Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-36 (26) (archiwalny) (2019) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17300854</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8>
       <p9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_subfield_0>
       <10_>[Wartość wyboru w polu 10. Dostępne wartości: 1 2 ]</10_>
       <p11>[nazwisko]</p11>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[dataUrodzenia]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24>[nazwisko]</p24>
       <p25>[pierwszeImie]</p25>
       <p26>[dataUrodzenia]</p26>
       <p27>[KodKraju]</p27>
       <p28>[Wojewodztwo]</p28>
       <p29>[Powiat]</p29>
       <p30>[Gmina]</p30>
       <p31>[Ulica]</p31>
       <p32>[NrDomu]</p32>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p34>[Miejscowosc]</p34>
       <p35>[KodPocztowy]</p35>
       <p36>[Poczta]</p36>
       <p37_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_1>
       <p37_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_2>
       <p38_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_1>
       <p38_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_2>
       <p39_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_1>
       <p39_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_2>
       <p40_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40_1>
       <p40_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40_2>
       <p41_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41_1>
       <p41_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41_2>
       <p41_b>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41_b>
       <p42_1>[rok]</p42_1>
       <p42_2>[rok]</p42_2>
       <p42_3>[rok]</p42_3>
       <p43_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p43 = p43_subfield_1 ]</p43_subfield_1>
       <p44_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 1335,00 zł dla jednego stosunku pracy, 2002,05 zł dla wielu stosunków pracy, 1668,72 zł - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 2502,56 zł - dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, bądź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p44 = p44_subfield_1 ]</p44_subfield_1>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p49 = p49_subfield_1 ]</p49_subfield_1>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <dochodydzial1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial1>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p57_subfield_1>[Kwota zaliczek Pole p57 = zaokr(p57_subfield_1) ]</p57_subfield_1>
       <dochodydzial2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial2>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p64 = p64_subfield_1+p64_subfield_2 ]</p64_subfield_1>
       <p64_subfield_2>[Przychód z czynu społecznego Pole p64 = p64_subfield_1+p64_subfield_2 ]</p64_subfield_2>
       <p65_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p65 = p65_subfield_1+p65_subfield_2 ]</p65_subfield_1>
       <p65_subfield_2>[Koszt z czynu społecznego Pole p65 = p65_subfield_1+p65_subfield_2 ]</p65_subfield_2>
       <p68_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p68 = zaokr(p68_subfield_1+p68_subfield_2) ]</p68_subfield_1>
       <p68_subfield_2>[Zaliczka z czynu społecznego Pole p68 = zaokr(p68_subfield_1+p68_subfield_2) ]</p68_subfield_2>
       <p69_subfield_1>[Przychód z najmu Pole p69 = p69_subfield_1 ]</p69_subfield_1>
       <p70_subfield_1>[Koszt z najmu Pole p70 = p70_subfield_1 ]</p70_subfield_1>
       <p73_subfield_1>[Zaliczka z najmu Pole p73 = zaokr(p73_subfield_1) ]</p73_subfield_1>
       <p74_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p74 = p74_subfield_1 ]</p74_subfield_1>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p80_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p80 = p80_subfield_1 ]</p80_subfield_1>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p82>[Pole kwoty]</p82>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p86>[Pole kwoty]</p86>
       <p89_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p89 = p89_subfield_1+p89_subfield_2+p89_subfield_3+p89_subfield_4 ]</p89_subfield_1>
       <p89_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p89 = p89_subfield_1+p89_subfield_2+p89_subfield_3+p89_subfield_4 ]</p89_subfield_2>
       <p89_subfield_3>[Przychód z FGŚP Pole p89 = p89_subfield_1+p89_subfield_2+p89_subfield_3+p89_subfield_4 ]</p89_subfield_3>
       <p89_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p89 = p89_subfield_1+p89_subfield_2+p89_subfield_3+p89_subfield_4 ]</p89_subfield_4>
       <p90_subfield_1>[Koszt z innych źródeł Pole p90 = p90_subfield_1+p90_subfield_2 ]</p90_subfield_1>
       <p90_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p90 = p90_subfield_1+p90_subfield_2 ]</p90_subfield_2>
       <p93_subfield_1>[Zaliczka z innych źródeł Pole p93 = p93_subfield_1+p93_subfield_2+p93_subfield_3+p93_subfield_4 ]</p93_subfield_1>
       <p93_subfield_2>[Zaliczka więźniów Pole p93 = p93_subfield_1+p93_subfield_2+p93_subfield_3+p93_subfield_4 ]</p93_subfield_2>
