Pola formularza

Formularz: BDO-2.1 Dział II tabela 1Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17406758</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: ]</p1_>
       <p2_26_>[Wartość wyboru w polu p2_26. Dostępne wartości: 2 4 0 ]</p2_26_>
       <p2_26_1_>[Wartość wyboru w polu p2_26_1. Dostępne wartości: 4 ]</p2_26_1_>
       <p2_26_2_>[Wartość wyboru w polu p2_26_2. Dostępne wartości: 2 0 ]</p2_26_2_>
       <p2_27_>[Wartość wyboru w polu p2_27. Dostępne wartości: 1 2 9 4 ]</p2_27_>
       <p2_27_1_>[Wartość wyboru w polu p2_27_1. Dostępne wartości: 1 9 ]</p2_27_1_>
       <p2_27_2_>[Wartość wyboru w polu p2_27_2. Dostępne wartości: 2 4 ]</p2_27_2_>
       <p2_28_>[Wartość wyboru w polu p2_28. Dostępne wartości: 1 2 8 8 ]</p2_28_>
       <p2_28_1_>[Wartość wyboru w polu p2_28_1. Dostępne wartości: 1 8 ]</p2_28_1_>
       <p2_28_2_>[Wartość wyboru w polu p2_28_2. Dostępne wartości: 2 8 ]</p2_28_2_>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p2_2>[BDO]</p2_2>
       <p2_3>[NIP]</p2_3>
       <p2_4>[data]</p2_4>
       <p2_5>[data]</p2_5>
       <p2_6>[Wojewodztwo]</p2_6>
       <p2_7>[Powiat]</p2_7>
       <p2_8>[Gmina]</p2_8>
       <p2_9>[Miejscowosc]</p2_9>
       <p2_10>[KodPocztowy]</p2_10>
       <p2_11>[Ulica]</p2_11>
       <p2_13>[NrDomu]</p2_13>
       <p2_14>[NrLokalu]</p2_14>
       <p2_15>[Telefon]</p2_15>
       <p2_16>[Mail]</p2_16>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BDO-2.1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17406758</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_26_>1</p2_26_>
       <p2_26_1_>1</p2_26_1_>
       <p2_26_2_>1</p2_26_2_>
       <p2_27_>1</p2_27_>
       <p2_27_1_>1</p2_27_1_>
       <p2_27_2_>1</p2_27_2_>
       <p2_28_>1</p2_28_>
       <p2_28_1_>1</p2_28_1_>
       <p2_28_2_>1</p2_28_2_>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p2_2></p2_2>
       <p2_3>8875155741</p2_3>
       <p2_4>30-10-1990</p2_4>
       <p2_5>30-10-1990</p2_5>
       <p2_6>wielkopolskie</p2_6>
       <p2_7>poznański</p2_7>
       <p2_8>Poznań</p2_8>
       <p2_9>Poznań</p2_9>
       <p2_10>61-155</p2_10>
       <p2_11>Strzelecka</p2_11>
       <p2_13>1</p2_13>
       <p2_14>1</p2_14>
       <p2_15>500600400</p2_15>
       <p2_16>test@test.pl</p2_16>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>