Pola formularza

Formularz: BDO-6.3 Dział VI tabela 3Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407125</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>P:przetwarzanie odpadów / W:wytwarzanie odpadów / Z:zbieranie odpadów</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>zezwolenie na zbieranie odpadów / zezwolenie na przetwarzanie odpadów / pozwolenie na wytwarzanie odpadów / pozwolenie zintegrowane</p3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5>[nazwaPelna]</p5>
       <p6>[data]</p6>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <rect4>[Pole podziału sekcji]</rect4>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <rect5>[Pole powtarzalne]</rect5>
       <rect6>[Pole podziału sekcji]</rect6>
       <p17>[Wojewodztwo]</p17>
       <p18>[Powiat]</p18>
       <p19>[Gmina]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[Ulica]</p22>
       <p23>[NrDomu]</p23>
       <p24>[NrLokalu]</p24>
       <rect7>[Pole podziału sekcji]</rect7>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27>[data]</p27>
       <p28>[nazwaPelna]</p28>
       <p29>[data]</p29>
       <rect8>[Pole powtarzalne]</rect8>
       <rect9>[Pole podziału sekcji]</rect9>
       <rect10>[Koniec strony]</rect10>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BDO-6.3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407125</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>P</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>zezwolenie na zbieranie odpadów</p3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5>Pełna nazwa testowa</p5>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <rect1></rect1>
       <rect2></rect2>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <rect3></rect3>
       <rect4></rect4>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <rect5></rect5>
       <rect6></rect6>
       <p17>wielkopolskie</p17>
       <p18>poznański</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Strzelecka</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <rect7></rect7>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_>1</p26_>
       <p27>30-10-1990</p27>
       <p28>Pełna nazwa testowa</p28>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <rect8></rect8>
       <rect9></rect9>
       <rect10></rect10>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>