       <p93_subfield_3>[Zaliczka z FGŚP Pole p93 = p93_subfield_1+p93_subfield_2+p93_subfield_3+p93_subfield_4 ]</p93_subfield_3>
       <p93_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p93 = p93_subfield_1+p93_subfield_2+p93_subfield_3+p93_subfield_4 ]</p93_subfield_4>
       <p98_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p98 = p98_subfield_1 ]</p98_subfield_1>
       <p99_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 1335,00 dla jednego stosunku pracy, 2002,05 dla wielu stosunków pracy, 1668,72 - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 2502,56 - dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, bądź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p99 = p99_subfield_1 ]</p99_subfield_1>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p104_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p104 = p104_subfield_1 ]</p104_subfield_1>
       <p102>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p102>
       <p105>[Pole kwoty]</p105>
       <p107>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p107>
       <dochodydzial3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial3>
       <p110>[Pole kwoty]</p110>
       <p108>[Pole kwoty]</p108>
       <p109>[Pole kwoty]</p109>
       <p113>[Pole kwoty]</p113>
       <p112_subfield_1>[Kwota zaliczek Pole p112 = p112_subfield_1 ]</p112_subfield_1>
       <dochodydzial4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial4>
       <p114>[Pole kwoty]</p114>
       <p115>[Pole kwoty]</p115>
       <p118>[Pole kwoty]</p118>
       <p119_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p119 = p119_subfield_1+p119_subfield_2 ]</p119_subfield_1>
       <p119_subfield_2>[Przychód z czynu społecznego Pole p119 = p119_subfield_1+p119_subfield_2 ]</p119_subfield_2>
       <p120_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p120 = p120_subfield_1+p120_subfield_2 ]</p120_subfield_1>
       <p120_subfield_2>[Koszt z czynu społecznego Pole p120 = p120_subfield_1+p120_subfield_2 ]</p120_subfield_2>
       <p123_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p123 = p123_subfield_1+p123_subfield_2 ]</p123_subfield_1>
       <p123_subfield_2>[Zaliczka z czynu społecznego Pole p123 = p123_subfield_1+p123_subfield_2 ]</p123_subfield_2>
       <p124_subfield_1>[Przychód z najmu Pole p124 = p124_subfield_1 ]</p124_subfield_1>
       <p125_subfield_1>[Koszt z najmu Pole p125 = p125_subfield_1 ]</p125_subfield_1>
       <p128_subfield_1>[Zaliczka z najmu Pole p128 = p128_subfield_1 ]</p128_subfield_1>
       <p129_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p129 = p129_subfield_1 ]</p129_subfield_1>
       <p130>[Pole kwoty]</p130>
       <p134>[Pole kwoty]</p134>
       <p135_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 42 764 zł) Pole p135 = p135_subfield_1 ]</p135_subfield_1>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p136>[Pole kwoty]</p136>
       <p137>[Pole kwoty]</p137>
       <p140>[Pole kwoty]</p140>
       <p141>[Pole kwoty]</p141>
       <p144_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p144 = p144_subfield_1+p144_subfield_2+p144_subfield_3+p144_subfield_4 ]</p144_subfield_1>
       <p144_subfield_2>[Przychód więniów Pole p144 = p144_subfield_1+p144_subfield_2+p144_subfield_3+p144_subfield_4 ]</p144_subfield_2>
       <p144_subfield_3>[Przychód z FGŚP Pole p144 = p144_subfield_1+p144_subfield_2+p144_subfield_3+p144_subfield_4 ]</p144_subfield_3>
       <p144_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p144 = p144_subfield_1+p144_subfield_2+p144_subfield_3+p144_subfield_4 ]</p144_subfield_4>
       <p145_subfield_1>[Koszt z innych źródeł Pole p145 = p145_subfield_1+p145_subfield_2 ]</p145_subfield_1>
       <p145_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p145 = p145_subfield_1+p145_subfield_2 ]</p145_subfield_2>
       <p148_subfield_1>[Zaliczka z innych źródeł Pole p148 = p148_subfield_1+p148_subfield_2+p148_subfield_3+p148_subfield_4 ]</p148_subfield_1>
       <p148_subfield_2>[Zaliczka więźniów Pole p148 = p148_subfield_1+p148_subfield_2+p148_subfield_3+p148_subfield_4 ]</p148_subfield_2>
       <p148_subfield_3>[Zaliczka z FGŚP Pole p148 = p148_subfield_1+p148_subfield_2+p148_subfield_3+p148_subfield_4 ]</p148_subfield_3>
       <p148_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p148 = p148_subfield_1+p148_subfield_2+p148_subfield_3+p148_subfield_4 ]</p148_subfield_4>
       <rect2197>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2197>
       <p153>[Pole kwoty]</p153>
       <p154>[Pole kwoty]</p154>
       <p155>[Pole kwoty]</p155>
       <p156>[Pole kwoty]</p156>
       <p157_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p157 = ograniczDo(p157_subfield_1,p96+p153) ]</p157_subfield_1>
       <p157_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p157 = ograniczDo(p157_subfield_1,p96+p153) ]</p157_subfield_2>
       <p158_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p158 = ograniczDo(p158_subfield_1,p151+p154) ]</p158_subfield_1>
       <p158_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p158 = ograniczDo(p158_subfield_1,p151+p154) ]</p158_subfield_2>
