Pola formularza

Formularz: ZAS-KP (2) Zaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumenciePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17409106</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p0_1>[miejscowość]</p0_1>
       <p0_2>[Data wypełnienia]</p0_2>
       <p0_3>[nazwaPelna]</p0_3>
       <p0_4_subfield_0>[miejscowość]</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>[ulica]</p0_4_subfield_1>
       <p0_4_subfield_2>[nr domu]</p0_4_subfield_2>
       <p0_4_subfield_3>[nr lokalu]</p0_4_subfield_3>
       <p0_5_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_5_subfield_0>
       <p0_5_subfield_1>[poczta]</p0_5_subfield_1>
       <p0_7>[NIP]</p0_7>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 ]</p2_>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4>[dataUrodzenia]</p4>
       <p5>[KodKraju]</p5>
       <p6>[Wojewodztwo]</p6>
       <p7>[Powiat]</p7>
       <p8>[Gmina]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p14_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p14_3_subfield_>
       <p14_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p14_3_subfield_2>
       <p14_3_subfield_3>[Pole NIP]</p14_3_subfield_3>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16>[dataUrodzenia]</p16>
       <p17>[KodKraju]</p17>
       <p18>[Wojewodztwo]</p18>
       <p19>[Powiat]</p19>
       <p20>[Gmina]</p20>
       <p21>[Ulica]</p21>
       <p22>[NrDomu]</p22>
       <p23>[NrLokalu]</p23>
       <p24>[Miejscowosc]</p24>
       <p25>[KodPocztowy]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28>[pole wielowierszowe]</p28>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30>[pole wielowierszowe]</p30>
       <p31>[data]</p31>
       <p32>[pole wielowierszowe]</p32>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 ]</p35_>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[pole wielowierszowe]</p37>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_>
       <p40_1>[Pole kwoty]</p40_1>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 0 1 ]</p39_>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 0 1 ]</p41_>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 0 1 2 ]</p43_>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p45_subfield_0>[imię]</p45_subfield_0>
       <p45_subfield_1>[nazwisko]</p45_subfield_1>
       <p46>[Stanowisko]</p46>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZAS-KP (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17409106</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p0_1>Poznań</p0_1>
       <p0_2>30-10-2014</p0_2>
       <p0_3>Pełna nazwa testowa</p0_3>
       <p0_4_subfield_0>Poznań</p0_4_subfield_0>
       <p0_4_subfield_1>Strzelecka</p0_4_subfield_1>
       <p0_4_subfield_2>1</p0_4_subfield_2>
       <p0_4_subfield_3>1</p0_4_subfield_3>
       <p0_5_subfield_0>61-155</p0_5_subfield_0>
       <p0_5_subfield_1>Poznań</p0_5_subfield_1>
       <p0_7>8875155741</p0_7>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4>30-10-1985</p4>
       <p5>PL</p5>
       <p6>wielkopolskie</p6>
       <p7>poznański</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p14_3_subfield_>2</p14_3_subfield_>
       <p14_3_subfield_2>23050608219</p14_3_subfield_2>
       <p14_3_subfield_3>8875155741</p14_3_subfield_3>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16>30-10-1985</p16>
       <p17>PL</p17>
       <p18>wielkopolskie</p18>
       <p19>poznański</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>Strzelecka</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>61-155</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p27_>1</p27_>
       <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>
       <p29_>1</p29_>
       <p30>to jest pole wielowierszowe</p30>
       <p31>30-10-1990</p31>
       <p32>to jest pole wielowierszowe</p32>
       <p33_>1</p33_>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>
       <p35_>1</p35_>
       <p36>10</p36>
       <p37>to jest pole wielowierszowe</p37>
       <p38_>1</p38_>
       <p40_1>10</p40_1>
       <p39_>1</p39_>
       <p41_>1</p41_>
       <p42>728.24</p42>
       <p43_>1</p43_>
       <p44>728.24</p44>
       <p45_subfield_0>Jan</p45_subfield_0>
       <p45_subfield_1>Kowalski</p45_subfield_1>
       <p46>manager</p46>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>