Pola formularza

Formularz: SFJGKZ DInfo (v.1-2) Dodatkowe informacje i objaśnienia oraz nota podatkowa - informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - do skonsolidowanego sprawozdania grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SFPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17299500</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pRPP_1_4_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRPP_1_4_4>
       <p1a>[nazwaPelna]</p1a>
       <rect9351>[Pole powtarzalne (z plikami)]</rect9351>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <p92>[dl]</p92>
       <pnazwa>[Pole tekstowe]</pnazwa>
       <pKsekcja1>[Pole podziału sekcji]</pKsekcja1>
       <rect37526>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect37526>
       <pinfo>[pole wielowierszowe]</pinfo>
       <pinfopowt>[Pole powtarzalne]</pinfopowt>
       <rect541122>[Koniec strony]</rect541122>
       <pRPP_1_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRPP_1_4>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <rect3640>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3640>
       <pARB_1>[Pole kwoty]</pARB_1>
       <pBRB_1>[Pole kwoty]</pBRB_1>
       <pBRB_2>[Pole kwoty]</pBRB_2>
       <pBRB_3>[Pole kwoty]</pBRB_3>
       <pnazwaBRB_1>[Pole tekstowe]</pnazwaBRB_1>
       <pBRB_1A>[Pole kwoty]</pBRB_1A>
       <pBRB_2A>[Pole kwoty]</pBRB_2A>
       <pBRB_3A>[Pole kwoty]</pBRB_3A>
       <pBRB_r>[Pole powtarzalne]</pBRB_r>
       <partBRB_1_54_1>[pole wyświetlające tylko tekst]</partBRB_1_54_1>
       <partBRB>[Pole tekstowe]</partBRB>
       <pustBRB>[Pole tekstowe]</pustBRB>
       <ppktBRB>[Pole tekstowe]</ppktBRB>
       <plitBRB>[Pole tekstowe]</plitBRB>
       <pBRB_1_1>[Pole kwoty]</pBRB_1_1>
       <pBRB_2_1>[Pole kwoty]</pBRB_2_1>
       <pBRB_3_1>[Pole kwoty]</pBRB_3_1>
       <pCRB_1>[Pole kwoty]</pCRB_1>
       <pCRB_2>[Pole kwoty]</pCRB_2>
       <pCRB_3>[Pole kwoty]</pCRB_3>
       <rect1713>[Pole podziału sekcji]</rect1713>
       <pnazwaCRB_1>[Pole tekstowe]</pnazwaCRB_1>
       <pCRB_1A>[Pole kwoty]</pCRB_1A>
       <pCRB_2A>[Pole kwoty]</pCRB_2A>
       <pCRB_3A>[Pole kwoty]</pCRB_3A>
       <pCRB_r>[Pole powtarzalne]</pCRB_r>
       <partBRB_1_54_1_3>[pole wyświetlające tylko tekst]</partBRB_1_54_1_3>
       <partCRB>[Pole tekstowe]</partCRB>
       <pustCRB>[Pole tekstowe]</pustCRB>
       <ppktCRB>[Pole tekstowe]</ppktCRB>
       <plitCRB>[Pole tekstowe]</plitCRB>
       <pCRB_1_1>[Pole kwoty]</pCRB_1_1>
       <pCRB_2_1>[Pole kwoty]</pCRB_2_1>
       <pCRB_3_1>[Pole kwoty]</pCRB_3_1>
       <rect17132>[Pole podziału sekcji]</rect17132>
       <pDRB_1>[Pole kwoty]</pDRB_1>
