Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CIT-8/O (15) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatkuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17462094</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6>[nazwaPelna]</p6>
       <p7>[Pole kwoty]</p7>
       <p8>[Pole kwoty]</p8>
       <p9>[Pole kwoty]</p9>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66>[Pole kwoty]</p66>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p76>[rok]</p76>
       <p77>[Pole kwoty]</p77>
       <p78>[Pole kwoty]</p78>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p80>[rok]</p80>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p82>[Pole kwoty]</p82>
       <p83>[Pole kwoty]</p83>
       <p84>[rok]</p84>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p86>[Pole kwoty]</p86>
       <p87>[Pole kwoty]</p87>
       <p88>[rok]</p88>
       <p89>[Pole kwoty]</p89>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p91>[Pole kwoty]</p91>
       <p92>[rok]</p92>
       <p93>[Pole kwoty]</p93>
       <p94>[Pole kwoty]</p94>
       <p95>[Pole kwoty]</p95>
       <p97>[rok]</p97>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p99>[Pole kwoty]</p99>
       <p100>[Pole kwoty]</p100>
       <p101>[rok]</p101>
       <p102>[Pole kwoty]</p102>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p104>[Pole kwoty]</p104>
       <p105>[rok]</p105>
       <p106>[Pole kwoty]</p106>
       <p107>[Pole kwoty]</p107>
       <p108>[Pole kwoty]</p108>
       <p109>[rok]</p109>
       <p110>[Pole kwoty]</p110>
       <p111>[Pole kwoty]</p111>
       <p112>[Pole kwoty]</p112>
       <p113>[rok]</p113>
       <p114>[Pole kwoty]</p114>
       <p115>[Pole kwoty]</p115>
       <p116>[Pole kwoty]</p116>
       <p118>[rok]</p118>
       <p119>[Pole kwoty]</p119>
       <p120>[Pole kwoty]</p120>
       <p121>[Pole kwoty]</p121>
       <p122>[rok]</p122>
       <p123>[Pole kwoty]</p123>
       <p124>[Pole kwoty]</p124>
       <p125>[Pole kwoty]</p125>
       <p126>[rok]</p126>
       <p127>[Pole kwoty]</p127>
       <p128>[Pole kwoty]</p128>
       <p129>[Pole kwoty]</p129>
       <p130>[rok]</p130>
       <p131>[Pole kwoty]</p131>
       <p132>[Pole kwoty]</p132>
       <p133>[Pole kwoty]</p133>
       <p134>[rok]</p134>
       <p135>[Pole kwoty]</p135>
       <p136>[Pole kwoty]</p136>
       <p137>[Pole kwoty]</p137>
       <p0_2>[Pole kwoty]</p0_2>
       <p0_4>[Pole kwoty]</p0_4>
       <p139>[Pole kwoty]</p139>
       <p140>[Pole kwoty]</p140>
       <p141>[Pole kwoty]</p141>
       <p142>[Pole kwoty]</p142>
       <p143>[Pole kwoty]</p143>
       <p144>[Pole kwoty]</p144>
       <p145>[Pole kwoty]</p145>
       <p146>[Pole kwoty]</p146>
       <p147>[Pole kwoty]</p147>
       <p148>[Pole kwoty]</p148>
       <p149>[Pole kwoty]</p149>
       <p150>[Pole kwoty]</p150>
       <p151>[pole wielowierszowe]</p151>
       <p152>[Pole kwoty]</p152>
       <p153>[Pole kwoty]</p153>
       <p156>[Pole kwoty]</p156>
       <p157>[Pole kwoty]</p157>
       <p158_subfield_1>[Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy Pole p158 = ograniczDo(p158_subfield_1,p0_2-p74-p156) ]</p158_subfield_1>
       <p159_subfield_1>[Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy Pole p159 = ograniczDo(p159_subfield_1,p0_4-p75-p157) ]</p159_subfield_1>
       <p160>[Pole kwoty]</p160>
       <p161>[Pole kwoty]</p161>
       <p0_8>[Pole kwoty]</p0_8>
       <p164_subfield_1>[Wydatki na nabycie nowej technologii lub inne odliczenia niewykazane w innych pozycjach zeznania Pole p164 = jezeli(p164_subfield_1>p0_8,p0_8,p164_subfield_1)&#10; ]</p164_subfield_1>
       <p0_10>[Pole kwoty]</p0_10>
       <p165_subfield_1>[Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy Pole p165 = jezeli(p165_subfield_1>p0_10,p0_10,p165_subfield_1)&#10; ]</p165_subfield_1>
       <p166_subfield_1>[Inne odliczenia od podatku Pole p166 = ograniczDo(p166_subfield_1,p0_10-p165)&#10; ]</p166_subfield_1>
       <p167>[Pole tekstowe]</p167>
       <p169>[data]</p169>
       <p168_subfield_1>[Zwolnienia na podstawie art.23 ustawyz dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 60, poz.253, ze zm.) Pole p168 = ograniczDo(p168_subfield_1,p0_10-p165-p166)&#10; ]</p168_subfield_1>
