Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DO Ł (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ŁódźPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17403380</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p1_4>[NIP]</p1_4>
       <pB_1_>[Wartość wyboru w polu pB_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pB_1_>
       <pB_0_2>[data]</pB_0_2>
       <pB_0_3>[data]</pB_0_3>
       <pB_0_4>[data]</pB_0_4>
       <pB_0_5>[data]</pB_0_5>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p1_1_>
       <p2_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>[imię]</p2_1_subfield_0>
       <p2_2>[nazwaPelna]</p2_2>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p>[nazwa]</p>
       <p4>[imieMatki]</p4>
       <p5>[imieOjca]</p5>
       <p6>[KodKraju]</p6>
       <p7>[Wojewodztwo]</p7>
       <p8>[Miejscowosc]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[Poczta]</p13>
       <p14>[Gmina]</p14>
       <p15>[Mail]</p15>
       <p16_1>[Pole tekstowe]</p16_1>
       <p16_2>[Pole tekstowe]</p16_2>
       <p16A_1>[Pole tekstowe]</p16A_1>
       <p16A_2>[Pole tekstowe]</p16A_2>
       <p17_1_>[Wartość wyboru w polu p17_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p17_1_>
       <p17_2_1_subfield_0>[imię]</p17_2_1_subfield_0>
       <p17_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p17_2_1_subfield_1>
       <p17_2_2_subfield_0>[miejscowość]</p17_2_2_subfield_0>
       <p17_2_2_subfield_1>[ulica]</p17_2_2_subfield_1>
       <p17_2_2_subfield_2>[nr domu]</p17_2_2_subfield_2>
       <p17_2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p17_2_2_subfield_3>
       <p17_2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_2_2_subfield_4>
       <p17_2_2_subfield_5>[poczta]</p17_2_2_subfield_5>
       <p17_3>[Telefon]</p17_3>
       <p17_2_4>[DONumer]</p17_2_4>
       <p17_2_5>[Pole tekstowe]</p17_2_5>
       <p17_3_1_subfield_0>[imię]</p17_3_1_subfield_0>
       <p17_3_1_subfield_1>[nazwisko]</p17_3_1_subfield_1>
       <p17_3_2_subfield_0>[miejscowość]</p17_3_2_subfield_0>
       <p17_3_2_subfield_1>[ulica]</p17_3_2_subfield_1>
       <p17_3_2_subfield_2>[nr domu]</p17_3_2_subfield_2>
       <p17_3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p17_3_2_subfield_3>
       <p17_3_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_3_2_subfield_4>
       <p17_3_2_subfield_5>[poczta]</p17_3_2_subfield_5>
       <p17_3_3>[Telefon]</p17_3_3>
       <p17_3_4>[DONumer]</p17_3_4>
       <p17_3_5>[Pole tekstowe]</p17_3_5>
       <p17_4_1_subfield_0>[imię]</p17_4_1_subfield_0>
       <p17_4_1_subfield_1>[nazwisko]</p17_4_1_subfield_1>
       <p17_4_2_subfield_0>[miejscowość]</p17_4_2_subfield_0>
       <p17_4_2_subfield_1>[ulica]</p17_4_2_subfield_1>
       <p17_4_2_subfield_2>[nr domu]</p17_4_2_subfield_2>
       <p17_4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p17_4_2_subfield_3>
       <p17_4_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_4_2_subfield_4>
       <p17_4_2_subfield_5>[poczta]</p17_4_2_subfield_5>
       <p17_4_3>[Telefon]</p17_4_3>
       <p17_4_4>[DONumer]</p17_4_4>
       <p17_4_5>[Pole tekstowe]</p17_4_5>
       <p17_5_1_subfield_0>[imię]</p17_5_1_subfield_0>
       <p17_5_1_subfield_1>[nazwisko]</p17_5_1_subfield_1>
       <p17_5_2_subfield_0>[miejscowość]</p17_5_2_subfield_0>
       <p17_5_2_subfield_1>[ulica]</p17_5_2_subfield_1>
       <p17_5_2_subfield_2>[nr domu]</p17_5_2_subfield_2>
       <p17_5_2_subfield_3>[nr lokalu]</p17_5_2_subfield_3>
       <p17_5_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_5_2_subfield_4>
       <p17_5_2_subfield_5>[poczta]</p17_5_2_subfield_5>
