Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-28 (21) (archiwalny) (2019) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2019Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17300704</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[dataUrodzenia]</p9>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <rect1805_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect1805_4>
       <p20_subfield_1>[Przychody z działalności 3% Pole p20 = p20_subfield_1 ]</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_1>[Przychody z działalności 5,5% Pole p21 = p21_subfield_1 ]</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_1>[Przychody z działalności 8,5% Pole p22 = p22_subfield_1 ]</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>[Przychody z działalności 10% Pole p23 = p23_subfield_1 ]</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_1>[Przychody z działalności 17% Pole p24 = p24_subfield_1 ]</p24_subfield_1>
       <p25_subfield_1>[Przychody z działalności 20% Pole p25 = p25_subfield_1 ]</p25_subfield_1>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p34_subfield_1>[Przychody z najmu 8,5% Pole p34 = p34_subfield_1 ]</p34_subfield_1>
       <p35_subfield_1>[Przychody z najmu 12,5% Pole p35 = p35_subfield_1 ]</p35_subfield_1>
       <p37_subfield_1>[Przychody ze sprzedaży 2% Pole p37 = p37_subfield_1 ]</p37_subfield_1>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p73_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p73 = ograniczDo(p73_subfield_1,p47+p56-p74-p76) ]</p73_subfield_1>
       <p74_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p74 = ograniczDo(p74_subfield_1,p47+p56-p73-p76) ]</p74_subfield_1>
       <p75_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p75 = ograniczDo(p75_subfield_1,p74) ]</p75_subfield_1>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p76_subfield_1>[Odliczenia od przychodów Pole p76 = ograniczDo(p76_subfield_1,p47+p56-p73-p74) ]</p76_subfield_1>
       <odliczenia2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2>
       <p78_subfield_1>[Ulga odsetkowa Pole p78 = ograniczDo(p78_subfield_1,p77) ]</p78_subfield_1>
       <p80>[Pole kwoty]</p80>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p109>[Pole kwoty]</p109>
       <p111>[Pole kwoty]</p111>
       <p112>[Pole kwoty]</p112>
       <p114_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p114 = ograniczDo(p114_subfield_1,p113) ]</p114_subfield_1>
       <p115_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art.b ust. 1 pkt 2 Pole p115 = ograniczDo(p115_subfield_1,p114) ]</p115_subfield_1>
       <odliczenia3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia3>
       <p116_subfield_1>[Kwota odliczenia od ryczałtu - wykazane w części C załącznika PIT/O Pole p116 = ograniczDo(p116_subfield_1,p113-p114) ]</p116_subfield_1>
       <p118_subfield_1>[Odliczenie od ryczatłu z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych Pole p118 = ograniczDo(p118_subfield_1,p117) ]</p118_subfield_1>
       <odliczenia4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia4>
       <p120>[rok]</p120>
       <p121>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p121>
       <p122_>[Wartość wyboru w polu p122. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p122_>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p128>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130>
       <p131>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p131>
       <p132>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p132>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p134>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p134>
       <p135>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p135>
       <p136>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p136>
       <p138>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p138>
       <p139>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p139>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p143>[Pole tekstowe]</p143>
       <p144>[Pole integer - wartość liczbowa]</p144>
       <p145>[Pole integer - wartość liczbowa]</p145>
       <p146>[Pole integer - wartość liczbowa]</p146>
       <p147>[Pole integer - wartość liczbowa]</p147>
       <p148>[Pole integer - wartość liczbowa]</p148>
       <p149_>[Wartość wyboru w polu p149. Dostępne wartości: 1 2 ]</p149_>
       <p151>[pole wielowierszowe]</p151>
       <p150_>[Wartość wyboru w polu p150. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p150_>
       <p152>[Pole integer - wartość liczbowa]</p152>
       <p153>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p153>
       <p155_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p155_subfield_0>
       <p155_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p155_subfield_1>
       <p142>[Funkcja checkbox]</p142>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-28 (21)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17300704</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>30-10-1985</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <rect1805_4></rect1805_4>
       <p20_subfield_1>1</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_1>1</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_1>1</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>1</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_1>1</p24_subfield_1>
       <p25_subfield_1>1</p25_subfield_1>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p34_subfield_1>1</p34_subfield_1>
       <p35_subfield_1>1</p35_subfield_1>
       <p37_subfield_1>1</p37_subfield_1>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p73_subfield_1>1</p73_subfield_1>
       <p74_subfield_1>1</p74_subfield_1>
       <p75_subfield_1>1</p75_subfield_1>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p76_subfield_1>1</p76_subfield_1>
       <odliczenia2></odliczenia2>
       <p78_subfield_1>1</p78_subfield_1>
       <p80>10</p80>
       <p90>10</p90>
       <p109>10</p109>
       <p111>10</p111>
       <p112>10</p112>
       <p114_subfield_1>1</p114_subfield_1>
       <p115_subfield_1>1</p115_subfield_1>
       <odliczenia3></odliczenia3>
       <p116_subfield_1>1</p116_subfield_1>
       <p118_subfield_1>1</p118_subfield_1>
       <odliczenia4></odliczenia4>
       <p120></p120>
       <p121>10</p121>
       <p122_>1</p122_>
       <p123>10</p123>
       <p126>10</p126>
       <p127>10</p127>
       <p128>10</p128>
       <p129>10</p129>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133>10</p133>
       <p134>10</p134>
       <p135>10</p135>
       <p136>10</p136>
       <p138>10</p138>
       <p139></p139>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p143>test pola tekstowego</p143>
       <p144>10</p144>
       <p145>10</p145>
       <p146>10</p146>
       <p147>10</p147>
       <p148>10</p148>
       <p149_>1</p149_>
       <p151>to jest pole wielowierszowe</p151>
       <p150_>1</p150_>
       <p152>10</p152>
       <p153>1</p153>
       <p155_subfield_0>Krzysztof</p155_subfield_0>
       <p155_subfield_1>Kowalczyk</p155_subfield_1>
       <p142></p142>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>