       <p159_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p159 = ograniczDo(p159_subfield_1,p96+p153-p157) ]</p159_subfield_1>
       <p159_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p159 = ograniczDo(p159_subfield_1,p96+p153-p157) ]</p159_subfield_2>
       <p160_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p160 = ograniczDo(p160_subfield_1,p151+p154-p158) ]</p160_subfield_1>
       <p160_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p160 = ograniczDo(p160_subfield_1,p151+p154-p158) ]</p160_subfield_2>
       <p161_1>[Pole tekstowe]</p161_1>
       <p162_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p162 = ograniczDo(p162_subfield_1,p96+p153-p157-p159) ]</p162_subfield_1>
       <p163_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p163 = ograniczDo(p163_subfield_1,p151+p154-p158-p160) ]</p163_subfield_1>
       <p164_subfield_1>[Strata nieodliczona przez zmarłego przedsiębiorcę Pole p164 = ograniczDo(p164_subfield_1,p96+p153-p157-p159-p162) ]</p164_subfield_1>
       <p165_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p165 = ograniczDo(p165_subfield_1,p96+p153-p157-p159-p162-p164) ]</p165_subfield_1>
       <p166_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p166 = ograniczDo(p166_subfield_1,p151+p154-p158-p160-p163) ]</p166_subfield_1>
       <p167_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p167 = ograniczDo(p167_subfield_1,p165) ]</p167_subfield_1>
       <p168_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p168 = ograniczDo(p168_subfield_1,p166) ]</p168_subfield_1>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p171_subfield_1>[Odliczenia od dochodu Pole p171 = ograniczDo(p171_subfield_1,p169) ]</p171_subfield_1>
       <p172_subfield_1>[Odliczenia od dochodu Pole p172 = ograniczDo(p172_subfield_1,p170) ]</p172_subfield_1>
       <p173>[Pole kwoty]</p173>
       <p174>[Pole kwoty]</p174>
       <p175_subfield_1>[Odliczenie z tytułu kosztów kwalifikowanych w roku podatkowym Pole p175 = ograniczDo(p175_subfield_1,p169-p171) ]</p175_subfield_1>
       <p176_subfield_1>[Odliczenie z tytułu kosztów kwalifikowanych w roku podatkowym Pole p176 = ograniczDo(p176_subfield_1,p170-p172) ]</p176_subfield_1>
       <p177>[Pole kwoty]</p177>
       <p178>[Pole kwoty]</p178>
       <odliczenia1_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1_4>
       <p179>[Pole kwoty]</p179>
       <p180_subfield_1>[Kwota dodatkowej obniżki Pole p180 = ograniczDo(p180_subfield_1,p169) ]</p180_subfield_1>
       <p181_subfield_1>[Kwota dodatkowej obniżki Pole p181 = ograniczDo(p181_subfield_1,p170) ]</p181_subfield_1>
       <p183_subfield_1>[Odliczenia od dochodu wydatków mieszkaniowych Pole p183 = ograniczDo(p183_subfield_1,p182) ]</p183_subfield_1>
       <p184_subfield_1>[Dochód zwoniony od podatku Pole p184 = ograniczDo(p184_subfield_1,p169) ]</p184_subfield_1>
       <p185_subfield_1>[Dochód zwoniony od podatku Pole p185 = ograniczDo(p185_subfield_1,p170) ]</p185_subfield_1>
       <p186>[Pole kwoty]</p186>
       <p187>[Pole kwoty]</p187>
       <p188>[Pole kwoty]</p188>
       <p189>[Pole kwoty]</p189>
       <p190>[Pole kwoty]</p190>
       <p191>[Pole kwoty]</p191>
       <p192>[Pole kwoty]</p192>
       <p193>[Pole kwoty]</p193>
       <p194>[Pole kwoty]</p194>
       <p195>[Pole kwoty]</p195>
       <p196>[Pole kwoty]</p196>
       <p197>[Pole kwoty]</p197>
       <p199>[Pole kwoty]</p199>
       <p200>[Pole kwoty]</p200>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <p202_subfield_1>[Wpisz podatek, jeżeli został obliczny z zastosowaniem stopy procentowej Pole p202 = jezeli(p202_subfield_1>0,p202_subfield_1,jezeli(p6_==&quot;1&quot;,p202_4, p202_4*2)) ]</p202_subfield_1>
       <opBut>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</opBut>
       <p203>[Pole kwoty]</p203>
       <p204>[Pole kwoty]</p204>
       <p205>[Pole kwoty]</p205>
       <p207_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p207 = ograniczDo(p207_subfield_1,p206-p208) ]</p207_subfield_1>
       <p208_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p208 = ograniczDo(p208_subfield_1,p206-p207) ]</p208_subfield_1>
       <p209_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p209 = ograniczDo(p209_subfield_1,p207) ]</p209_subfield_1>
       <p210_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p210 = ograniczDo(p210_subfield_1,p208) ]</p210_subfield_1>
       <odliczenia2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2>
       <p211_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku wydatków mieszkaniowych Pole p211 = ograniczDo(p211_subfield_1,p206-p207-p208) ]</p211_subfield_1>
       <p212>[Pole kwoty]</p212>
       <odliczenia2_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2_4>
       <p214>[Pole kwoty]</p214>
       <p219>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p219>
       <p220>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p220>
       <p221>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p221>
       <p222>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p222>
