Pola formularza

Formularz: BDO-11.1.3 Dział XI tabela 1 - sekcja 3Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407178</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Wojewodztwo]</p2>
       <p3>[Powiat]</p3>
       <p4>[Gmina]</p4>
       <p5>[Miejscowosc]</p5>
       <p6>[KodPocztowy]</p6>
       <p7>[Ulica]</p7>
       <p8>[NrDomu]</p8>
       <p9>[NrLokalu]</p9>
       <p10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10>
       <p11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11>
       <p0_1>[Pole tekstowe]</p0_1>
       <p12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12>
       <p13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13>
       <p14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14>
       <p15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15>
       <p16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <rect4>[Pole podziału sekcji]</rect4>
       <p19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p19>
       <p20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p20>
       <p21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Wojewodztwo]</p23>
       <p24>[Powiat]</p24>
       <p25>[Gmina]</p25>
       <p26>[Miejscowosc]</p26>
       <p27>[KodPocztowy]</p27>
       <p28>[Ulica]</p28>
       <p29>[NrDomu]</p29>
       <p30>[NrLokalu]</p30>
       <p31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31>
       <p32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p32>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>
       <p33>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33>
       <p34>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34>
       <p35>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p35>
       <p36>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36>
       <p37>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <rect3_3>[Pole powtarzalne]</rect3_3>
       <rect4_4>[Pole podziału sekcji]</rect4_4>
       <p40>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40>
       <p41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[Wojewodztwo]</p44>
       <p45>[Powiat]</p45>
       <p46>[Gmina]</p46>
       <p47>[Miejscowosc]</p47>
       <p48>[KodPocztowy]</p48>
       <p49>[Ulica]</p49>
       <p50>[NrDomu]</p50>
       <p51>[NrLokalu]</p51>
       <p52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p52>
       <p53>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p53>
       <p0_3>[Pole tekstowe]</p0_3>
       <p54>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54>
       <p55>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55>
       <p56>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56>
       <p57>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p57>
       <p58>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p58>
       <p59>[Pole tekstowe]</p59>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <rect3_8>[Pole powtarzalne]</rect3_8>
       <rect4_2>[Pole podziału sekcji]</rect4_2>
       <p61>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p61>
       <p62>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62>
       <p63>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p63>
       <rect5>[Koniec strony]</rect5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BDO-11.1.3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407178</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6>61-155</p6>
       <p7>Strzelecka</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p0_1>test pola tekstowego</p0_1>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <rect3></rect3>
       <rect4></rect4>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>wielkopolskie</p23>
       <p24>poznański</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>61-155</p27>
       <p28>Strzelecka</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>
       <p33>1</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <rect3_3></rect3_3>
       <rect4_4></rect4_4>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>wielkopolskie</p44>
       <p45>poznański</p45>
       <p46>Poznań</p46>
       <p47>Poznań</p47>
       <p48>61-155</p48>
       <p49>Strzelecka</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>1</p53>
       <p0_3>test pola tekstowego</p0_3>
       <p54>1</p54>
       <p55>1</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58>1</p58>
       <p59>test pola tekstowego</p59>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <rect3_8></rect3_8>
       <rect4_2></rect4_2>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <rect5></rect5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>