pB_4_3_1>[Pole tekstowe]</pB_4_3_1>
       <pB_4_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pB_4_1_subfield_>
       <pB_4_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pB_4_1_subfield_3>
       <pB_4_1_subfield_2>[nazwisko]</pB_4_1_subfield_2>
       <pB_4_1_subfield_1>[imię]</pB_4_1_subfield_1>
       <pB_4_2>[NIP]</pB_4_2>
       <pB_4_4>[data]</pB_4_4>
       <pB_4_5>[Pole kwoty]</pB_4_5>
       <pB_4_6>[Pole kwoty]</pB_4_6>
       <pB_4_3_2>[data]</pB_4_3_2>
       <pB_5_3_1>[Pole tekstowe]</pB_5_3_1>
       <pB_5_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pB_5_1_subfield_>
       <pB_5_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pB_5_1_subfield_3>
       <pB_5_1_subfield_2>[nazwisko]</pB_5_1_subfield_2>
       <pB_5_1_subfield_1>[imię]</pB_5_1_subfield_1>
       <pB_5_2>[NIP]</pB_5_2>
       <pB_5_4>[data]</pB_5_4>
       <pB_5_5>[Pole kwoty]</pB_5_5>
       <pB_5_6>[Pole kwoty]</pB_5_6>
       <pB_5_3_2>[data]</pB_5_3_2>
       <pB_6_3_1>[Pole tekstowe]</pB_6_3_1>
       <pB_6_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pB_6_1_subfield_>
       <pB_6_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pB_6_1_subfield_3>
       <pB_6_1_subfield_2>[nazwisko]</pB_6_1_subfield_2>
       <pB_6_1_subfield_1>[imię]</pB_6_1_subfield_1>
       <pB_6_2>[NIP]</pB_6_2>
       <pB_6_4>[data]</pB_6_4>
       <pB_6_5>[Pole kwoty]</pB_6_5>
       <pB_6_6>[Pole kwoty]</pB_6_6>
       <pB_6_3_2>[data]</pB_6_3_2>
       <pB_7_3_1>[Pole tekstowe]</pB_7_3_1>
       <pB_7_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pB_7_1_subfield_>
       <pB_7_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pB_7_1_subfield_3>
       <pB_7_1_subfield_2>[nazwisko]</pB_7_1_subfield_2>
       <pB_7_1_subfield_1>[imię]</pB_7_1_subfield_1>
       <pB_7_2>[NIP]</pB_7_2>
       <pB_7_4>[data]</pB_7_4>
       <pB_7_5>[Pole kwoty]</pB_7_5>
       <pB_7_6>[Pole kwoty]</pB_7_6>
       <pB_7_3_2>[data]</pB_7_3_2>
       <pB_8_3_1>[Pole tekstowe]</pB_8_3_1>
       <pB_8_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pB_8_1_subfield_>
       <pB_8_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pB_8_1_subfield_3>
       <pB_8_1_subfield_2>[nazwisko]</pB_8_1_subfield_2>
       <pB_8_1_subfield_1>[imię]</pB_8_1_subfield_1>
       <pB_8_2>[NIP]</pB_8_2>
       <pB_8_4>[data]</pB_8_4>
       <pB_8_5>[Pole kwoty]</pB_8_5>
       <pB_8_6>[Pole kwoty]</pB_8_6>
       <pB_8_3_2>[data]</pB_8_3_2>
       <pB_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pB_10>
       <pB_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pB_11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-ZD (1) - w. ang.</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17283929</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>9</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>2013</p6>
       <p7>10</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_5>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_6>773461194</p9_subfield_6>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>Jan</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>23050608219</p9_subfield_4>
       <pB_1_3_1>test pola tekstowego</pB_1_3_1>
       <pB_1_1>to jest pole wielowierszowe</pB_1_1>