       <p223>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p223>
       <p224>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p224>
       <p225>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p225>
       <p226>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p226>
       <p227>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p227>
       <p228>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p228>
       <p229>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p229>
       <p230>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p230>
       <p231>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p231>
       <p232>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p232>
       <p233>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p233>
       <p234>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p234>
       <p235>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p235>
       <p236>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p236>
       <p237>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p237>
       <p238>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p238>
       <p239>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p239>
       <p240>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p240>
       <p241>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p241>
       <p242>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p242>
       <p243>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p243>
       <p244>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p244>
       <p245>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p245>
       <p246>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p246>
       <p247>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p247>
       <p248>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p248>
       <p250>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p250>
       <p251>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p251>
       <p252>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p252>
       <p253>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p253>
       <p254>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p254>
       <p255>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p255>
       <p257>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p257>
       <p258>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p258>
       <p259>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p259>
       <p260>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p260>
       <p261>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p261>
       <p262>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p262>
       <p264>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p264>
       <p265>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p265>
       <p266>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p266>
       <p267>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p267>
       <p268>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p268>
       <p269>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p269>
       <p271>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p271>
       <p272>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p272>
       <p273>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p273>
       <p274>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p274>
       <p275>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p275>
       <p276>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p276>
       <p277>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p277>
       <p278>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p278>
       <p279>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p279>
       <p280>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p280>
       <p281>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p281>
       <p282>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p282>
       <p283>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p283>
       <p284>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p284>
       <p285>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p285>
       <p286>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p286>
       <p287>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p287>
       <p288>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p288>
       <p289>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p289>
       <p290>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p290>
       <p291>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p291>
       <p292>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p292>
       <p293>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p293>
       <p294>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p294>
       <p295>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p295>
       <p296>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p296>