       <p17_5_3>[Telefon]</p17_5_3>
       <p17_5_4>[DONumer]</p17_5_4>
       <p17_5_5>[Pole tekstowe]</p17_5_5>
       <p17_6>[Pole tekstowe]</p17_6>
       <p17_7>[Pole tekstowe]</p17_7>
       <p18_1>[Pole 2-liniowe]</p18_1>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24A_1>[Pole tekstowe]</p24A_1>
       <p24B_1>[Pole tekstowe]</p24B_1>
       <p25_1>[Pole tekstowe]</p25_1>
       <p24A_2>[Pole tekstowe]</p24A_2>
       <p24B_2>[Pole tekstowe]</p24B_2>
       <p25_2>[Pole tekstowe]</p25_2>
       <p24A_3>[Pole tekstowe]</p24A_3>
       <p24B_3>[Pole tekstowe]</p24B_3>
       <p25_3>[Pole tekstowe]</p25_3>
       <p24A_4>[Pole tekstowe]</p24A_4>
       <p24B_4>[Pole tekstowe]</p24B_4>
       <p25_4>[Pole tekstowe]</p25_4>
       <p24A_5>[Pole tekstowe]</p24A_5>
       <p24B_5>[Pole tekstowe]</p24B_5>
       <p25_5>[Pole tekstowe]</p25_5>
       <p24A_6>[Pole tekstowe]</p24A_6>
       <p24B_6>[Pole tekstowe]</p24B_6>
       <p25_6>[Pole tekstowe]</p25_6>
       <p24A_7>[Pole tekstowe]</p24A_7>
       <p24B_7>[Pole tekstowe]</p24B_7>
       <p25_7>[Pole tekstowe]</p25_7>
       <p24A_8>[Pole tekstowe]</p24A_8>
       <p24B_8>[Pole tekstowe]</p24B_8>
       <p25_8>[Pole tekstowe]</p25_8>
       <p24A_9>[Pole tekstowe]</p24A_9>
       <p24B_9>[Pole tekstowe]</p24B_9>
       <p25_9>[Pole tekstowe]</p25_9>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 4 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p36_1>[Pole tekstowe]</p36_1>
       <p36_2>[Pole tekstowe]</p36_2>
       <p36_3>[Pole tekstowe]</p36_3>
       <p37_1>[Pole tekstowe]</p37_1>
       <p37_2>[Pole tekstowe]</p37_2>
       <p37_3>[Pole tekstowe]</p37_3>
       <p38_1>[Pole tekstowe]</p38_1>
       <p38_2>[Pole tekstowe]</p38_2>
       <p38_3>[Pole tekstowe]</p38_3>
       <p39_1>[Pole tekstowe]</p39_1>
       <p39_2>[Pole tekstowe]</p39_2>
       <p39_3>[Pole tekstowe]</p39_3>
       <p40_1>[Pole tekstowe]</p40_1>
       <p40_2>[Pole tekstowe]</p40_2>
       <p40_3>[Pole tekstowe]</p40_3>
       <p41_1>[Pole tekstowe]</p41_1>
       <p41_2>[Pole tekstowe]</p41_2>
       <p41_3>[Pole tekstowe]</p41_3>
       <p42_1>[Pole tekstowe]</p42_1>
       <p42_2>[Pole tekstowe]</p42_2>
       <p42_3>[Pole tekstowe]</p42_3>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <pA_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_1>
       <pB_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_1>
       <pE_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_1>
       <pF_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_1>
       <pG_1>[Pole kwoty]</pG_1>
       <pA_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_2>
       <pB_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_2>
       <pE_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_2>
       <pF_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_2>
       <pG_2>[Pole kwoty]</pG_2>
       <pA_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_3>
       <pB_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_3>
       <pE_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_3>
       <pF_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_3>
       <pG_3>[Pole kwoty]</pG_3>
       <pA_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_4>
       <pB_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_4>
       <pE_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_4>
       <pF_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_4>
       <pG_4>[Pole kwoty]</pG_4>
       <pA_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_5>
       <pB_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_5>
       <pE_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_5>
