Pola formularza

Formularz: BDO-13.1 Dział XIII tabela 1Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407196</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[WojewodztwoDzial]</p1>
       <p2>[PowiatDzial]</p2>
       <p3>[GminaDzial]</p3>
       <p4>[MiejscowoscDzial]</p4>
       <p5>[KodPocztowyDzial]</p5>
       <p6>[UlicaDzial]</p6>
       <p7>[NrDomuDzial]</p7>
       <p8>[NrLokaluDzial]</p8>
       <p9>P:przetwarzanie odpadów / W:wytwarzanie odpadów / Z:zbieranie odpadów</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p11>zezwolenie na zbieranie odpadów / zezwolenie na przetwarzanie odpadów / pozwolenie na wytwarzanie odpadów / pozwolenie zintegrowane</p11>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p13>[nazwaPelna]</p13>
       <p14>[data]</p14>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rect2>[Pole podziału sekcji]</rect2>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <rect3>[Pole podziału sekcji]</rect3>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <rect4>[Pole podziału sekcji]</rect4>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <rect5>[Pole podziału sekcji]</rect5>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <rect6>[Koniec strony]</rect6>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BDO-13.1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17407196</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>wielkopolskie</p1>
       <p2>poznański</p2>
       <p3>Poznań</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>61-155</p5>
       <p6>Półwiejska</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>P</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11>zezwolenie na zbieranie odpadów</p11>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p13>Pełna nazwa testowa</p13>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <rect1></rect1>
       <rect2></rect2>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <rect3></rect3>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <rect4></rect4>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <rect5></rect5>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <rect6></rect6>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>