       <p297>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p297>
       <p298>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p298>
       <p299>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p299>
       <p300>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p300>
       <p302>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p302>
       <p303>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p303>
       <p304>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p304>
       <p305>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p305>
       <p306>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p306>
       <p307>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p307>
       <p309>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p309>
       <p310>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p310>
       <p311>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p311>
       <p312>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p312>
       <p313>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p313>
       <p314>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p314>
       <p316>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p316>
       <p317>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p317>
       <p318>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p318>
       <p319>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p319>
       <p320>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p320>
       <p321>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p321>
       <p323_subfield_1>[Dodatkowo zapłacone składki społeczne i zdrowotne Pole p323 = p323_subfield_1 ]</p323_subfield_1>
       <p324_subfield_1>[Dodatkowo zapłacone składki społeczne i zdrowotne Pole p324 = p324_subfield_1 ]</p324_subfield_1>
       <p325>[Pole kwoty]</p325>
       <p326>[Pole kwoty]</p326>
       <reczna_edycja_skladek>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</reczna_edycja_skladek>
       <p328>[Pole kwoty]</p328>
       <p330>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p330>
       <p331>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p331>
       <p332>[Pole kwoty]</p332>
       <p333>[Pole kwoty]</p333>
       <p334_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p334 = ograniczDo(p334_subfield_1,p332) ]</p334_subfield_1>
       <p335_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p335 = ograniczDo(p335_subfield_1,p333) ]</p335_subfield_1>
       <p342>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p342>
       <p343>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p343>
       <p344>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p344>
       <p345>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p345>
       <p346>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p346>
       <p347>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p347>
       <p348>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p348>
       <p349>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p349>
       <p350>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p350>
       <p351>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p351>
       <p352>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p352>
       <p353>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p353>
       <p354>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p354>
       <p355>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p355>
       <p356>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p356>
       <p357>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p357>
       <p358>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p358>
       <p359>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p359>
       <p360>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p360>
       <p361>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p361>
       <p362>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p362>
       <p363>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p363>
       <p364>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p364>
       <p365>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p365>
       <p366>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p366>
       <p367>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p367>
       <p368>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p368>
       <p369>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p369>
       <p370>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p370>
       <p371>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p371>
       <p372>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p372>
       <p373>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p373>
       <p374>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p374>
       <p375>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p375>
       <p376>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p376>
       <p377>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p377>
       <p378>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p378>
