Pola formularza

Formularz: PIT/BR (4) (2019-2020) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojowąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17396564</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>2019 / 2020*</p4>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[pierwszeImie]</p7>
       <p8>[dataUrodzenia]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10>[data]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <pageno1_4>[Numer strony]</pageno1_4>
       <pages1_0>[Liczba stron]</pages1_0>
       <p33_subfield_1>[Dodatkowa kwota podlegająca odliczeniu, na podstawie art. 26e ust. 7 pkt 1 ustawy Pole p33 = ograniczDo(p33_subfield_1,50*p32/100) ]</p33_subfield_1>
       <p34_subfield_1>[Dodatkowa kwota podlegająca odliczeniu, na podstawie art. 26e ust. 7 pkt 2 ustawy Pole p34 = ograniczDo(p34_subfield_1,50*(p14+p16+p18+p20+p22+p24+p28+p30)/100) ]</p34_subfield_1>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48_subfield_1>[Kwota odliczeń z tytułu prac rozwojowych Pole p48 = ograniczDo(p48_subfield_1,p37+p41-p47) ]</p48_subfield_1>
       <p49_subfield_1>[Kwota odliczeń z tytułu badań podstawowych Pole p49 = ograniczDo(p49_subfield_1,p37+p41-p47-p48) ]</p49_subfield_1>
       <p50_subfield_1>[Kwota odliczeń z tytułu badań aplikacyjnych Pole p50 = ograniczDo(p50_subfield_1,p37+p41-p47-p48-p49) ]</p50_subfield_1>
       <p51_subfield_1>[Kwota odliczeń z tytułu uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Pole p51 = ograniczDo(p51_subfield_1,p37+p41-p47-p48-p49-p50) ]</p51_subfield_1>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>
       <rect2722>[Nagłówek]</rect2722>
       <p52>[nazwaPelna]</p52>
       <p53>[NIP]</p53>
       <p54_>[Wartość wyboru w polu p54. Dostępne wartości: 1 2 ]</p54_>
       <p55_subfield_1>[Kwota odliczeń z tytułu prac rozwojowych Pole p55 = ograniczDo(p55_subfield_1,p37+p41-p47-p48-p49-p50-p51) ]</p55_subfield_1>
       <p56_subfield_1>[Kwota odliczeń z tytułu badań podstawowych Pole p56 = ograniczDo(p56_subfield_1,p37+p41-p47-p48-p49-p50-p51-p55) ]</p56_subfield_1>
       <p57_subfield_1>[Kwota odliczeń z tytułu badań aplikacyjnych Pole p57 = ograniczDo(p57_subfield_1,p37+p41-p47-p48-p49-p50-p51-p55-p56) ]</p57_subfield_1>
       <p58_subfield_1>[Kwota odliczeń z tytułu uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Pole p58 = ograniczDo(p58_subfield_1,p37+p41-p47-p48-p49-p50-p51-p55-p56-p57) ]</p58_subfield_1>
       <p59_>[Wartość wyboru w polu p59. Dostępne wartości: 1 2 ]</p59_>
       <p60_>[Wartość wyboru w polu p60. Dostępne wartości: 1 2 ]</p60_>
       <p61>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p61>
       <p62>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p62>
       <rect1111>[Pole powtarzalne]</rect1111>
       <p63>[nazwaPelna]</p63>
       <p64>[KodKraju]</p64>
       <p65>[Wojewodztwo]</p65>
       <p66>[Powiat]</p66>
       <p67>[Gmina]</p67>
       <p68>[Ulica]</p68>
       <p69>[NrDomu]</p69>
       <p70>[NrLokalu]</p70>
       <p71>[Miejscowosc]</p71>
       <p72>[KodPocztowy]</p72>
       <rect1497>[Koniec strony]</rect1497>
       <pageno3>[Numer strony]</pageno3>
       <pages3>[Liczba stron]</pages3>
       <pageno4>[Numer strony]</pageno4>
       <pages4>[Liczba stron]</pages4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/BR (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17396564</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>2020</p4>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Jan</p7>
       <p8>30-10-1985</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12_>1</p12_>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <pageno1_4></pageno1_4>
       <pages1_0></pages1_0>
       <p33_subfield_1>1</p33_subfield_1>
       <p34_subfield_1>1</p34_subfield_1>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48_subfield_1>1</p48_subfield_1>
       <p49_subfield_1>1</p49_subfield_1>
       <p50_subfield_1>1</p50_subfield_1>
       <p51_subfield_1>1</p51_subfield_1>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>
       <rect2722></rect2722>
       <p52>Pełna nazwa testowa</p52>
       <p53>8875155741</p53>
       <p54_>1</p54_>
       <p55_subfield_1>1</p55_subfield_1>
       <p56_subfield_1>1</p56_subfield_1>
       <p57_subfield_1>1</p57_subfield_1>
       <p58_subfield_1>1</p58_subfield_1>
       <p59_>1</p59_>
       <p60_>1</p60_>
       <p61>1</p61>
       <p62>1</p62>
       <rect1111></rect1111>
       <p63>Pełna nazwa testowa</p63>
       <p64>PL</p64>
       <p65>wielkopolskie</p65>
       <p66>poznański</p66>
       <p67>Poznań</p67>
       <p68>Strzelecka</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>Poznań</p71>
       <p72>61-155</p72>
       <rect1497></rect1497>
       <pageno3></pageno3>
       <pages3></pages3>
       <pageno4></pageno4>
       <pages4></pages4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>