       <pDRB_2>[Pole kwoty]</pDRB_2>
       <pDRB_3>[Pole kwoty]</pDRB_3>
       <pnazwaDRB_1>[Pole tekstowe]</pnazwaDRB_1>
       <pDRB_1A>[Pole kwoty]</pDRB_1A>
       <pDRB_2A>[Pole kwoty]</pDRB_2A>
       <pDRB_3A>[Pole kwoty]</pDRB_3A>
       <pDRB_r>[Pole powtarzalne]</pDRB_r>
       <partBRB_1_54_1_4>[pole wyświetlające tylko tekst]</partBRB_1_54_1_4>
       <partDRB>[Pole tekstowe]</partDRB>
       <pustDRB>[Pole tekstowe]</pustDRB>
       <ppktDRB>[Pole tekstowe]</ppktDRB>
       <plitDRB>[Pole tekstowe]</plitDRB>
       <pDRB_1_1>[Pole kwoty]</pDRB_1_1>
       <pDRB_2_1>[Pole kwoty]</pDRB_2_1>
       <pDRB_3_1>[Pole kwoty]</pDRB_3_1>
       <rect17135>[Pole podziału sekcji]</rect17135>
       <pERB_1>[Pole kwoty]</pERB_1>
       <pERB_2>[Pole kwoty]</pERB_2>
       <pERB_3>[Pole kwoty]</pERB_3>
       <pnazwaERB_1>[Pole tekstowe]</pnazwaERB_1>
       <pERB_1A>[Pole kwoty]</pERB_1A>
       <pERB_2A>[Pole kwoty]</pERB_2A>
       <pERB_3A>[Pole kwoty]</pERB_3A>
       <pERB_r>[Pole powtarzalne]</pERB_r>
       <partBRB_1_54_1_4_4>[pole wyświetlające tylko tekst]</partBRB_1_54_1_4_4>
       <partERB>[Pole tekstowe]</partERB>
       <pustERB>[Pole tekstowe]</pustERB>
       <ppktERB>[Pole tekstowe]</ppktERB>
       <plitERB>[Pole tekstowe]</plitERB>
       <pERB_1_1>[Pole kwoty]</pERB_1_1>
       <pERB_2_1>[Pole kwoty]</pERB_2_1>
       <pERB_3_1>[Pole kwoty]</pERB_3_1>
       <rect17133>[Pole podziału sekcji]</rect17133>
       <pFRB_1>[Pole kwoty]</pFRB_1>
       <pFRB_2>[Pole kwoty]</pFRB_2>
       <pFRB_3>[Pole kwoty]</pFRB_3>
       <pnazwaFRB_1>[Pole tekstowe]</pnazwaFRB_1>
       <pFRB_1A>[Pole kwoty]</pFRB_1A>
       <pFRB_2A>[Pole kwoty]</pFRB_2A>
       <pFRB_3A>[Pole kwoty]</pFRB_3A>
       <pFRB_r>[Pole powtarzalne]</pFRB_r>
       <partBRB_1_54_1_13>[pole wyświetlające tylko tekst]</partBRB_1_54_1_13>
       <partFRB>[Pole tekstowe]</partFRB>
       <pustFRB>[Pole tekstowe]</pustFRB>
       <ppktFRB>[Pole tekstowe]</ppktFRB>
       <plitFRB>[Pole tekstowe]</plitFRB>
       <pFRB_1_1>[Pole kwoty]</pFRB_1_1>
       <pFRB_2_1>[Pole kwoty]</pFRB_2_1>
       <pFRB_3_1>[Pole kwoty]</pFRB_3_1>
       <rect17131>[Pole podziału sekcji]</rect17131>
       <pGRB_1>[Pole kwoty]</pGRB_1>
       <pGRB_2>[Pole kwoty]</pGRB_2>
       <pGRB_3>[Pole kwoty]</pGRB_3>
       <pnazwaGRB_1>[Pole tekstowe]</pnazwaGRB_1>
       <pGRB_1A>[Pole kwoty]</pGRB_1A>
       <pGRB_2A>[Pole kwoty]</pGRB_2A>
       <pGRB_3A>[Pole kwoty]</pGRB_3A>
       <pGRB_r>[Pole powtarzalne]</pGRB_r>
       <partBRB_1_54_1_8>[pole wyświetlające tylko tekst]</partBRB_1_54_1_8>
       <partGRB>[Pole tekstowe]</partGRB>
       <pustGRB>[Pole tekstowe]</pustGRB>
