Pola formularza

Formularz: KRS-WO Udziały spółdzielni europejskiej - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17296211</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_2>[NIP]</p0_2>
       <p0>[nazwaPelna]</p0>
       <p1_1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_1_1_>
       <p1_1_2>[Pole tekstowe]</p1_1_2>
       <p1_1_3_1>[Pole kwoty]</p1_1_3_1>
       <p1_1_4>[Lista walut]</p1_1_4>
       <p1_2_1_>[Wartość wyboru w polu p1_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_2_1_>
       <p1_2_2>[Pole tekstowe]</p1_2_2>
       <p1_2_3_1>[Pole kwoty]</p1_2_3_1>
       <p1_2_4>[Lista walut]</p1_2_4>
       <p1_3_1_>[Wartość wyboru w polu p1_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_3_1_>
       <p1_3_2>[Pole tekstowe]</p1_3_2>
       <p1_3_3_1>[Pole kwoty]</p1_3_3_1>
       <p1_3_4>[Lista walut]</p1_3_4>
       <p1_4_1_>[Wartość wyboru w polu p1_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_4_1_>
       <p1_4_2>[Pole tekstowe]</p1_4_2>
       <p1_4_3_1>[Pole kwoty]</p1_4_3_1>
       <p1_4_4>[Lista walut]</p1_4_4>
       <p1_5_1_>[Wartość wyboru w polu p1_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_5_1_>
       <p1_5_2>[Pole tekstowe]</p1_5_2>
       <p1_5_3_1>[Pole kwoty]</p1_5_3_1>
       <p1_5_4>[Lista walut]</p1_5_4>
       <p1_6_1_>[Wartość wyboru w polu p1_6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_6_1_>
       <p1_6_2>[Pole tekstowe]</p1_6_2>
       <p1_6_3_1>[Pole kwoty]</p1_6_3_1>
       <p1_6_4>[Lista walut]</p1_6_4>
       <pCII1>[pole wielowierszowe]</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-WO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17296211</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_2>8875155741</p0_2>
       <p0>Pełna nazwa testowa</p0>
       <p1_1_1_>1</p1_1_1_>
       <p1_1_2>test pola tekstowego</p1_1_2>
       <p1_1_3_1>10</p1_1_3_1>
       <p1_1_4></p1_1_4>
       <p1_2_1_>1</p1_2_1_>
       <p1_2_2>test pola tekstowego</p1_2_2>
       <p1_2_3_1>10</p1_2_3_1>
       <p1_2_4></p1_2_4>
       <p1_3_1_>1</p1_3_1_>
       <p1_3_2>test pola tekstowego</p1_3_2>
       <p1_3_3_1>10</p1_3_3_1>
       <p1_3_4></p1_3_4>
       <p1_4_1_>1</p1_4_1_>
       <p1_4_2>test pola tekstowego</p1_4_2>
       <p1_4_3_1>10</p1_4_3_1>
       <p1_4_4></p1_4_4>
       <p1_5_1_>1</p1_5_1_>
       <p1_5_2>test pola tekstowego</p1_5_2>
       <p1_5_3_1>10</p1_5_3_1>
       <p1_5_4></p1_5_4>
       <p1_6_1_>1</p1_6_1_>
       <p1_6_2>test pola tekstowego</p1_6_2>
       <p1_6_3_1>10</p1_6_3_1>
       <p1_6_4></p1_6_4>
       <pCII1>to jest pole wielowierszowe</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>