       <p379>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p379>
       <p380>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p380>
       <p381>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p381>
       <p382>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p382>
       <p383>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p383>
       <p384>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p384>
       <p385>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p385>
       <p386>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p386>
       <p387>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p387>
       <p388>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p388>
       <p389>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p389>
       <p390>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p390>
       <p391>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p391>
       <p392>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p392>
       <p393>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p393>
       <p394>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p394>
       <p395>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p395>
       <p396>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p396>
       <p397>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p397>
       <p398>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p398>
       <p399>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p399>
       <p400>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p400>
       <p401>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p401>
       <p402>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p402>
       <p403>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p403>
       <p404>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p404>
       <p405>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p405>
       <p406>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p406>
       <p407>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p407>
       <p408>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p408>
       <p409>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p409>
       <p410>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p410>
       <p411>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p411>
       <p412>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p412>
       <p413>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p413>
       <p414>[Pole kwoty]</p414>
       <p415>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p415>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p419>[Pole tekstowe]</p419>
       <p420>[Pole integer - wartość liczbowa]</p420>
       <p421>[Pole integer - wartość liczbowa]</p421>
       <p422>[Pole integer - wartość liczbowa]</p422>
       <p423>[Pole integer - wartość liczbowa]</p423>
       <p424>[Pole integer - wartość liczbowa]</p424>
       <p425>[Pole integer - wartość liczbowa]</p425>
       <p426>[Pole integer - wartość liczbowa]</p426>
       <p427>[Pole integer - wartość liczbowa]</p427>
       <p428>[Pole integer - wartość liczbowa]</p428>
       <p429>[Pole integer - wartość liczbowa]</p429>
       <p430>[Pole integer - wartość liczbowa]</p430>
       <p431>[Pole integer - wartość liczbowa]</p431>
       <p432>[Pole integer - wartość liczbowa]</p432>
       <p433_>[Wartość wyboru w polu p433. Dostępne wartości: 1 2 ]</p433_>
       <p434_>[Wartość wyboru w polu p434. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p434_>
       <p435>[pole wielowierszowe]</p435>
       <p436_>[Wartość wyboru w polu p436. Dostępne wartości: 1 2 ]</p436_>
       <p439_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p439_subfield_0>
       <p439_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p439_subfield_1>
       <p418>[Funkcja checkbox]</p418>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-36 (26)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17300854</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9_subfield_0>3022</p9_subfield_0>
       <10_>1</10_>
       <p11>Kowalski</p11>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>30-10-1985</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>Kowalski</p24>
       <p25>Jan</p25>
       <p26>30-10-1985</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28>wielkopolskie</p28>
       <p29>poznański</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Strzelecka</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>61-155</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37_1>1</p37_1>
       <p37_2>1</p37_2>
       <p38_1>1</p38_1>
       <p38_2>1</p38_2>
       <p39_1>1</p39_1>
       <p39_2>1</p39_2>
       <p40_1>1</p40_1>
       <p40_2>1</p40_2>
       <p41_1>1</p41_1>
       <p41_2>1</p41_2>
       <p41_b>1</p41_b>
       <p42_1></p42_1>
       <p42_2></p42_2>
       <p42_3></p42_3>
       <p43_subfield_1>1</p43_subfield_1>
       <p44_subfield_1>1</p44_subfield_1>
       <p48>10</p48>
       <p49_subfield_1>1</p49_subfield_1>