       <ppktGRB>[Pole tekstowe]</ppktGRB>
       <plitGRB>[Pole tekstowe]</plitGRB>
       <pGRB_1_1>[Pole kwoty]</pGRB_1_1>
       <pGRB_2_1>[Pole kwoty]</pGRB_2_1>
       <pGRB_3_1>[Pole kwoty]</pGRB_3_1>
       <pHRB_1>[Pole kwoty]</pHRB_1>
       <pHRB_2>[Pole kwoty]</pHRB_2>
       <pHRB_3>[Pole kwoty]</pHRB_3>
       <rect171331>[Pole podziału sekcji]</rect171331>
       <pnazwaHRB_1>[Pole tekstowe]</pnazwaHRB_1>
       <pHRB_1A>[Pole kwoty]</pHRB_1A>
       <pHRB_2A>[Pole kwoty]</pHRB_2A>
       <pHRB_3A>[Pole kwoty]</pHRB_3A>
       <pHRB_r>[Pole powtarzalne]</pHRB_r>
       <pIRB_1>[Pole kwoty]</pIRB_1>
       <pIRB_2>[Pole kwoty]</pIRB_2>
       <pIRB_3>[Pole kwoty]</pIRB_3>
       <rect17134>[Pole podziału sekcji]</rect17134>
       <pnazwaIRB_1>[Pole tekstowe]</pnazwaIRB_1>
       <pIRB_1A>[Pole kwoty]</pIRB_1A>
       <pIRB_2A>[Pole kwoty]</pIRB_2A>
       <pIRB_3A>[Pole kwoty]</pIRB_3A>
       <pIRB_r>[Pole powtarzalne]</pIRB_r>
       <partBRB_1_54_1_42>[pole wyświetlające tylko tekst]</partBRB_1_54_1_42>
       <partIRB>[Pole tekstowe]</partIRB>
       <pustIRB>[Pole tekstowe]</pustIRB>
       <ppktIRB>[Pole tekstowe]</ppktIRB>
       <plitIRB>[Pole tekstowe]</plitIRB>
       <pIRB_1_1>[Pole kwoty]</pIRB_1_1>
       <pIRB_2_1>[Pole kwoty]</pIRB_2_1>
       <pIRB_3_1>[Pole kwoty]</pIRB_3_1>
       <rect17130>[Pole podziału sekcji]</rect17130>
       <pKRB_1>[Pole kwoty]</pKRB_1>
       <rect17156>[Pole podziału sekcji]</rect17156>
       <pARP_1>[Pole kwoty]</pARP_1>
       <pBRP_1>[Pole kwoty]</pBRP_1>
       <pBRP_2>[Pole kwoty]</pBRP_2>
       <pBRP_3>[Pole kwoty]</pBRP_3>
       <pBRP_1A>[Pole kwoty]</pBRP_1A>
       <pBRP_2A>[Pole kwoty]</pBRP_2A>
       <pBRP_3A>[Pole kwoty]</pBRP_3A>
       <pBRP_r>[Pole powtarzalne]</pBRP_r>
       <pBRP_1_1>[Pole kwoty]</pBRP_1_1>
       <pBRP_2_1>[Pole kwoty]</pBRP_2_1>
       <pBRP_3_1>[Pole kwoty]</pBRP_3_1>
       <pCRP_1>[Pole kwoty]</pCRP_1>
       <pCRP_2>[Pole kwoty]</pCRP_2>
       <pCRP_3>[Pole kwoty]</pCRP_3>
       <rect17130_5_6>[Pole podziału sekcji]</rect17130_5_6>
       <pCRP_1A>[Pole kwoty]</pCRP_1A>
       <pCRP_2A>[Pole kwoty]</pCRP_2A>
       <pCRP_3A>[Pole kwoty]</pCRP_3A>
       <pCRP_r>[Pole powtarzalne]</pCRP_r>
       <pCRP_1_1>[Pole kwoty]</pCRP_1_1>
       <pCRP_2_1>[Pole kwoty]</pCRP_2_1>
       <pCRP_3_1>[Pole kwoty]</pCRP_3_1>
       <rect17130_5_1>[Pole podziału sekcji]</rect17130_5_1>
       <pDRP_1>[Pole kwoty]</pDRP_1>
       <pDRP_2>[Pole kwoty]</pDRP_2>
       <pDRP_3>[Pole kwoty]</pDRP_3>
       <pDRP_1A>[Pole kwoty]</pDRP_1A>
       <pDRP_2A>[Pole kwoty]</pDRP_2A>
       <pDRP_3A>[Pole kwoty]</pDRP_3A>
       <pDRP_r>[Pole powtarzalne]</pDRP_r>