       <pF_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_5>
       <pG_5>[Pole kwoty]</pG_5>
       <pA_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_6>
       <pB_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_6>
       <pE_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_6>
       <pF_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_6>
       <pG_6>[Pole kwoty]</pG_6>
       <pA_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_7>
       <pB_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_7>
       <pE_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_7>
       <pF_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_7>
       <pG_7>[Pole kwoty]</pG_7>
       <pA_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_8>
       <pB_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_8>
       <pE_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_8>
       <pF_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_8>
       <pG_8>[Pole kwoty]</pG_8>
       <pA_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_9>
       <pB_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_9>
       <pE_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_9>
       <pF_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_9>
       <pG_9>[Pole kwoty]</pG_9>
       <pA_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pA_10>
       <pB_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_10>
       <pE_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pE_10>
       <pF_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF_10>
       <pG_10>[Pole kwoty]</pG_10>
       <p75>[pole wielowierszowe]</p75>
       <p76_1>[data]</p76_1>
       <p76_2>[data]</p76_2>
       <p77_>[Wartość wyboru w polu p77. Dostępne wartości: 1 ]</p77_>
       <p82>[Pole kwoty]</p82>
       <p83>[Pole tekstowe]</p83>
       <p84_1>[Pole tekstowe]</p84_1>
       <p84_2>[Pole tekstowe]</p84_2>
       <p84_3>[Pole tekstowe]</p84_3>
       <p85_1>[Pole tekstowe]</p85_1>
       <p85_2>[Pole tekstowe]</p85_2>
       <p85_3>[Pole tekstowe]</p85_3>
       <p86_1>[Pole tekstowe]</p86_1>
       <p86_2>[Pole tekstowe]</p86_2>
       <p86_3>[Pole tekstowe]</p86_3>
       <p87_1>[Pole tekstowe]</p87_1>
       <p87_2>[Pole tekstowe]</p87_2>
       <p87_3>[Pole tekstowe]</p87_3>
       <p88_1>[Pole tekstowe]</p88_1>
       <p88_2>[Pole tekstowe]</p88_2>
       <p88_3>[Pole tekstowe]</p88_3>
       <p90>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p90>
       <p91>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p91>
       <p92>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p92>
       <p93>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p93>
       <p94>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p94>
       <p95>[Pole tekstowe]</p95>
       <p95_1_subfield_0>[imię]</p95_1_subfield_0>
       <p95_1_subfield_1>[drugie imię]</p95_1_subfield_1>
       <p96>[nazwisko]</p96>
       <p97>[Data wypełnienia]</p97>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DO Ł</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17403380</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p1_4>8875155741</p1_4>
       <pB_1_>1</pB_1_>
       <pB_0_2>30-10-1990</pB_0_2>
       <pB_0_3>30-10-1990</pB_0_3>
       <pB_0_4>30-10-1990</pB_0_4>
       <pB_0_5>30-10-1990</pB_0_5>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p2_1_subfield_1>Kowalski</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>Jan</p2_1_subfield_0>
       <p2_2>Pełna nazwa testowa</p2_2>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p>nazwa testowa</p>