       <p47>10</p47>
       <p50>10</p50>
       <p52>10</p52>
       <p55>10</p55>
       <dochodydzial1></dochodydzial1>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p58>10</p58>
       <p57_subfield_1>1</p57_subfield_1>
       <dochodydzial2></dochodydzial2>
       <p59>10</p59>
       <p60>10</p60>
       <p63>10</p63>
       <p64_subfield_1>1</p64_subfield_1>
       <p64_subfield_2>1</p64_subfield_2>
       <p65_subfield_1>1</p65_subfield_1>
       <p65_subfield_2>1</p65_subfield_2>
       <p68_subfield_1>1</p68_subfield_1>
       <p68_subfield_2>1</p68_subfield_2>
       <p69_subfield_1>1</p69_subfield_1>
       <p70_subfield_1>1</p70_subfield_1>
       <p73_subfield_1>1</p73_subfield_1>
       <p74_subfield_1>1</p74_subfield_1>
       <p75>10</p75>
       <p79>10</p79>
       <p80_subfield_1>1</p80_subfield_1>
       <p78>10</p78>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p85>10</p85>
       <p86>10</p86>
       <p89_subfield_1>1</p89_subfield_1>
       <p89_subfield_2>1</p89_subfield_2>
       <p89_subfield_3>1</p89_subfield_3>
       <p89_subfield_4>1</p89_subfield_4>
       <p90_subfield_1>1</p90_subfield_1>
       <p90_subfield_2>1</p90_subfield_2>
       <p93_subfield_1>1</p93_subfield_1>
       <p93_subfield_2>1</p93_subfield_2>
       <p93_subfield_3>1</p93_subfield_3>
       <p93_subfield_4>1</p93_subfield_4>
       <p98_subfield_1>1</p98_subfield_1>
       <p99_subfield_1>1</p99_subfield_1>
       <p103>10</p103>
       <p104_subfield_1>1</p104_subfield_1>
       <p102>10</p102>
       <p105>10</p105>
       <p107>10</p107>
       <dochodydzial3></dochodydzial3>
       <p110>10</p110>
       <p108>10</p108>
       <p109>10</p109>
       <p113>10</p113>
       <p112_subfield_1>1</p112_subfield_1>
       <dochodydzial4></dochodydzial4>
       <p114>10</p114>
       <p115>10</p115>
       <p118>10</p118>
       <p119_subfield_1>1</p119_subfield_1>
       <p119_subfield_2>1</p119_subfield_2>
       <p120_subfield_1>1</p120_subfield_1>
       <p120_subfield_2>1</p120_subfield_2>
       <p123_subfield_1>1</p123_subfield_1>
       <p123_subfield_2>1</p123_subfield_2>
       <p124_subfield_1>1</p124_subfield_1>
       <p125_subfield_1>1</p125_subfield_1>
       <p128_subfield_1>1</p128_subfield_1>
       <p129_subfield_1>1</p129_subfield_1>
       <p130>10</p130>
       <p134>10</p134>
       <p135_subfield_1>1</p135_subfield_1>
       <p133>10</p133>
       <p136>10</p136>
       <p137>10</p137>
       <p140>10</p140>
       <p141>10</p141>
       <p144_subfield_1>1</p144_subfield_1>
       <p144_subfield_2>1</p144_subfield_2>
       <p144_subfield_3>1</p144_subfield_3>
       <p144_subfield_4>1</p144_subfield_4>
       <p145_subfield_1>1</p145_subfield_1>
       <p145_subfield_2>1</p145_subfield_2>
       <p148_subfield_1>1</p148_subfield_1>
       <p148_subfield_2>1</p148_subfield_2>
       <p148_subfield_3>1</p148_subfield_3>
       <p148_subfield_4>1</p148_subfield_4>
       <rect2197></rect2197>
       <p153>10</p153>
       <p154>10</p154>
       <p155>10</p155>
       <p156>10</p156>
       <p157_subfield_1>1</p157_subfield_1>
       <p157_subfield_2>1</p157_subfield_2>
       <p158_subfield_1>1</p158_subfield_1>
       <p158_subfield_2>1</p158_subfield_2>
       <p159_subfield_1>1</p159_subfield_1>
       <p159_subfield_2>1</p159_subfield_2>
       <p160_subfield_1>1</p160_subfield_1>
       <p160_subfield_2>1</p160_subfield_2>
       <p161_1>test pola tekstowego</p161_1>
       <p162_subfield_1>1</p162_subfield_1>
       <p163_subfield_1>1</p163_subfield_1>
       <p164_subfield_1>1</p164_subfield_1>
       <p165_subfield_1>1</p165_subfield_1>
       <p166_subfield_1>1</p166_subfield_1>
       <p167_subfield_1>1</p167_subfield_1>
       <p168_subfield_1>1</p168_subfield_1>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p171_subfield_1>1</p171_subfield_1>
       <p172_subfield_1>1</p172_subfield_1>
       <p173>10</p173>
       <p174>10</p174>
       <p175_subfield_1>1</p175_subfield_1>
       <p176_subfield_1>1</p176_subfield_1>
       <p177>10</p177>
       <p178>10</p178>
       <odliczenia1_4></odliczenia1_4>
       <p179>10</p179>
       <p180_subfield_1>1</p180_subfield_1>
       <p181_subfield_1>1</p181_subfield_1>
       <p183_subfield_1>1</p183_subfield_1>
       <p184_subfield_1>1</p184_subfield_1>
       <p185_subfield_1>1</p185_subfield_1>
       <p186>10</p186>
       <p187>10</p187>
       <p188>10</p188>
       <p189>10</p189>
       <p190>10</p190>
       <p191>10</p191>
       <p192>10</p192>
       <p193>10</p193>
       <p194>10</p194>
       <p195>10</p195>
       <p196>10</p196>
       <p197>10</p197>
       <p199>10</p199>
       <p200>10</p200>
       <refreshForm></refreshForm>
       <p202_subfield_1>1</p202_subfield_1>
       <opBut></opBut>
       <p203>10</p203>
       <p204>10</p204>
       <p205>10</p205>
       <p207_subfield_1>1</p207_subfield_1>
       <p208_subfield_1>1</p208_subfield_1>
       <p209_subfield_1>1</p209_subfield_1>
       <p210_subfield_1>1</p210_subfield_1>
       <odliczenia2></odliczenia2>