       <pDRP_1_1>[Pole kwoty]</pDRP_1_1>
       <pDRP_2_1>[Pole kwoty]</pDRP_2_1>
       <pDRP_3_1>[Pole kwoty]</pDRP_3_1>
       <rect17130_5_3>[Pole podziału sekcji]</rect17130_5_3>
       <pERP_1>[Pole kwoty]</pERP_1>
       <pERP_2>[Pole kwoty]</pERP_2>
       <pERP_3>[Pole kwoty]</pERP_3>
       <pERP_1A>[Pole kwoty]</pERP_1A>
       <pERP_2A>[Pole kwoty]</pERP_2A>
       <pERP_3A>[Pole kwoty]</pERP_3A>
       <pERP_r>[Pole powtarzalne]</pERP_r>
       <pERP_1_1>[Pole kwoty]</pERP_1_1>
       <pERP_2_1>[Pole kwoty]</pERP_2_1>
       <pERP_3_1>[Pole kwoty]</pERP_3_1>
       <pFRP_1>[Pole kwoty]</pFRP_1>
       <pFRP_2>[Pole kwoty]</pFRP_2>
       <pFRP_3>[Pole kwoty]</pFRP_3>
       <rect17130_5_8>[Pole podziału sekcji]</rect17130_5_8>
       <pFRP_1A>[Pole kwoty]</pFRP_1A>
       <pFRP_2A>[Pole kwoty]</pFRP_2A>
       <pFRP_3A>[Pole kwoty]</pFRP_3A>
       <pFRP_r>[Pole powtarzalne]</pFRP_r>
       <pFRP_1_1>[Pole kwoty]</pFRP_1_1>
       <pFRP_2_1>[Pole kwoty]</pFRP_2_1>
       <pFRP_3_1>[Pole kwoty]</pFRP_3_1>
       <pGRP_1>[Pole kwoty]</pGRP_1>
       <pGRP_2>[Pole kwoty]</pGRP_2>
       <pGRP_3>[Pole kwoty]</pGRP_3>
       <rect17130_5_9>[Pole podziału sekcji]</rect17130_5_9>
       <pGRP_1A>[Pole kwoty]</pGRP_1A>
       <pGRP_2A>[Pole kwoty]</pGRP_2A>
       <pGRP_3A>[Pole kwoty]</pGRP_3A>
       <pGRP_r>[Pole powtarzalne]</pGRP_r>
       <pGRP_1_1>[Pole kwoty]</pGRP_1_1>
       <pGRP_2_1>[Pole kwoty]</pGRP_2_1>
       <pGRP_3_1>[Pole kwoty]</pGRP_3_1>
       <pHRP_1>[Pole kwoty]</pHRP_1>
       <pHRP_2>[Pole kwoty]</pHRP_2>
       <pHRP_3>[Pole kwoty]</pHRP_3>
       <rect17130_5_34>[Pole podziału sekcji]</rect17130_5_34>
       <pHRP_1A>[Pole kwoty]</pHRP_1A>
       <pHRP_2A>[Pole kwoty]</pHRP_2A>
       <pHRP_3A>[Pole kwoty]</pHRP_3A>
       <pHRP_r>[Pole powtarzalne]</pHRP_r>
       <pIRP_1>[Pole kwoty]</pIRP_1>
       <pIRP_2>[Pole kwoty]</pIRP_2>
       <pIRP_3>[Pole kwoty]</pIRP_3>
       <rect17130_5_4>[Pole podziału sekcji]</rect17130_5_4>
       <pIRP_1A>[Pole kwoty]</pIRP_1A>
       <pIRP_2A>[Pole kwoty]</pIRP_2A>
       <pIRP_3A>[Pole kwoty]</pIRP_3A>
       <pIRP_r>[Pole powtarzalne]</pIRP_r>
       <pIRP_1_1>[Pole kwoty]</pIRP_1_1>
       <pIRP_2_1>[Pole kwoty]</pIRP_2_1>
       <pIRP_3_1>[Pole kwoty]</pIRP_3_1>
       <rect17130_5>[Pole podziału sekcji]</rect17130_5>
       <pKRP_1>[Pole kwoty]</pKRP_1>
       <rect17130_5_60>[Pole podziału sekcji]</rect17130_5_60>
       <podp1>[pole wielowierszowe]</podp1>
       <podp2>[pole wielowierszowe]</podp2>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>
