Pola formularza

Formularz: LSW List do Świętego Mikołaja



Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17401078</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p7>[data]</p7>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <rect3631>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3631>
       <p3_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica korespondencji]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p3_subfield_3>
       <p4>[KodPocztowyKor]</p4>
       <p5>[PocztaKor]</p5>
       <p8>Święty Mikołaj* / Gwiazdor / Dzieciątko / Aniołek</p8>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>LSW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17401078</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p2>2</p2>
       <rect3631></rect3631>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Półwiejska</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p4>4</p4>
       <p5>4</p5>
       <p8>Święty Mikołaj</p8>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>