Pola formularza

Formularz: ZoPCZ Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17289925</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p14_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p14_3_subfield_>
       <p14_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p14_3_subfield_2>
       <p14_3_subfield_3>[Pole NIP]</p14_3_subfield_3>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7>[data]</p7>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11>0:* / 1:obowiązek ten dopełniam wraz ze złożeniem niniejszego zawiadomienia. / 2:obowiązku tego dopełniłam(em) w dniu</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p13>0:* / 1:Zobowiązuję się jednocześnie zapłacić uszczuploną należność publicznoprawną. / 2:Zobowiązuję się złożyć przedmioty podlegające przepadkowi. / 3:Zobowiązuje się uiścić równowartość pieniężną przedmiotów podlegających przepadkowi.</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZoPCZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17289925</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p14_>1</p14_>
       <p14_3_subfield_>2</p14_3_subfield_>
       <p14_3_subfield_2>23050608219</p14_3_subfield_2>
       <p14_3_subfield_3>8875155741</p14_3_subfield_3>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11>0</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13>0</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>