       <p170>[data]</p170>
       <p172>[pole wielowierszowe]</p172>
       <p171_subfield_1>[Zaniechanie poboru podatku na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów Pole p171 = ograniczDo(p171_subfield_1,p0_10-p165-p166-p168)&#10; ]</p171_subfield_1>
       <p173>[pole wielowierszowe]</p173>
       <p174_subfield_1>[Obniżki z innych tytułów Pole p174 = ograniczDo(p174_subfield_1,p0_10-p165-p166-p168-p171)&#10; ]</p174_subfield_1>
       <p175_subfield_1>[Obniżki z innych tytułów Pole p175 = ograniczDo(p175_subfield_1,p0_10-p165-p166-p168-p171-p174)&#10; ]</p175_subfield_1>
       <p177>[Pole kwoty]</p177>
       <p178>[Pole kwoty]</p178>
       <p179>[Pole kwoty]</p179>
       <p180>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p180>
       <p181>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p181>
       <p182>[Pole kwoty]</p182>
       <p183>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p183>
       <p184>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p184>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-8/O (15)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17462094</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6>Pełna nazwa testowa</p6>
       <p7>10</p7>
       <p8>10</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>1000</p27>
       <p28>1000</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>10</p59>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p76></p76>
       <p77>10</p77>
       <p78>10</p78>
       <p79>100</p79>
       <p80></p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>10</p83>
       <p84></p84>
       <p85>10</p85>
       <p86>10</p86>
       <p87>10</p87>
       <p88></p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>300</p91>
       <p92></p92>
       <p93>10</p93>
       <p94>10</p94>
       <p95>10</p95>
       <p97></p97>
       <p98>10</p98>
       <p99>10</p99>
       <p100>100</p100>
       <p101></p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104>10</p104>
       <p105></p105>
       <p106>10</p106>
       <p107>10</p107>
       <p108>10</p108>
       <p109></p109>
       <p110>10</p110>
       <p111>10</p111>
       <p112>300</p112>
       <p113></p113>
       <p114>10</p114>
       <p115>10</p115>
       <p116>10</p116>
       <p118></p118>
       <p119>10</p119>
       <p120>10</p120>
       <p121>100</p121>
       <p122></p122>
       <p123>10</p123>
       <p124>10</p124>
       <p125>10</p125>
       <p126></p126>
       <p127>10</p127>
       <p128>10</p128>
       <p129>10</p129>
       <p130></p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133>300</p133>
       <p134></p134>
       <p135>10</p135>
       <p136>10</p136>
       <p137>10</p137>
       <p0_2>1500</p0_2>
       <p0_4>1500</p0_4>
       <p139>10</p139>
       <p140>10</p140>
       <p141>10</p141>
       <p142>10</p142>
       <p143>10</p143>
       <p144>10</p144>
       <p145>30</p145>
       <p146>30</p146>
       <p147>10</p147>
       <p148>10</p148>
       <p149>20</p149>
       <p150>20</p150>
       <p151>to jest pole wielowierszowe</p151>
       <p152>110</p152>
       <p153>110</p153>
       <p156>10</p156>
       <p157>10</p157>
       <p158_subfield_1>1</p158_subfield_1>
       <p159_subfield_1>1</p159_subfield_1>
       <p160>10</p160>
       <p161>10</p161>
       <p0_8>10</p0_8>
       <p164_subfield_1>1</p164_subfield_1>
       <p0_10>10</p0_10>
       <p165_subfield_1>1</p165_subfield_1>
       <p166_subfield_1>1</p166_subfield_1>
       <p167>test pola tekstowego</p167>
       <p169>30-10-1990</p169>
       <p168_subfield_1>1</p168_subfield_1>
       <p170>30-10-1990</p170>
       <p172>to jest pole wielowierszowe</p172>
       <p171_subfield_1>1</p171_subfield_1>
       <p173>to jest pole wielowierszowe</p173>
       <p174_subfield_1>1</p174_subfield_1>
       <p175_subfield_1>1</p175_subfield_1>
       <p177>10</p177>
       <p178>10</p178>
       <p179>10</p179>
       <p180>10</p180>
       <p181>10</p181>
       <p182>10</p182>
       <p183>10</p183>
       <p184>10</p184>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>