Pola formularza

Formularz: BDO-4.3 Dział IV tabela 3Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407028</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p2>[Wojewodztwo]</p2>
       <p3>[Powiat]</p3>
       <p4>[Gmina]</p4>
       <p5>[Miejscowosc]</p5>
       <p6>[Ulica]</p6>
       <p7>[KodPocztowy]</p7>
       <p8>[NrDomu]</p8>
       <p9>[NrLokalu]</p9>
       <p10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <rect4>[Pole podziału sekcji]</rect4>
       <p12>[Wojewodztwo]</p12>
       <p13>[Powiat]</p13>
       <p14>[Gmina]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <rect5>[Pole powtarzalne]</rect5>
       <rect6>[Pole podziału sekcji]</rect6>
       <p20>P:przetwarzanie odpadów / W:wytwarzanie odpadów / Z:zbieranie odpadów</p20>
       <p21>[data]</p21>
       <p22>zezwolenie na zbieranie odpadów / zezwolenie na przetwarzanie odpadów / pozwolenie na wytwarzanie odpadów / pozwolenie zintegrowane</p22>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p24>[nazwaPelna]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <rect7>[Pole powtarzalne]</rect7>
       <rect8>[Pole podziału sekcji]</rect8>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <rect9>[Pole podziału sekcji]</rect9>
       <p28>[data]</p28>
       <p2_6_0_4_1_5p29>[nazwaPelna]</p2_6_0_4_1_5p29>
       <p30>[data]</p30>
       <rect10>[Pole powtarzalne]</rect10>
       <rect11>[Pole podziału sekcji]</rect11>
       <rect12>[Koniec strony]</rect12>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BDO-4.3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407028</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <rect1></rect1>
       <rect2></rect2>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>Strzelecka</p6>
       <p7>61-155</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <rect3></rect3>
       <rect4></rect4>
       <p12>wielkopolskie</p12>
       <p13>poznański</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <rect5></rect5>
       <rect6></rect6>
       <p20>P</p20>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22>zezwolenie na zbieranie odpadów</p22>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p24>Pełna nazwa testowa</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <rect7></rect7>
       <rect8></rect8>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <rect9></rect9>
       <p28>30-10-1990</p28>
       <p2_6_0_4_1_5p29>Pełna nazwa testowa</p2_6_0_4_1_5p29>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <rect10></rect10>
       <rect11></rect11>
       <rect12></rect12>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>