Pola formularza

Formularz: CIT-9R (7) Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawcówImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2019/12/11/8932/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17452191</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7a_>[Wartość wyboru w polu p7a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7a_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 1 2 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[nazwa]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11>[nrIdPodatnikaZagr]</p11>
       <p12>[krajIdPodatnikaZagr]</p12>
       <p13>[KodKraju]</p13>
       <p14>[Miejscowosc]</p14>
       <p15>[KodPocztowy]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Lista walut]</p21>
       <p22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p25>
       <p26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p26>
       <p27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27>
       <p28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28>
       <p29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29>
       <p30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p30>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <p33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57>
       <p58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p84>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p84>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p86>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p86>
       <p87>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87>
       <p88>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88>
       <p89>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p89>
       <p90>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p90>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p92>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p92>
       <p93>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p93>
       <p94>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p94>
       <p95>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p95>
       <p96>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p96>
       <p97>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p97>
       <p98>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p98>
       <p99>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p99>
       <p100>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p100>
       <p101>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p101>
       <p114>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114>
       <p115>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115>
       <p116>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116>
       <p117>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117>
       <p118>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118>
       <p120>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p120>
       <p121>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p121>
       <p122>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p128>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130>
       <p144>[Pole integer - wartość liczbowa]</p144>
       <p145>[NIP]</p145>
       <p146>[nazwaPelna]</p146>
       <p147>[KodKraju]</p147>
       <p148>[Wojewodztwo]</p148>
       <p149>[Powiat]</p149>
       <p150>[Gmina]</p150>
       <p151>[Ulica]</p151>
       <p152>[NrDomu]</p152>
       <p153>[NrLokalu]</p153>
       <p154>[Miejscowosc]</p154>
       <p155>[KodPocztowy]</p155>
       <p156_subfield_1>[nazwisko]</p156_subfield_1>
       <p156_subfield_0>[imię]</p156_subfield_0>
       <p157_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p157_subfield_0>
       <p157_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p157_subfield_1>
       <p159>[Data wypełnienia]</p159>
       <p160>[telefonPrzedst]</p160>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-9R (7)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17452191</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7a_>1</p7a_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>nazwa testowa</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11></p11>
       <p12></p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>61-155</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21></p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>100</p24>
       <p25>150</p25>
       <p26>50</p26>
       <p27>200</p27>
       <p28>125</p28>
       <p29>130</p29>
       <p30>20</p30>
       <p31>30</p31>
       <p32>15</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>25</p34>
       <p35>30</p35>
       <p36>15</p36>
       <p37>17</p37>
       <p38>12</p38>
       <p39>30</p39>
       <p40>35</p40>
       <p41>10</p41>
       <p54>55</p54>
       <p55>60</p55>
       <p56>70</p56>
       <p57>80</p57>
       <p58>90</p58>
       <p59>95</p59>
       <p60>20</p60>
       <p61>20</p61>
       <p62>23</p62>
       <p63>25</p63>
       <p64>30</p64>
       <p65>31</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>12</p67>
       <p68>13</p68>
       <p69>14</p69>
       <p70>15</p70>
       <p71>16</p71>
       <p84>50</p84>
       <p85>55</p85>
       <p86>60</p86>
       <p87>65</p87>
       <p88>70</p88>
       <p89>75</p89>
       <p90>5</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>15</p92>
       <p93>15</p93>
       <p94>20</p94>
       <p95>25</p95>
       <p96>5</p96>
       <p97>6</p97>
       <p98>7</p98>
       <p99>8</p99>
       <p100>9</p100>
       <p101>10</p101>
       <p114>20</p114>
       <p115>30</p115>
       <p116>40</p116>
       <p117>45</p117>
       <p118>50</p118>
       <p120>5</p120>
       <p121>5</p121>
       <p122>10</p122>
       <p123>10</p123>
       <p124>15</p124>
       <p126>5</p126>
       <p127>6</p127>
       <p128>7</p128>
       <p129>8</p129>
       <p130>9</p130>
       <p144>10</p144>
       <p145>8875155741</p145>
       <p146>Pełna nazwa testowa</p146>
       <p147>PL</p147>
       <p148>wielkopolskie</p148>
       <p149>poznański</p149>
       <p150>Poznań</p150>
       <p151>Strzelecka</p151>
       <p152>1</p152>
       <p153>1</p153>
       <p154>Poznań</p154>
       <p155>61-155</p155>
       <p156_subfield_1>Kowalski</p156_subfield_1>
       <p156_subfield_0>Jan</p156_subfield_0>
       <p157_subfield_0>Krzysztof</p157_subfield_0>
       <p157_subfield_1>Kowalczyk</p157_subfield_1>
       <p159>30-10-2014</p159>
       <p160>500600888</p160>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>