Pola formularza

Formularz: BDO-4.1 Dział IV tabela 1Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17406996</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2>
       <p3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3>
       <p4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4>
       <p5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p1>[BDO]</p1>
       <p11>[nazwaPelna]</p11>
       <p0>[Pole tekstowe]</p0>
       <p12>[data]</p12>
       <p13>[data]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <rect4>[Pole podziału sekcji]</rect4>
       <rect5>[Koniec strony]</rect5>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>
       <p15_1>[Pole tekstowe]</p15_1>
       <p15_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p15_2>
       <p16_1>[Pole tekstowe]</p16_1>
       <p16_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p16_2>
       <p17_1>[Pole tekstowe]</p17_1>
       <p17_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p17_2>
       <rect6>[Pole podziału sekcji]</rect6>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p19>
       <rect>[Pole powtarzalne]</rect>
       <rect7>[Pole podziału sekcji]</rect7>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <rect8>[Pole podziału sekcji]</rect8>
       <rect9>[Pole powtarzalne]</rect9>
       <p22>[KodKraju]</p22>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p23>[Wojewodztwo]</p23>
       <p24>[Powiat]</p24>
       <p25>[Gmina]</p25>
       <p26>[Miejscowosc]</p26>
       <p27>[KodPocztowy]</p27>
       <p28>[Ulica]</p28>
       <p29>[NrDomu]</p29>
       <p30>[NrLokalu]</p30>
       <p31>[Telefon]</p31>
       <p32>[Mail]</p32>
       <p33>[WWW]</p33>
       <rect10>[Pole podziału sekcji]</rect10>
       <rect11>[Koniec strony]</rect11>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BDO-4.1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17406996</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2>1</p2>
       <p3>1</p3>
       <p4>1</p4>
       <p5>1</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <rect1></rect1>
       <rect2></rect2>
       <p1></p1>
       <p11>Pełna nazwa testowa</p11>
       <p0>test pola tekstowego</p0>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13>30-10-1990</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <rect3></rect3>
       <rect4></rect4>
       <rect5></rect5>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>
       <p15_1>test pola tekstowego</p15_1>
       <p15_2>10</p15_2>
       <p16_1>test pola tekstowego</p16_1>
       <p16_2>10</p16_2>
       <p17_1>test pola tekstowego</p17_1>
       <p17_2>10</p17_2>
       <rect6></rect6>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>10</p19>
       <rect></rect>
       <rect7></rect7>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <rect8></rect8>
       <rect9></rect9>
       <p22>PL</p22>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p23>wielkopolskie</p23>
       <p24>poznański</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>61-155</p27>
       <p28>Strzelecka</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>500600400</p31>
       <p32>test@test.pl</p32>
       <p33></p33>
       <rect10></rect10>
       <rect11></rect11>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>