       <p4>Danuta</p4>
       <p5>Stefan</p5>
       <p6>PL</p6>
       <p7>wielkopolskie</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>test@test.pl</p15>
       <p16_1>test pola tekstowego</p16_1>
       <p16_2>test pola tekstowego</p16_2>
       <p16A_1>test pola tekstowego</p16A_1>
       <p16A_2>test pola tekstowego</p16A_2>
       <p17_1_>1</p17_1_>
       <p17_2_1_subfield_0>Jan</p17_2_1_subfield_0>
       <p17_2_1_subfield_1>Kowalski</p17_2_1_subfield_1>
       <p17_2_2_subfield_0>Poznań</p17_2_2_subfield_0>
       <p17_2_2_subfield_1>Strzelecka</p17_2_2_subfield_1>
       <p17_2_2_subfield_2>1</p17_2_2_subfield_2>
       <p17_2_2_subfield_3>1</p17_2_2_subfield_3>
       <p17_2_2_subfield_4>61-155</p17_2_2_subfield_4>
       <p17_2_2_subfield_5>Poznań</p17_2_2_subfield_5>
       <p17_3>500600400</p17_3>
       <p17_2_4>ACN285956</p17_2_4>
       <p17_2_5>test pola tekstowego</p17_2_5>
       <p17_3_1_subfield_0>Jan</p17_3_1_subfield_0>
       <p17_3_1_subfield_1>Kowalski</p17_3_1_subfield_1>
       <p17_3_2_subfield_0>Poznań</p17_3_2_subfield_0>
       <p17_3_2_subfield_1>Strzelecka</p17_3_2_subfield_1>
       <p17_3_2_subfield_2>1</p17_3_2_subfield_2>
       <p17_3_2_subfield_3>1</p17_3_2_subfield_3>
       <p17_3_2_subfield_4>61-155</p17_3_2_subfield_4>
       <p17_3_2_subfield_5>Poznań</p17_3_2_subfield_5>
       <p17_3_3>500600400</p17_3_3>
       <p17_3_4>ACN285956</p17_3_4>
       <p17_3_5>test pola tekstowego</p17_3_5>
       <p17_4_1_subfield_0>Jan</p17_4_1_subfield_0>
       <p17_4_1_subfield_1>Kowalski</p17_4_1_subfield_1>
       <p17_4_2_subfield_0>Poznań</p17_4_2_subfield_0>
       <p17_4_2_subfield_1>Strzelecka</p17_4_2_subfield_1>
       <p17_4_2_subfield_2>1</p17_4_2_subfield_2>
       <p17_4_2_subfield_3>1</p17_4_2_subfield_3>
       <p17_4_2_subfield_4>61-155</p17_4_2_subfield_4>
       <p17_4_2_subfield_5>Poznań</p17_4_2_subfield_5>
       <p17_4_3>500600400</p17_4_3>
       <p17_4_4>ACN285956</p17_4_4>
       <p17_4_5>test pola tekstowego</p17_4_5>
       <p17_5_1_subfield_0>Jan</p17_5_1_subfield_0>
       <p17_5_1_subfield_1>Kowalski</p17_5_1_subfield_1>
       <p17_5_2_subfield_0>Poznań</p17_5_2_subfield_0>
       <p17_5_2_subfield_1>Strzelecka</p17_5_2_subfield_1>
       <p17_5_2_subfield_2>1</p17_5_2_subfield_2>
       <p17_5_2_subfield_3>1</p17_5_2_subfield_3>
       <p17_5_2_subfield_4>61-155</p17_5_2_subfield_4>
       <p17_5_2_subfield_5>Poznań</p17_5_2_subfield_5>
       <p17_5_3>500600400</p17_5_3>
       <p17_5_4>ACN285956</p17_5_4>
       <p17_5_5>test pola tekstowego</p17_5_5>
       <p17_6>test pola tekstowego</p17_6>
       <p17_7>test pola tekstowego</p17_7>
       <p18_1></p18_1>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24A_1>test pola tekstowego</p24A_1>
       <p24B_1>test pola tekstowego</p24B_1>
       <p25_1>test pola tekstowego</p25_1>
       <p24A_2>test pola tekstowego</p24A_2>
       <p24B_2>test pola tekstowego</p24B_2>
       <p25_2>test pola tekstowego</p25_2>
       <p24A_3>test pola tekstowego</p24A_3>
       <p24B_3>test pola tekstowego</p24B_3>
       <p25_3>test pola tekstowego</p25_3>
       <p24A_4>test pola tekstowego</p24A_4>
       <p24B_4>test pola tekstowego</p24B_4>
       <p25_4>test pola tekstowego</p25_4>
       <p24A_5>test pola tekstowego</p24A_5>
       <p24B_5>test pola tekstowego</p24B_5>
       <p25_5>test pola tekstowego</p25_5>
       <p24A_6>test pola tekstowego</p24A_6>
       <p24B_6>test pola tekstowego</p24B_6>
       <p25_6>test pola tekstowego</p25_6>
       <p24A_7>test pola tekstowego</p24A_7>
       <p24B_7>test pola tekstowego</p24B_7>
       <p25_7>test pola tekstowego</p25_7>