       <rect17156_3>[Koniec strony]</rect17156_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJGKZ DInfo (v.1-2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17299500</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pRPP_1_4_4></pRPP_1_4_4>
       <p1a>Pełna nazwa testowa</p1a>
       <rect9351></rect9351>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <p92></p92>
       <pnazwa>test pola tekstowego</pnazwa>
       <pKsekcja1></pKsekcja1>
       <rect37526></rect37526>
       <pinfo>to jest pole wielowierszowe</pinfo>
       <pinfopowt></pinfopowt>
       <rect541122></rect541122>
       <pRPP_1_4></pRPP_1_4>
       <refreshForm></refreshForm>
       <rect3640></rect3640>
       <pARB_1>10</pARB_1>
       <pBRB_1>10</pBRB_1>
       <pBRB_2>10</pBRB_2>
       <pBRB_3>10</pBRB_3>
       <pnazwaBRB_1>test pola tekstowego</pnazwaBRB_1>
       <pBRB_1A>10</pBRB_1A>
       <pBRB_2A>10</pBRB_2A>
       <pBRB_3A>10</pBRB_3A>
       <pBRB_r></pBRB_r>
       <partBRB_1_54_1></partBRB_1_54_1>
       <partBRB>test pola tekstowego</partBRB>
       <pustBRB>test pola tekstowego</pustBRB>
       <ppktBRB>test pola tekstowego</ppktBRB>
       <plitBRB>test pola tekstowego</plitBRB>
       <pBRB_1_1>10</pBRB_1_1>
       <pBRB_2_1>10</pBRB_2_1>
       <pBRB_3_1>10</pBRB_3_1>
       <pCRB_1>10</pCRB_1>
       <pCRB_2>10</pCRB_2>
       <pCRB_3>10</pCRB_3>
       <rect1713></rect1713>
       <pnazwaCRB_1>test pola tekstowego</pnazwaCRB_1>
       <pCRB_1A>10</pCRB_1A>
       <pCRB_2A>10</pCRB_2A>
       <pCRB_3A>10</pCRB_3A>
       <pCRB_r></pCRB_r>
       <partBRB_1_54_1_3></partBRB_1_54_1_3>
       <partCRB>test pola tekstowego</partCRB>
       <pustCRB>test pola tekstowego</pustCRB>
       <ppktCRB>test pola tekstowego</ppktCRB>
       <plitCRB>test pola tekstowego</plitCRB>
       <pCRB_1_1>10</pCRB_1_1>
       <pCRB_2_1>10</pCRB_2_1>
       <pCRB_3_1>10</pCRB_3_1>
       <rect17132></rect17132>
       <pDRB_1>10</pDRB_1>
       <pDRB_2>10</pDRB_2>
       <pDRB_3>10</pDRB_3>
       <pnazwaDRB_1>test pola tekstowego</pnazwaDRB_1>
       <pDRB_1A>10</pDRB_1A>
       <pDRB_2A>10</pDRB_2A>
       <pDRB_3A>10</pDRB_3A>
       <pDRB_r></pDRB_r>
       <partBRB_1_54_1_4></partBRB_1_54_1_4>
       <partDRB>test pola tekstowego</partDRB>
       <pustDRB>test pola tekstowego</pustDRB>
       <ppktDRB>test pola tekstowego</ppktDRB>
       <plitDRB>test pola tekstowego</plitDRB>
       <pDRB_1_1>10</pDRB_1_1>
       <pDRB_2_1>10</pDRB_2_1>
       <pDRB_3_1>10</pDRB_3_1>
       <rect17135></rect17135>
       <pERB_1>10</pERB_1>
       <pERB_2>10</pERB_2>
       <pERB_3>10</pERB_3>
       <pnazwaERB_1>test pola tekstowego</pnazwaERB_1>
       <pERB_1A>10</pERB_1A>
       <pERB_2A>10</pERB_2A>
       <pERB_3A>10</pERB_3A>
       <pERB_r></pERB_r>
