Pola formularza

Formularz: BDO-2.2 Dział II tabela 2Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17406776</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p15>[WojewodztwoDzial]</p15>
       <p16>[PowiatDzial]</p16>
       <p17>[GminaDzial]</p17>
       <p18>[MiejscowoscDzial]</p18>
       <p19>[KodPocztowyDzial]</p19>
       <p20>[UlicaDzial]</p20>
       <p21>[NrDomuDzial]</p21>
       <p22>[NrLokaluDzial]</p22>
       <rect3>[Pole podziału sekcji]</rect3>
       <p6>P:przetwarzanie odpadów / W:wytwarzanie odpadów / Z:zbieranie odpadów</p6>
       <p7>[data]</p7>
       <p8>zezwolenie na zbieranie odpadów / zezwolenie na przetwarzanie odpadów / pozwolenie na wytwarzanie odpadów / pozwolenie zintegrowane</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[nazwaPelna]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <rect4>[Pole powtarzalne]</rect4>
       <rect5>[Pole podziału sekcji]</rect5>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p12>[data]</p12>
       <p13>[nazwaPelna]</p13>
       <p14>[data]</p14>
       <rect6>[Pole powtarzalne]</rect6>
       <rect7>[Pole podziału sekcji]</rect7>
       <rect9>[Koniec strony]</rect9>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BDO-2.2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17406776</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <rect1></rect1>
       <rect2></rect2>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>61-155</p19>
       <p20>Półwiejska</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <rect3></rect3>
       <p6>P</p6>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p8>zezwolenie na zbieranie odpadów</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>Pełna nazwa testowa</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <rect4></rect4>
       <rect5></rect5>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_>1</p24_>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13>Pełna nazwa testowa</p13>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <rect6></rect6>
       <rect7></rect7>
       <rect9></rect9>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>