       <p211_subfield_1>1</p211_subfield_1>
       <p212>10</p212>
       <odliczenia2_4></odliczenia2_4>
       <p214>10</p214>
       <p219>10</p219>
       <p220>10</p220>
       <p221>10</p221>
       <p222>10</p222>
       <p223>10</p223>
       <p224>10</p224>
       <p225>10</p225>
       <p226>10</p226>
       <p227>10</p227>
       <p228>10</p228>
       <p229>10</p229>
       <p230>10</p230>
       <p231>10</p231>
       <p232>10</p232>
       <p233>10</p233>
       <p234>10</p234>
       <p235>10</p235>
       <p236>10</p236>
       <p237>10</p237>
       <p238>10</p238>
       <p239>10</p239>
       <p240>10</p240>
       <p241>10</p241>
       <p242>10</p242>
       <p243>10</p243>
       <p244>10</p244>
       <p245>10</p245>
       <p246>10</p246>
       <p247>10</p247>
       <p248>10</p248>
       <p250>10</p250>
       <p251>10</p251>
       <p252>10</p252>
       <p253>10</p253>
       <p254>10</p254>
       <p255>10</p255>
       <p257>10</p257>
       <p258>10</p258>
       <p259>10</p259>
       <p260>10</p260>
       <p261>10</p261>
       <p262>10</p262>
       <p264>10</p264>
       <p265>10</p265>
       <p266>10</p266>
       <p267>10</p267>
       <p268>10</p268>
       <p269>10</p269>
       <p271>10</p271>
       <p272>10</p272>
       <p273>10</p273>
       <p274>10</p274>
       <p275>10</p275>
       <p276>10</p276>
       <p277>10</p277>
       <p278>10</p278>
       <p279>10</p279>
       <p280>10</p280>
       <p281>10</p281>
       <p282>10</p282>
       <p283>10</p283>
       <p284>10</p284>
       <p285>10</p285>
       <p286>10</p286>
       <p287>10</p287>
       <p288>10</p288>
       <p289>10</p289>
       <p290>10</p290>
       <p291>10</p291>
       <p292>10</p292>
       <p293>10</p293>
       <p294>10</p294>
       <p295>10</p295>
       <p296>10</p296>
       <p297>10</p297>
       <p298>10</p298>
       <p299>10</p299>
       <p300>10</p300>
       <p302>10</p302>
       <p303>10</p303>
       <p304>10</p304>
       <p305>10</p305>
       <p306>10</p306>
       <p307>10</p307>
       <p309>10</p309>
       <p310>10</p310>
       <p311>10</p311>
       <p312>10</p312>
       <p313>10</p313>
       <p314>10</p314>
       <p316>10</p316>
       <p317>10</p317>
       <p318>10</p318>
       <p319>10</p319>
       <p320>10</p320>
       <p321>10</p321>
       <p323_subfield_1>1</p323_subfield_1>
       <p324_subfield_1>1</p324_subfield_1>
       <p325>10</p325>
       <p326>10</p326>
       <reczna_edycja_skladek>1</reczna_edycja_skladek>
       <p328>10</p328>
       <p330>10</p330>
       <p331>10</p331>
       <p332>10</p332>
       <p333>10</p333>
       <p334_subfield_1>1</p334_subfield_1>
       <p335_subfield_1>1</p335_subfield_1>
       <p342>10</p342>
       <p343>10</p343>
       <p344>10</p344>
       <p345>10</p345>
       <p346>10</p346>
       <p347>10</p347>
       <p348>10</p348>
       <p349>10</p349>
       <p350>10</p350>
       <p351>10</p351>
       <p352>10</p352>
       <p353>10</p353>
       <p354>10</p354>
       <p355>10</p355>
       <p356>10</p356>
       <p357>10</p357>
       <p358>10</p358>
       <p359>10</p359>
       <p360>10</p360>
       <p361>10</p361>
       <p362>10</p362>
       <p363>10</p363>
       <p364>10</p364>
       <p365>10</p365>
       <p366>10</p366>
       <p367>10</p367>
       <p368>10</p368>
       <p369>10</p369>
       <p370>10</p370>
       <p371>10</p371>
       <p372>10</p372>
       <p373>10</p373>
       <p374>10</p374>
       <p375>10</p375>
       <p376>10</p376>
       <p377>10</p377>
       <p378>10</p378>
       <p379>10</p379>
       <p380>10</p380>
       <p381>10</p381>
       <p382>10</p382>
       <p383>10</p383>
       <p384>10</p384>
       <p385>10</p385>
       <p386>10</p386>
       <p387>10</p387>
       <p388>10</p388>
       <p389>10</p389>
       <p390>10</p390>
       <p391>10</p391>
       <p392>10</p392>
       <p393>10</p393>
       <p394>10</p394>
       <p395>10</p395>
       <p396>10</p396>
       <p397>10</p397>
       <p398>10</p398>
       <p399>10</p399>
       <p400>10</p400>
       <p401>10</p401>
       <p402>10</p402>
       <p403>10</p403>
       <p404>10</p404>
       <p405>10</p405>
       <p406>10</p406>
       <p407>10</p407>
       <p408>10</p408>
       <p409>10</p409>
       <p410>10</p410>
       <p411>10</p411>
       <p412>10</p412>
       <p413>10</p413>
       <p414>10</p414>
       <p415></p415>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p419>test pola tekstowego</p419>
       <p420>10</p420>
       <p421>10</p421>
       <p422>10</p422>
       <p423>10</p423>
       <p424>10</p424>
       <p425>10</p425>
       <p426>10</p426>
       <p427>10</p427>
       <p428>10</p428>
       <p429>10</p429>
       <p430>10</p430>
       <p431>10</p431>
       <p432>10</p432>
       <p433_>1</p433_>
       <p434_>1</p434_>
       <p435>to jest pole wielowierszowe</p435>
       <p436_>1</p436_>
       <p439_subfield_0>Krzysztof</p439_subfield_0>
       <p439_subfield_1>Kowalczyk</p439_subfield_1>
       <p418></p418>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>