       <pB_1_2>8875155741</pB_1_2>
       <pB_1_4>30-10-1990</pB_1_4>
       <pB_1_5>10</pB_1_5>
       <pB_1_6>10</pB_1_6>
       <pB_1_3_2>30-10-1990</pB_1_3_2>
       <pB_2_3_1>test pola tekstowego</pB_2_3_1>
       <pB_2_1>to jest pole wielowierszowe</pB_2_1>
       <pB_2_2>8875155741</pB_2_2>
       <pB_2_4>30-10-1990</pB_2_4>
       <pB_2_5>10</pB_2_5>
       <pB_2_6>10</pB_2_6>
       <pB_2_3_2>30-10-1990</pB_2_3_2>
       <pB_3_3_1>test pola tekstowego</pB_3_3_1>
       <pB_3_1_subfield_>2</pB_3_1_subfield_>
       <pB_3_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pB_3_1_subfield_3>
       <pB_3_1_subfield_2>Kowalski</pB_3_1_subfield_2>
       <pB_3_1_subfield_1>Jan</pB_3_1_subfield_1>
       <pB_3_2>8875155741</pB_3_2>
       <pB_3_4>30-10-1990</pB_3_4>
       <pB_3_5>10</pB_3_5>
       <pB_3_6>10</pB_3_6>
       <pB_3_3_2>30-10-1990</pB_3_3_2>
       <pB_4_3_1>test pola tekstowego</pB_4_3_1>
       <pB_4_1_subfield_>2</pB_4_1_subfield_>
       <pB_4_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pB_4_1_subfield_3>
       <pB_4_1_subfield_2>Kowalski</pB_4_1_subfield_2>
       <pB_4_1_subfield_1>Jan</pB_4_1_subfield_1>
       <pB_4_2>8875155741</pB_4_2>
       <pB_4_4>30-10-1990</pB_4_4>
       <pB_4_5>10</pB_4_5>
       <pB_4_6>10</pB_4_6>
       <pB_4_3_2>30-10-1990</pB_4_3_2>
       <pB_5_3_1>test pola tekstowego</pB_5_3_1>
       <pB_5_1_subfield_>2</pB_5_1_subfield_>
       <pB_5_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pB_5_1_subfield_3>
       <pB_5_1_subfield_2>Kowalski</pB_5_1_subfield_2>
       <pB_5_1_subfield_1>Jan</pB_5_1_subfield_1>
       <pB_5_2>8875155741</pB_5_2>
       <pB_5_4>30-10-1990</pB_5_4>
       <pB_5_5>10</pB_5_5>
       <pB_5_6>10</pB_5_6>
       <pB_5_3_2>30-10-1990</pB_5_3_2>
       <pB_6_3_1>test pola tekstowego</pB_6_3_1>
       <pB_6_1_subfield_>2</pB_6_1_subfield_>
       <pB_6_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pB_6_1_subfield_3>
       <pB_6_1_subfield_2>Kowalski</pB_6_1_subfield_2>
       <pB_6_1_subfield_1>Jan</pB_6_1_subfield_1>
       <pB_6_2>8875155741</pB_6_2>
       <pB_6_4>30-10-1990</pB_6_4>
       <pB_6_5>10</pB_6_5>
       <pB_6_6>10</pB_6_6>
       <pB_6_3_2>30-10-1990</pB_6_3_2>
       <pB_7_3_1>test pola tekstowego</pB_7_3_1>
       <pB_7_1_subfield_>2</pB_7_1_subfield_>
       <pB_7_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pB_7_1_subfield_3>
       <pB_7_1_subfield_2>Kowalski</pB_7_1_subfield_2>
       <pB_7_1_subfield_1>Jan</pB_7_1_subfield_1>
       <pB_7_2>8875155741</pB_7_2>
       <pB_7_4>30-10-1990</pB_7_4>
       <pB_7_5>10</pB_7_5>
       <pB_7_6>10</pB_7_6>
       <pB_7_3_2>30-10-1990</pB_7_3_2>
       <pB_8_3_1>test pola tekstowego</pB_8_3_1>
       <pB_8_1_subfield_>2</pB_8_1_subfield_>
       <pB_8_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pB_8_1_subfield_3>
       <pB_8_1_subfield_2>Kowalski</pB_8_1_subfield_2>
       <pB_8_1_subfield_1>Jan</pB_8_1_subfield_1>
       <pB_8_2>8875155741</pB_8_2>
       <pB_8_4>30-10-1990</pB_8_4>
       <pB_8_5>10</pB_8_5>
       <pB_8_6>10</pB_8_6>
       <pB_8_3_2>30-10-1990</pB_8_3_2>
       <pB_10>10</pB_10>
       <pB_11>10</pB_11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>