Pola formularza

Formularz: BDO-11.1 Dział XI tabela 1Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407172</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p2>[BDO]</p2>
       <p3>[NIP]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Wojewodztwo]</p5>
       <p6>[Powiat]</p6>
       <p7>[Gmina]</p7>
       <p8>[Miejscowosc]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p>[Ulica]</p>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[WojewodztwoKor]</p13>
       <p1_14>[PowiatKor]</p1_14>
       <p1_15>[GminaKor]</p1_15>
       <p1_16>[MiejscowoscKor]</p1_16>
       <p1_17>[KodPocztowyKor]</p1_17>
       <p1_18>[UlicaKor]</p1_18>
       <p1_19>[NrDomuKor]</p1_19>
       <p20>[NrLokaluKor]</p20>
       <p21>P:przetwarzanie odpadów / W:wytwarzanie odpadów / Z:zbieranie odpadów</p21>
       <p22>[data]</p22>
       <p23>zezwolenie na zbieranie odpadów / zezwolenie na przetwarzanie odpadów / pozwolenie na wytwarzanie odpadów / pozwolenie zintegrowane</p23>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25>[nazwaPelna]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <p27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p30>[Wojewodztwo]</p30>
       <p31>[Powiat]</p31>
       <p32>[Gmina]</p32>
       <p33>[Miejscowosc]</p33>
       <p34>[KodPocztowy]</p34>
       <p35>[Ulica]</p35>
       <p36>[NrDomu]</p36>
       <p1_12_5>[NrLokalu]</p1_12_5>
       <p37>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37>
       <p38>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p39>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39>
       <p1_11_8_5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_11_8_5_11>
       <p40>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40>
       <p41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <rect4>[Pole podziału sekcji]</rect4>
       <p46>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46>
       <p47>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47>
       <p48>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48>
       <rect5>[Koniec strony]</rect5>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 ]</p49_>
       <p50_>[Wartość wyboru w polu p50. Dostępne wartości: 1 2 ]</p50_>
       <p51>[data]</p51>
       <p52>[nazwaPelna]</p52>
       <p53>[data]</p53>
       <rect6>[Pole powtarzalne]</rect6>
       <rect7>[Pole podziału sekcji]</rect7>
       <p54>[Wojewodztwo]</p54>
       <p55>[Powiat]</p55>
       <p56_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Gminy]</p56_subfield_0>
       <rect8>[Pole powtarzalne]</rect8>
       <rect9>[Pole podziału sekcji]</rect9>
       <p57_>[Wartość wyboru w polu p57. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p57_>
       <rect10>[Koniec strony]</rect10>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BDO-11.1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407172</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p2></p2>
       <p3>8875155741</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>wielkopolskie</p5>
       <p6>poznański</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p>Strzelecka</p>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>wielkopolskie</p13>
       <p1_14>poznański</p1_14>
       <p1_15>Poznań</p1_15>
       <p1_16>Poznań</p1_16>
       <p1_17>61-155</p1_17>
       <p1_18>Półwiejska</p1_18>
       <p1_19>1</p1_19>
       <p20>1</p20>
       <p21>P</p21>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23>zezwolenie na zbieranie odpadów</p23>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25>Pełna nazwa testowa</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <rect1></rect1>
       <p27>1</p27>
       <rect2></rect2>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p30>wielkopolskie</p30>
       <p31>poznański</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>61-155</p34>
       <p35>Strzelecka</p35>
       <p36>1</p36>
       <p1_12_5>1</p1_12_5>
       <p37>1</p37>
       <p38>1</p38>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p39>1</p39>
       <p1_11_8_5_11>1</p1_11_8_5_11>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <rect3></rect3>
       <rect4></rect4>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <rect5></rect5>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>
       <p49_>1</p49_>
       <p50_>1</p50_>
       <p51>30-10-1990</p51>
       <p52>Pełna nazwa testowa</p52>
       <p53>30-10-1990</p53>
       <rect6></rect6>
       <rect7></rect7>
       <p54>wielkopolskie</p54>
       <p55>poznański</p55>
       <p56_subfield_0>5670</p56_subfield_0>
       <rect8></rect8>
       <rect9></rect9>
       <p57_>1</p57_>
       <rect10></rect10>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>