Pola formularza

Formularz: PIT-28 (22) (archiwalny) (2019) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2019Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2020/01/09/8995/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17410341</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6a_>[Wartość wyboru w polu p6a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6a_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 1 2 2 ]</p6_>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[dataUrodzenia]</p9>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <rect1805_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect1805_4>
       <p19_subfield_1>[Przychody z działalności 3% Pole p19 = p19_subfield_1 ]</p19_subfield_1>
       <p20_subfield_1>[Przychody z działalności 5,5% Pole p20 = p20_subfield_1 ]</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_1>[Przychody z działalności 8,5% Pole p21 = p21_subfield_1 ]</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_1>[Przychody z działalności 10% Pole p22 = p22_subfield_1 ]</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>[Przychody z działalności 17% Pole p23 = p23_subfield_1 ]</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_1>[Przychody z działalności 20% Pole p24 = p24_subfield_1 ]</p24_subfield_1>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p33_subfield_1>[Przychody z najmu 8,5% Pole p33 = p33_subfield_1 ]</p33_subfield_1>
       <p34_subfield_1>[Przychody z najmu 12,5% Pole p34 = p34_subfield_1 ]</p34_subfield_1>
       <p36_subfield_1>[Przychody ze sprzedaży 2% Pole p36 = p36_subfield_1 ]</p36_subfield_1>
       <p47_subfield_1>[Przychody 2% art.17 Pole p47 = p47_subfield_1 ]</p47_subfield_1>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50_subfield_1>[Przychody 8,5% art.17 Pole p50 = p50_subfield_1 ]</p50_subfield_1>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52_subfield_1>[Przychody 12,5% art.17 Pole p52 = p52_subfield_1 ]</p52_subfield_1>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p72_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p72 = ograniczDo(p72_subfield_1,p46+p55-p73-p75) ]</p72_subfield_1>
       <p73_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p73 = ograniczDo(p73_subfield_1,p46+p55-p72-p75) ]</p73_subfield_1>
       <p74_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p74 = ograniczDo(p74_subfield_1,p73) ]</p74_subfield_1>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p75_subfield_1>[Odliczenia od przychodów Pole p75 = ograniczDo(p75_subfield_1,p46+p55-p72-p73) ]</p75_subfield_1>
       <odliczenia2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2>
       <p77_subfield_1>[Ulga odsetkowa Pole p77 = ograniczDo(p77_subfield_1,p76) ]</p77_subfield_1>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p89>[Pole kwoty]</p89>
       <p108>[Pole kwoty]</p108>
       <p110>[Pole kwoty]</p110>
       <p111>[Pole kwoty]</p111>
       <p113_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p113 = ograniczDo(p113_subfield_1,p112) ]</p113_subfield_1>
       <p114_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art.b ust. 1 pkt 2 Pole p114 = ograniczDo(p114_subfield_1,p113) ]</p114_subfield_1>
       <odliczenia3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia3>
       <p115_subfield_1>[Kwota odliczenia od ryczałtu - wykazane w części C załącznika PIT/O Pole p115 = ograniczDo(p115_subfield_1,p112-p113) ]</p115_subfield_1>
       <p117_subfield_1>[Odliczenie od ryczatłu z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych Pole p117 = ograniczDo(p117_subfield_1,p116) ]</p117_subfield_1>
       <odliczenia4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia4>
       <p119>[rok]</p119>
       <p120>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p120>
       <p121_>[Wartość wyboru w polu p121. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p121_>
       <cbxRyczAuto>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</cbxRyczAuto>
       <p122>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122>
       <p125>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p128>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130>
       <p131>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p131>
       <p132>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p132>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p134>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p134>
       <p135>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p135>
       <p137>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p137>
       <p138>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p138>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p142>[Pole tekstowe]</p142>
       <p143>[Pole integer - wartość liczbowa]</p143>
       <p144>[Pole integer - wartość liczbowa]</p144>
       <p145>[Pole integer - wartość liczbowa]</p145>
       <p146>[Pole integer - wartość liczbowa]</p146>
       <p147_>[Wartość wyboru w polu p147. Dostępne wartości: 1 2 ]</p147_>
       <p149>[pole wielowierszowe]</p149>
       <p148_>[Wartość wyboru w polu p148. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p148_>
       <p150>[Pole integer - wartość liczbowa]</p150>
       <p151>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p151>
       <p152_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p152_1>
       <p152_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p152_2>
       <p153>[PosiadaczRachunku]</p153>
       <p154>[KrajBanku]</p154>
       <p155>[Rachunek]</p155>
       <p155_1>[Swift]</p155_1>
       <p141>[Funkcja checkbox]</p141>
       <p157_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p157_subfield_0>
       <p157_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p157_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-28 (22)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17410341</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6a_>1</p6a_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>30-10-1985</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <rect1805_4></rect1805_4>
       <p19_subfield_1>1</p19_subfield_1>
       <p20_subfield_1>1</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_1>1</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_1>1</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>1</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_1>1</p24_subfield_1>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p33_subfield_1>1</p33_subfield_1>
       <p34_subfield_1>1</p34_subfield_1>
       <p36_subfield_1>1</p36_subfield_1>
       <p47_subfield_1>1</p47_subfield_1>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50_subfield_1>1</p50_subfield_1>
       <p51>10</p51>
       <p52_subfield_1>1</p52_subfield_1>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p72_subfield_1>1</p72_subfield_1>
       <p73_subfield_1>1</p73_subfield_1>
       <p74_subfield_1>1</p74_subfield_1>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p75_subfield_1>1</p75_subfield_1>
       <odliczenia2></odliczenia2>
       <p77_subfield_1>1</p77_subfield_1>
       <p79>10</p79>
       <p89>10</p89>
       <p108>10</p108>
       <p110>10</p110>
       <p111>10</p111>
       <p113_subfield_1>1</p113_subfield_1>
       <p114_subfield_1>1</p114_subfield_1>
       <odliczenia3></odliczenia3>
       <p115_subfield_1>1</p115_subfield_1>
       <p117_subfield_1>1</p117_subfield_1>
       <odliczenia4></odliczenia4>
       <p119></p119>
       <p120>10</p120>
       <p121_>1</p121_>
       <cbxRyczAuto>1</cbxRyczAuto>
       <p122>10</p122>
       <p125>10</p125>
       <p126>10</p126>
       <p127>10</p127>
       <p128>10</p128>
       <p129>10</p129>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133>10</p133>
       <p134>10</p134>
       <p135>10</p135>
       <p137>10</p137>
       <p138></p138>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p142>test pola tekstowego</p142>
       <p143>10</p143>
       <p144>10</p144>
       <p145>10</p145>
       <p146>10</p146>
       <p147_>1</p147_>
       <p149>to jest pole wielowierszowe</p149>
       <p148_>1</p148_>
       <p150>10</p150>
       <p151>1</p151>
       <p152_1>1</p152_1>
       <p152_2>1</p152_2>
       <p153>Jan Nowak</p153>
       <p154>Polska</p154>
       <p155>453054504926965134154839080720</p155>
       <p155_1>SWIFT</p155_1>
       <p141></p141>
       <p157_subfield_0>Krzysztof</p157_subfield_0>
       <p157_subfield_1>Kowalczyk</p157_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>