       <partBRB_1_54_1_4_4></partBRB_1_54_1_4_4>
       <partERB>test pola tekstowego</partERB>
       <pustERB>test pola tekstowego</pustERB>
       <ppktERB>test pola tekstowego</ppktERB>
       <plitERB>test pola tekstowego</plitERB>
       <pERB_1_1>10</pERB_1_1>
       <pERB_2_1>10</pERB_2_1>
       <pERB_3_1>10</pERB_3_1>
       <rect17133></rect17133>
       <pFRB_1>10</pFRB_1>
       <pFRB_2>10</pFRB_2>
       <pFRB_3>10</pFRB_3>
       <pnazwaFRB_1>test pola tekstowego</pnazwaFRB_1>
       <pFRB_1A>10</pFRB_1A>
       <pFRB_2A>10</pFRB_2A>
       <pFRB_3A>10</pFRB_3A>
       <pFRB_r></pFRB_r>
       <partBRB_1_54_1_13></partBRB_1_54_1_13>
       <partFRB>test pola tekstowego</partFRB>
       <pustFRB>test pola tekstowego</pustFRB>
       <ppktFRB>test pola tekstowego</ppktFRB>
       <plitFRB>test pola tekstowego</plitFRB>
       <pFRB_1_1>10</pFRB_1_1>
       <pFRB_2_1>10</pFRB_2_1>
       <pFRB_3_1>10</pFRB_3_1>
       <rect17131></rect17131>
       <pGRB_1>10</pGRB_1>
       <pGRB_2>10</pGRB_2>
       <pGRB_3>10</pGRB_3>
       <pnazwaGRB_1>test pola tekstowego</pnazwaGRB_1>
       <pGRB_1A>10</pGRB_1A>
       <pGRB_2A>10</pGRB_2A>
       <pGRB_3A>10</pGRB_3A>
       <pGRB_r></pGRB_r>
       <partBRB_1_54_1_8></partBRB_1_54_1_8>
       <partGRB>test pola tekstowego</partGRB>
       <pustGRB>test pola tekstowego</pustGRB>
       <ppktGRB>test pola tekstowego</ppktGRB>
       <plitGRB>test pola tekstowego</plitGRB>
       <pGRB_1_1>10</pGRB_1_1>
       <pGRB_2_1>10</pGRB_2_1>
       <pGRB_3_1>10</pGRB_3_1>
       <pHRB_1>10</pHRB_1>
       <pHRB_2>10</pHRB_2>
       <pHRB_3>10</pHRB_3>
       <rect171331></rect171331>
       <pnazwaHRB_1>test pola tekstowego</pnazwaHRB_1>
       <pHRB_1A>10</pHRB_1A>
       <pHRB_2A>10</pHRB_2A>
       <pHRB_3A>10</pHRB_3A>
       <pHRB_r></pHRB_r>
       <pIRB_1>10</pIRB_1>
       <pIRB_2>10</pIRB_2>
       <pIRB_3>10</pIRB_3>
       <rect17134></rect17134>
       <pnazwaIRB_1>test pola tekstowego</pnazwaIRB_1>
       <pIRB_1A>10</pIRB_1A>
       <pIRB_2A>10</pIRB_2A>
       <pIRB_3A>10</pIRB_3A>
       <pIRB_r></pIRB_r>
       <partBRB_1_54_1_42></partBRB_1_54_1_42>
       <partIRB>test pola tekstowego</partIRB>
       <pustIRB>test pola tekstowego</pustIRB>
       <ppktIRB>test pola tekstowego</ppktIRB>
       <plitIRB>test pola tekstowego</plitIRB>
       <pIRB_1_1>10</pIRB_1_1>
       <pIRB_2_1>10</pIRB_2_1>
       <pIRB_3_1>10</pIRB_3_1>
       <rect17130></rect17130>
       <pKRB_1>10</pKRB_1>
       <rect17156></rect17156>
       <pARP_1>10</pARP_1>
       <pBRP_1>10</pBRP_1>
       <pBRP_2>10</pBRP_2>
       <pBRP_3>10</pBRP_3>
       <pBRP_1A>10</pBRP_1A>
       <pBRP_2A>10</pBRP_2A>
