Pola formularza

Formularz: WIS-W (1) Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17356815</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p4_>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>[nazwa skrócona]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[nazwisko]</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>[nazwa skrócona]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p8>
       <p9>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p9>
       <p10>[kraj]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p11_>
       <p12>[KodKraju]</p12>
       <p13>[Wojewodztwo]</p13>
       <p14>[Powiat]</p14>
       <p15>[Gmina]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p19>[Miejscowosc]</p19>
       <p20>[KodPocztowy]</p20>
       <p21>[KrajKor]</p21>
       <p22>[WojewodztwoKor]</p22>
       <p23>[PowiatKor]</p23>
       <p24>[GminaKor]</p24>
       <p25>[UlicaKor]</p25>
       <p26>[NrDomuKor]</p26>
       <p27>[NrLokaluKor]</p27>
       <p28>[MiejscowoscKor]</p28>
       <p29>[KodPocztowyKor]</p29>
       <p30>[MailEPUAP]</p30>
       <p31>[pierwszeImie]</p31>
       <p32>[nazwisko]</p32>
       <p33>[KodKraju]</p33>
       <p34>[Wojewodztwo]</p34>
       <p35>[Powiat]</p35>
       <p36>[Gmina]</p36>
       <p37>[Ulica]</p37>
       <p38>[NrDomu]</p38>
       <p39>[NrLokalu]</p39>
       <p40>[Miejscowosc]</p40>
       <p41>[KodPocztowy]</p41>
       <p42>[KrajKor]</p42>
       <p43>[WojewodztwoKor]</p43>
       <p44>[PowiatKor]</p44>
       <p45>[GminaKor]</p45>
       <p46>[UlicaKor]</p46>
       <p47>[NrDomuKor]</p47>
       <p48>[NrLokaluKor]</p48>
       <p49>[MiejscowoscKor]</p49>
       <p50>[KodPocztowyKor]</p50>
       <p51>[MailEPUAP]</p51>
       <p52_>[Wartość wyboru w polu p52. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p52_>
       <p53>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53>
       <p54_>[Wartość wyboru w polu p54. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p54_>
       <p55_1>[Pole tekstowe]</p55_1>
       <p55_2>[Pole tekstowe]</p55_2>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57>[pole wielowierszowe]</p57>
       <p58>[pole wielowierszowe]</p58>
       <p59>[pole wielowierszowe]</p59>
       <p27_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_4_2>
       <p61_>[Wartość wyboru w polu p61. Dostępne wartości: 1 2 ]</p61_>
       <p62_1>[kraj]</p62_1>
       <p62_2>[Pole tekstowe]</p62_2>
       <p62_3>[data]</p62_3>
       <p63_>[Wartość wyboru w polu p63. Dostępne wartości: 1 2 ]</p63_>
       <p64_1>[kraj]</p64_1>
       <p64_2>[Pole tekstowe]</p64_2>
       <p64_3>[data]</p64_3>
       <p65_>[Wartość wyboru w polu p65. Dostępne wartości: 1 2 ]</p65_>
       <p66_1>[Pole tekstowe]</p66_1>
       <p66_2>[data]</p66_2>
       <p66_3>[Pole tekstowe]</p66_3>
       <p67_>[Wartość wyboru w polu p67. Dostępne wartości: 1 2 ]</p67_>
       <p68_2>[Pole tekstowe]</p68_2>
       <p68_1>[data]</p68_1>
       <p69_>[Wartość wyboru w polu p69. Dostępne wartości: 1 2 ]</p69_>
       <p70_1>[Pole tekstowe]</p70_1>
       <p70_2>[data]</p70_2>
       <p70_3>[Pole tekstowe]</p70_3>
       <p71_>[Wartość wyboru w polu p71. Dostępne wartości: 1 2 ]</p71_>
       <p72>[data]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74>
       <p75_>[Wartość wyboru w polu p75. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p75_>
       <p76>[kraj]</p76>
       <p77_1>[Pole tekstowe]</p77_1>
       <p77_2>[swift]</p77_2>
       <p78>[Pole integer - wartość liczbowa]</p78>
       <p80_subfield_0>[imię]</p80_subfield_0>
       <p80_subfield_1>[nazwisko]</p80_subfield_1>
       <p82>[Data wypełnienia]</p82>
       <p83_subfield_0>[telefon]</p83_subfield_0>
       <p83_subfield_1>[Fax]</p83_subfield_1>
       <p83_subfield_2>[e-mail]</p83_subfield_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WIS-W (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17356815</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_2>nazwa testowa</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Kowalski</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_2>nazwa testowa</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>NR-4321</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p12>PL</p12>
       <p13>wielkopolskie</p13>
       <p14>poznański</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>61-155</p20>
       <p21>PL</p21>
       <p22>wielkopolskie</p22>
       <p23>poznański</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>Półwiejska</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>test@test.pl</p30>
       <p31>Jan</p31>
       <p32>Kowalski</p32>
       <p33>PL</p33>
       <p34>wielkopolskie</p34>
       <p35>poznański</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37>Strzelecka</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>Poznań</p40>
       <p41>61-155</p41>
       <p42>PL</p42>
       <p43>wielkopolskie</p43>
       <p44>poznański</p44>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46>Półwiejska</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>Poznań</p49>
       <p50>61-155</p50>
       <p51>test@test.pl</p51>
       <p52_>1</p52_>
       <p53>10</p53>
       <p54_>1</p54_>
       <p55_1>test pola tekstowego</p55_1>
       <p55_2>test pola tekstowego</p55_2>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57>to jest pole wielowierszowe</p57>
       <p58>to jest pole wielowierszowe</p58>
       <p59>to jest pole wielowierszowe</p59>
       <p27_4_2>10</p27_4_2>
       <p61_>1</p61_>
       <p62_1>PL</p62_1>
       <p62_2>test pola tekstowego</p62_2>
       <p62_3>30-10-1990</p62_3>
       <p63_>1</p63_>
       <p64_1>PL</p64_1>
       <p64_2>test pola tekstowego</p64_2>
       <p64_3>30-10-1990</p64_3>
       <p65_>1</p65_>
       <p66_1>test pola tekstowego</p66_1>
       <p66_2>30-10-1990</p66_2>
       <p66_3>test pola tekstowego</p66_3>
       <p67_>1</p67_>
       <p68_2>test pola tekstowego</p68_2>
       <p68_1>30-10-1990</p68_1>
       <p69_>1</p69_>
       <p70_1>test pola tekstowego</p70_1>
       <p70_2>30-10-1990</p70_2>
       <p70_3>test pola tekstowego</p70_3>
       <p71_>1</p71_>
       <p72>30-10-1990</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>1</p74>
       <p75_>1</p75_>
       <p76>PL</p76>
       <p77_1>test pola tekstowego</p77_1>
       <p77_2></p77_2>
       <p78>10</p78>
       <p80_subfield_0>Jan</p80_subfield_0>
       <p80_subfield_1>Kowalski</p80_subfield_1>
       <p82>30-10-2014</p82>
       <p83_subfield_0>500600400</p83_subfield_0>
       <p83_subfield_1></p83_subfield_1>
       <p83_subfield_2>test@test.pl</p83_subfield_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>