Pola formularza

Formularz: BDO-4.1.3 Dział IV tabela 1- sekcja 3Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407003</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[BDO]</p1>
       <p2>[nazwaPelna]</p2>
       <p0>[Pole tekstowe]</p0>
       <p3>[data]</p3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p6>[BDO]</p6>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p0_1>[Pole tekstowe]</p0_1>
       <p8>[data]</p8>
       <p9>[data]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <rect4>[Pole podziału sekcji]</rect4>
       <p11>[BDO]</p11>
       <p12>[nazwaPelna]</p12>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>
       <p13>[data]</p13>
       <p14>[data]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <rect5>[Pole powtarzalne]</rect5>
       <rect6>[Pole podziału sekcji]</rect6>
       <p16>[BDO]</p16>
       <p17>[nazwaPelna]</p17>
       <p0_3>[Pole tekstowe]</p0_3>
       <p18>[data]</p18>
       <p19>[data]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <rect7>[Pole powtarzalne]</rect7>
       <rect8>[Pole podziału sekcji]</rect8>
       <p21>[BDO]</p21>
       <p22>[nazwaPelna]</p22>
       <p0_4>[Pole tekstowe]</p0_4>
       <p23>[data]</p23>
       <p24>[data]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <rect9>[Pole powtarzalne]</rect9>
       <rect10>[Pole podziału sekcji]</rect10>
       <rect11>[Koniec strony]</rect11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BDO-4.1.3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407003</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1></p1>
       <p2>Pełna nazwa testowa</p2>
       <p0>test pola tekstowego</p0>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <rect1></rect1>
       <rect2></rect2>
       <p6></p6>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p0_1>test pola tekstowego</p0_1>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <rect3></rect3>
       <rect4></rect4>
       <p11></p11>
       <p12>Pełna nazwa testowa</p12>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>
       <p13>30-10-1990</p13>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <rect5></rect5>
       <rect6></rect6>
       <p16></p16>
       <p17>Pełna nazwa testowa</p17>
       <p0_3>test pola tekstowego</p0_3>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <rect7></rect7>
       <rect8></rect8>
       <p21></p21>
       <p22>Pełna nazwa testowa</p22>
       <p0_4>test pola tekstowego</p0_4>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <rect9></rect9>
       <rect10></rect10>
       <rect11></rect11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>