Pola formularza

Formularz: OoPCC Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowiPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17399379</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm. / Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.*</p0_1>
       <p1_1_1>[pole wielowierszowe]</p1_1_1>
       <p1_2_1_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_1_subfield_0>
       <p1_2_1_subfield_1>[ulica]</p1_2_1_subfield_1>
       <p1_2_1_subfield_2>[nr domu]</p1_2_1_subfield_2>
       <p1_2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_1_subfield_3>
       <p1_2_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_2_1_subfield_4>
       <p1_2_1_subfield_5>[poczta]</p1_2_1_subfield_5>
       <p1_2_22>[KodKraju]</p1_2_22>
       <p1_4_1>[NIP]</p1_4_1>
       <p1_5>[REGON]</p1_5>
       <p1_4_2>[PESEL]</p1_4_2>
       <p1_6_subfield_0>[telefon]</p1_6_subfield_0>
       <p1_6_subfield_1>[Fax]</p1_6_subfield_1>
       <p1_6_subfield_2>[e-mail]</p1_6_subfield_2>
       <p2_1_subfield_0>[imię]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[drugie imię]</p2_1_subfield_1>
       <p2_2>[nazwisko]</p2_2>
       <p2_3_K>[plec]</p2_3_K>
       <p2_3_M>[plec]</p2_3_M>
       <p2_4>[dataUrodzenia]</p2_4>
       <p2_5>[obywatelstwo]</p2_5>
       <p2_6>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_6>
       <p2_7>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_7>
       <p2_8>[Data wydania dokumentu]</p2_8>
       <p2_9>[Dokument ważny do]</p2_9>
       <p3_1>[Stanowisko]</p3_1>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p3_3_2>[Pole tekstowe]</p3_3_2>
       <p3_3_3>[Pole tekstowe]</p3_3_3>
       <p3_4_1>[Pole tekstowe]</p3_4_1>
       <p3_4_2>[Pole tekstowe]</p3_4_2>
       <p3_5>[Pole tekstowe]</p3_5>
       <p3_6>[Pole tekstowe]</p3_6>
       <p3_7>[Pole tekstowe]</p3_7>
       <p4_1>[data]</p4_1>
       <p4_2>[data]</p4_2>
       <p4_3>[data]</p4_3>
       <p4_4>[data]</p4_4>
       <p4_5>[data]</p4_5>
       <p4_6>[data]</p4_6>
       <p4_7>[data]</p4_7>
       <p4_8>[data]</p4_8>
       <p5_1_>[Wartość wyboru w polu p5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_1_>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p5_3_>[Wartość wyboru w polu p5_3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p5_3_>
       <p5_1_8>[miejscowość]</p5_1_8>
       <p5_2_7>[Data wypełnienia]</p5_2_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OoPCC</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17399379</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.</p0_1>
       <p1_1_1>to jest pole wielowierszowe</p1_1_1>
       <p1_2_1_subfield_0>Poznań</p1_2_1_subfield_0>
       <p1_2_1_subfield_1>Strzelecka</p1_2_1_subfield_1>
       <p1_2_1_subfield_2>1</p1_2_1_subfield_2>
       <p1_2_1_subfield_3>1</p1_2_1_subfield_3>
       <p1_2_1_subfield_4>61-155</p1_2_1_subfield_4>
       <p1_2_1_subfield_5>Poznań</p1_2_1_subfield_5>
       <p1_2_22>PL</p1_2_22>
       <p1_4_1>8875155741</p1_4_1>
       <p1_5>773461194</p1_5>
       <p1_4_2>23050608219</p1_4_2>
       <p1_6_subfield_0>500600400</p1_6_subfield_0>
       <p1_6_subfield_1></p1_6_subfield_1>
       <p1_6_subfield_2>test@test.pl</p1_6_subfield_2>
       <p2_1_subfield_0>Jan</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Stefan</p2_1_subfield_1>
       <p2_2>Kowalski</p2_2>
       <p2_3_K>M</p2_3_K>
       <p2_3_M>M</p2_3_M>
       <p2_4>30-10-1985</p2_4>
       <p2_5>polskie</p2_5>
       <p2_6>1</p2_6>
       <p2_7>NR-4321</p2_7>
       <p2_8>01-01-1985</p2_8>
       <p2_9>01-01-2016</p2_9>
       <p3_1>manager</p3_1>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p3_3_2>test pola tekstowego</p3_3_2>
       <p3_3_3>test pola tekstowego</p3_3_3>
       <p3_4_1>test pola tekstowego</p3_4_1>
       <p3_4_2>test pola tekstowego</p3_4_2>
       <p3_5>test pola tekstowego</p3_5>
       <p3_6>test pola tekstowego</p3_6>
       <p3_7>test pola tekstowego</p3_7>
       <p4_1>30-10-1990</p4_1>
       <p4_2>30-10-1990</p4_2>
       <p4_3>30-10-1990</p4_3>
       <p4_4>30-10-1990</p4_4>
       <p4_5>30-10-1990</p4_5>
       <p4_6>30-10-1990</p4_6>
       <p4_7>30-10-1990</p4_7>
       <p4_8>30-10-1990</p4_8>
       <p5_1_>1</p5_1_>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p5_3_>1</p5_3_>
       <p5_1_8>Poznań</p5_1_8>
       <p5_2_7>30-10-2014</p5_2_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>