       <p24A_8>test pola tekstowego</p24A_8>
       <p24B_8>test pola tekstowego</p24B_8>
       <p25_8>test pola tekstowego</p25_8>
       <p24A_9>test pola tekstowego</p24A_9>
       <p24B_9>test pola tekstowego</p24B_9>
       <p25_9>test pola tekstowego</p25_9>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_>1</p28_>
       <p29>1</p29>
       <p33>10</p33>
       <p36_1>test pola tekstowego</p36_1>
       <p36_2>test pola tekstowego</p36_2>
       <p36_3>test pola tekstowego</p36_3>
       <p37_1>test pola tekstowego</p37_1>
       <p37_2>test pola tekstowego</p37_2>
       <p37_3>test pola tekstowego</p37_3>
       <p38_1>test pola tekstowego</p38_1>
       <p38_2>test pola tekstowego</p38_2>
       <p38_3>test pola tekstowego</p38_3>
       <p39_1>test pola tekstowego</p39_1>
       <p39_2>test pola tekstowego</p39_2>
       <p39_3>test pola tekstowego</p39_3>
       <p40_1>test pola tekstowego</p40_1>
       <p40_2>test pola tekstowego</p40_2>
       <p40_3>test pola tekstowego</p40_3>
       <p41_1>test pola tekstowego</p41_1>
       <p41_2>test pola tekstowego</p41_2>
       <p41_3>test pola tekstowego</p41_3>
       <p42_1>test pola tekstowego</p42_1>
       <p42_2>test pola tekstowego</p42_2>
       <p42_3>test pola tekstowego</p42_3>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <pA_1>10</pA_1>
       <pB_1>10</pB_1>
       <pE_1>10</pE_1>
       <pF_1>10</pF_1>
       <pG_1>10</pG_1>
       <pA_2>10</pA_2>
       <pB_2>10</pB_2>
       <pE_2>10</pE_2>
       <pF_2>10</pF_2>
       <pG_2>10</pG_2>
       <pA_3>10</pA_3>
       <pB_3>10</pB_3>
       <pE_3>10</pE_3>
       <pF_3>10</pF_3>
       <pG_3>10</pG_3>
       <pA_4>10</pA_4>
       <pB_4>10</pB_4>
       <pE_4>10</pE_4>
       <pF_4>10</pF_4>
       <pG_4>10</pG_4>
       <pA_5>10</pA_5>
       <pB_5>10</pB_5>
       <pE_5>10</pE_5>
       <pF_5>10</pF_5>
       <pG_5>10</pG_5>
       <pA_6>10</pA_6>
       <pB_6>10</pB_6>
       <pE_6>10</pE_6>
       <pF_6>10</pF_6>
       <pG_6>10</pG_6>
       <pA_7>10</pA_7>
       <pB_7>10</pB_7>
       <pE_7>10</pE_7>
       <pF_7>10</pF_7>
       <pG_7>10</pG_7>
       <pA_8>10</pA_8>
       <pB_8>10</pB_8>
       <pE_8>10</pE_8>
       <pF_8>10</pF_8>
       <pG_8>10</pG_8>
       <pA_9>10</pA_9>
       <pB_9>10</pB_9>
       <pE_9>10</pE_9>
       <pF_9>10</pF_9>
       <pG_9>10</pG_9>
       <pA_10>10</pA_10>
       <pB_10>10</pB_10>
       <pE_10>10</pE_10>
       <pF_10>10</pF_10>
       <pG_10>10</pG_10>
       <p75>to jest pole wielowierszowe</p75>
       <p76_1>30-10-1990</p76_1>
       <p76_2>30-10-1990</p76_2>
       <p77_>1</p77_>
       <p82>10</p82>
       <p83>test pola tekstowego</p83>
       <p84_1>test pola tekstowego</p84_1>
       <p84_2>test pola tekstowego</p84_2>
       <p84_3>test pola tekstowego</p84_3>
       <p85_1>test pola tekstowego</p85_1>
       <p85_2>test pola tekstowego</p85_2>
       <p85_3>test pola tekstowego</p85_3>
       <p86_1>test pola tekstowego</p86_1>
       <p86_2>test pola tekstowego</p86_2>
       <p86_3>test pola tekstowego</p86_3>
       <p87_1>test pola tekstowego</p87_1>
       <p87_2>test pola tekstowego</p87_2>
       <p87_3>test pola tekstowego</p87_3>
       <p88_1>test pola tekstowego</p88_1>
       <p88_2>test pola tekstowego</p88_2>
       <p88_3>test pola tekstowego</p88_3>
       <p90>1</p90>
       <p91>1</p91>
       <p92>1</p92>
       <p93>1</p93>
       <p94>1</p94>
       <p95>test pola tekstowego</p95>
       <p95_1_subfield_0>Jan</p95_1_subfield_0>
       <p95_1_subfield_1>Stefan</p95_1_subfield_1>
       <p96>Kowalski</p96>
       <p97>30-10-2014</p97>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>