       <pBRP_3A>10</pBRP_3A>
       <pBRP_r></pBRP_r>
       <pBRP_1_1>10</pBRP_1_1>
       <pBRP_2_1>10</pBRP_2_1>
       <pBRP_3_1>10</pBRP_3_1>
       <pCRP_1>10</pCRP_1>
       <pCRP_2>10</pCRP_2>
       <pCRP_3>10</pCRP_3>
       <rect17130_5_6></rect17130_5_6>
       <pCRP_1A>10</pCRP_1A>
       <pCRP_2A>10</pCRP_2A>
       <pCRP_3A>10</pCRP_3A>
       <pCRP_r></pCRP_r>
       <pCRP_1_1>10</pCRP_1_1>
       <pCRP_2_1>10</pCRP_2_1>
       <pCRP_3_1>10</pCRP_3_1>
       <rect17130_5_1></rect17130_5_1>
       <pDRP_1>10</pDRP_1>
       <pDRP_2>10</pDRP_2>
       <pDRP_3>10</pDRP_3>
       <pDRP_1A>10</pDRP_1A>
       <pDRP_2A>10</pDRP_2A>
       <pDRP_3A>10</pDRP_3A>
       <pDRP_r></pDRP_r>
       <pDRP_1_1>10</pDRP_1_1>
       <pDRP_2_1>10</pDRP_2_1>
       <pDRP_3_1>10</pDRP_3_1>
       <rect17130_5_3></rect17130_5_3>
       <pERP_1>10</pERP_1>
       <pERP_2>10</pERP_2>
       <pERP_3>10</pERP_3>
       <pERP_1A>10</pERP_1A>
       <pERP_2A>10</pERP_2A>
       <pERP_3A>10</pERP_3A>
       <pERP_r></pERP_r>
       <pERP_1_1>10</pERP_1_1>
       <pERP_2_1>10</pERP_2_1>
       <pERP_3_1>10</pERP_3_1>
       <pFRP_1>10</pFRP_1>
       <pFRP_2>10</pFRP_2>
       <pFRP_3>10</pFRP_3>
       <rect17130_5_8></rect17130_5_8>
       <pFRP_1A>10</pFRP_1A>
       <pFRP_2A>10</pFRP_2A>
       <pFRP_3A>10</pFRP_3A>
       <pFRP_r></pFRP_r>
       <pFRP_1_1>10</pFRP_1_1>
       <pFRP_2_1>10</pFRP_2_1>
       <pFRP_3_1>10</pFRP_3_1>
       <pGRP_1>10</pGRP_1>
       <pGRP_2>10</pGRP_2>
       <pGRP_3>10</pGRP_3>
       <rect17130_5_9></rect17130_5_9>
       <pGRP_1A>10</pGRP_1A>
       <pGRP_2A>10</pGRP_2A>
       <pGRP_3A>10</pGRP_3A>
       <pGRP_r></pGRP_r>
       <pGRP_1_1>10</pGRP_1_1>
       <pGRP_2_1>10</pGRP_2_1>
       <pGRP_3_1>10</pGRP_3_1>
       <pHRP_1>10</pHRP_1>
       <pHRP_2>10</pHRP_2>
       <pHRP_3>10</pHRP_3>
       <rect17130_5_34></rect17130_5_34>
       <pHRP_1A>10</pHRP_1A>
       <pHRP_2A>10</pHRP_2A>
       <pHRP_3A>10</pHRP_3A>
       <pHRP_r></pHRP_r>
       <pIRP_1>10</pIRP_1>
       <pIRP_2>10</pIRP_2>
       <pIRP_3>10</pIRP_3>
       <rect17130_5_4></rect17130_5_4>
       <pIRP_1A>10</pIRP_1A>
       <pIRP_2A>10</pIRP_2A>
       <pIRP_3A>10</pIRP_3A>
       <pIRP_r></pIRP_r>
       <pIRP_1_1>10</pIRP_1_1>
       <pIRP_2_1>10</pIRP_2_1>
       <pIRP_3_1>10</pIRP_3_1>
       <rect17130_5></rect17130_5>
       <pKRP_1>10</pKRP_1>
       <rect17130_5_60></rect17130_5_60>
       <podp1>to jest pole wielowierszowe</podp1>
       <podp2>to jest pole wielowierszowe</podp2>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>
       <rect17156_3></rect17156_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>