Pola formularza

Formularz: CIT/NZI (2) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17401773</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p8>[kraj]</p8>
       <p9>[kraj]</p9>
       <rect1111>[Pole powtarzalne]</rect1111>
       <p1C9>[Pole tekstowe]</p1C9>
       <p1C10>[Pole kwoty]</p1C10>
       <p1C11_>[Wartość wyboru w polu p1C11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1C11_>
       <p1C12>[Pole tekstowe]</p1C12>
       <p1C13_>[Wartość wyboru w polu p1C13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1C13_>
       <rect1497>[Koniec strony]</rect1497>
       <rect1492>[Koniec strony]</rect1492>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT/NZI (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17401773</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p8>PL</p8>
       <p9>PL</p9>
       <rect1111></rect1111>
       <p1C9>test pola tekstowego</p1C9>
       <p1C10>10</p1C10>
       <p1C11_>1</p1C11_>
       <p1C12>test pola tekstowego</p1C12>
       <p1C13_>1</p1C13_>
       <rect1497></rect1497>
       <rect1492></rect1492>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>