Pola formularza

Formularz: BDO-5.3 Dział V tabela 3Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407098</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p3>[KodKraju]</p3>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <p4>[Wojewodztwo]</p4>
       <p5>[Powiat]</p5>
       <p6>[Gmina]</p6>
       <p7>[Miejscowosc]</p7>
       <p8>[KodPocztowy]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <rect3>[Pole podziału sekcji]</rect3>
       <p14>[data]</p14>
       <p15>[nazwaPelna]</p15>
       <p16>[data]</p16>
       <rect4>[Pole powtarzalne]</rect4>
       <rect5>[Pole podziału sekcji]</rect5>
       <rect6>[Koniec strony]</rect6>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BDO-5.3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407098</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p3>PL</p3>
       <rect1></rect1>
       <p4>wielkopolskie</p4>
       <p5>poznański</p5>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>61-155</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <rect2></rect2>
       <p12_>1</p12_>
       <p13_>1</p13_>
       <rect3></rect3>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p15>Pełna nazwa testowa</p15>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <rect4></rect4>
       <rect5></rect5>
       <rect6></rect6>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>