Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-28/B (16) (archiwalny) (2019-2020) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17422452</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>2019 / 2020* / </p2>
       <p3>[nazwisko]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6>
       <pC1_7>[nazwaPelna]</pC1_7>
       <pC1_8>[NIP]</pC1_8>
       <pC1_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC1_9>
       <pC1_11>[Pole kwoty]</pC1_11>
       <pC1_12>[Pole kwoty]</pC1_12>
       <pC1_13>[Pole kwoty]</pC1_13>
       <pC1_14>[Pole kwoty]</pC1_14>
       <pC1_15>[Pole kwoty]</pC1_15>
       <pC1_16>[Pole kwoty]</pC1_16>
       <pC1_17>[Pole kwoty]</pC1_17>
       <pC1_18>[Pole kwoty]</pC1_18>
       <pC1_19>[Pole kwoty]</pC1_19>
       <pC1_20>[Pole kwoty]</pC1_20>
       <pC1_21>[Pole kwoty]</pC1_21>
       <pC1_22>[Pole kwoty]</pC1_22>
       <pC2_7>[nazwaPelna]</pC2_7>
       <pC2_8>[NIP]</pC2_8>
       <pC2_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC2_9>
       <pC2_11>[Pole kwoty]</pC2_11>
       <pC2_12>[Pole kwoty]</pC2_12>
       <pC2_13>[Pole kwoty]</pC2_13>
       <pC2_14>[Pole kwoty]</pC2_14>
       <pC2_15>[Pole kwoty]</pC2_15>
       <pC2_16>[Pole kwoty]</pC2_16>
       <pC2_17>[Pole kwoty]</pC2_17>
       <pC2_18>[Pole kwoty]</pC2_18>
       <pC2_19>[Pole kwoty]</pC2_19>
       <pC2_20>[Pole kwoty]</pC2_20>
       <pC2_21>[Pole kwoty]</pC2_21>
       <pC2_22>[Pole kwoty]</pC2_22>
       <p48>[pole wielowierszowe]</p48>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-28/B (16)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17422452</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>2020</p2>
       <p3>Kowalski</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6>10</p6>
       <pC1_7>Pełna nazwa testowa</pC1_7>
       <pC1_8>8875155741</pC1_8>
       <pC1_9>10</pC1_9>
       <pC1_11>10</pC1_11>
       <pC1_12>10</pC1_12>
       <pC1_13>10</pC1_13>
       <pC1_14>10</pC1_14>
       <pC1_15>10</pC1_15>
       <pC1_16>10</pC1_16>
       <pC1_17>10</pC1_17>
       <pC1_18>10</pC1_18>
       <pC1_19>10</pC1_19>
       <pC1_20>10</pC1_20>
       <pC1_21>10</pC1_21>
       <pC1_22>10</pC1_22>
       <pC2_7>Pełna nazwa testowa</pC2_7>
       <pC2_8>8875155741</pC2_8>
       <pC2_9>10</pC2_9>
       <pC2_11>10</pC2_11>
       <pC2_12>10</pC2_12>
       <pC2_13>10</pC2_13>
       <pC2_14>10</pC2_14>
       <pC2_15>10</pC2_15>
       <pC2_16>10</pC2_16>
       <pC2_17>10</pC2_17>
       <pC2_18>10</pC2_18>
       <pC2_19>10</pC2_19>
       <pC2_20>10</pC2_20>
       <pC2_21>10</pC2_21>
       <pC2_22>10</pC2_22>
       <p48>to jest pole wielowierszowe</p48>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>