Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CIT-8 (28) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17462222</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <RodzajPodatnika_>[Wartość wyboru w polu RodzajPodatnika. Dostępne wartości: 1 ]</RodzajPodatnika_>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7a_>[Wartość wyboru w polu p7a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7a_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 1 2 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Wojewodztwo]</p10>
       <p11>[Powiat]</p11>
       <p12>[Gmina]</p12>
       <p13>[Ulica]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p15>[NrLokalu]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18>
       <p19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p24_>
       <p25>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p25>
       <p26>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26>
       <p27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27>
       <p28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28>
       <p29>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29>
       <p30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30>
       <p31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31>
       <p32a_>[Wartość wyboru w polu p32a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32a_>
       <p33b>[Pole kwoty]</p33b>
       <p34c>[data]</p34c>
       <rect964_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect964_4>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 ]</p35_>
       <p35a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35a>
       <p36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36>
       <p37>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37>
       <p38>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38>
       <p39>[Pole integer - wartość liczbowa]</p39>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[Pole integer - wartość liczbowa]</p41>
       <p42>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42>
       <p43>[Pole integer - wartość liczbowa]</p43>
       <p44>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44>
       <p45>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45>
       <p46>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46>
       <p47>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66>[Pole kwoty]</p66>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p78>[Pole kwoty]</p78>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p84>[Pole kwoty]</p84>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p92>[Pole kwoty]</p92>
       <p93>[Pole kwoty]</p93>
       <p94>[Pole kwoty]</p94>
       <p95>[Pole kwoty]</p95>
       <p96>[Pole kwoty]</p96>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p99>[Pole kwoty]</p99>
       <p100_subfield_1>[Inne odliczenia od dochodu Pole p100 = ograniczDo(p100_subfield_1,p90-p92)&#10; ]</p100_subfield_1>
       <p101_subfield_1>[Inne odliczenia od dochodu Pole p101 = ograniczDo(p101_subfield_1,p90-p92)&#10; ]</p101_subfield_1>
       <p102_subfield_1>[Razem odliczenia od dochodu Pole p102 = ograniczDo(p102_subfield_1,p90-p92)&#10; ]</p102_subfield_1>
       <p103_subfield_1>[Razem odliczenia od dochodu Pole p103 = ograniczDo(p103_subfield_1,p91-p93) ]</p103_subfield_1>
       <p104_subfield_1>[Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych Pole p104 = ograniczDo(p104_subfield_1,p90-p92-p102) ]</p104_subfield_1>
       <p105_subfield_1>[Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych Pole p105 = ograniczDo(p105_subfield_1,p91-p93-p103) ]</p105_subfield_1>
       <p110_subfield_1>[Odliczenia zmniejszające podstawię opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii Pole p110 = ograniczDo(p110_subfield_1,p108) ]</p110_subfield_1>
       <p111_subfield_1>[Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową Pole p111 = ograniczDo(p111_subfield_1,p108-110) ]</p111_subfield_1>
       <p113>[Pole kwoty]</p113>
       <p114>[Pole kwoty]</p114>
       <p115>[Pole kwoty]</p115>
       <p116>[Pole tekstowe]</p116>
       <p117>[Pole kwoty]</p117>
       <p122>[Pole kwoty]</p122>
       <p123_>[Wartość wyboru w polu p123. Dostępne wartości: 1 2 ]</p123_>
       <p127_subfield_1>[Odliczenia od podatku Pole p127 = jezeli(p127_subfield_1>p126,p126,p127_subfield_1) ]</p127_subfield_1>
       <p129>[rok]</p129>
       <p130>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130>
       <p131>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p131>
       <p132>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p132>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p134>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p134>
       <p135>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p135>
       <p136>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p136>
       <p137>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p137>
       <p138>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p138>
       <p139>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p139>
       <p140>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p140>
       <p141>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p141>
       <p142>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p142>
       <p143>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p143>
       <p144>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p144>
       <p145>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p145>
       <p146>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p146>
       <p147>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p147>
       <p148>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p148>
       <p149>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p149>
       <p150>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p150>
       <p151>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p151>
       <p152>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p152>
       <p153>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p153>
       <p154>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p154>
       <p155>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p155>
       <p156>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p156>
       <p157>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p157>
       <p158>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p158>
       <p159>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p159>
       <p160>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p160>
       <p161>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p161>
       <p162>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p162>
       <p163>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p163>
       <p164>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p164>
       <p165>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p165>
       <p166>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p166>
       <p167>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p167>
       <p168>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p168>
       <p169>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p169>
       <p170>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p170>
       <p171>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p171>
       <p172>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p172>
       <p173>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p173>
       <p174>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p174>
       <p175>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p175>
       <p176>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p176>
       <p177>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p177>
       <p179>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p179>
       <p180>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p180>
       <p181>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p181>
       <p182>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p182>
       <p183>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p183>
       <p184>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p184>
       <p185>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p185>
       <p186>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p186>
       <p187>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p187>
       <p188>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p188>
       <p189>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p189>
       <p190>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p190>
       <p191>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p191>
       <p192>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p192>
       <p193>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p193>
       <p194>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p194>
       <p195>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p195>
       <p196>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p196>
       <p197>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p197>
       <p198>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p198>
       <p199>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p199>
       <p200>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p200>
       <p201>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p201>
       <p202>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p202>
       <p203>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p203>
       <p204>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p204>
       <p205>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p205>
       <p206>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p206>
       <p207>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p207>
       <p209>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p209>
       <p210>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p210>
       <p211>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p211>
       <p212>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p212>
       <p213>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p213>
       <p215>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p215>
       <p216>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p216>
       <p217>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p217>
       <p218>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p218>
       <p219>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p219>
       <p221>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p221>
       <p222>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p222>
       <p223>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p223>
       <p224>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p224>
       <p225>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p225>
       <p229>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p229>
       <p231>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p231>
       <p232>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p232>
       <uwzglednij220>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</uwzglednij220>
       <p235>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p235>
       <p236>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p236>
       <p237>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p237>
       <p238>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p238>
       <p239>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p239>
       <p240>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p240>
       <p241>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p241>
       <p242>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p242>
       <p243>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p243>
       <p244>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p244>
       <p245>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p245>
       <p246>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p246>
       <p247>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p247>
       <p248>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p248>
       <p249>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p249>
       <p250>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p250>
       <p251>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p251>
       <p252>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p252>
       <p253>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p253>
       <p254>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p254>
       <p255>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p255>
       <p256>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p256>
       <p257>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p257>
       <p258>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p258>
       <p259>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p259>
       <p260>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p260>
       <p261>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p261>
       <p262>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p262>
       <p263>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p263>
       <p264>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p264>
       <p265>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p265>
       <p266>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p266>
       <p267>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p267>
       <p268>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p268>
       <p269>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p269>
       <p270>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p270>
       <p271>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p271>
       <p272>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p272>
       <p273>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p273>
       <p274>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p274>
       <p275>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p275>
       <p276>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p276>
       <p277>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p277>
       <p278>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p278>
       <p279>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p279>
       <p280>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p280>
       <p281>[Pole kwoty]</p281>
       <p282>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p282>
       <p283>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p283>
       <p284>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p284>
       <p285_>[Wartość wyboru w polu p285. Dostępne wartości: 1 2 ]</p285_>
       <p286>[pole wielowierszowe]</p286>
       <p287>[Pole tekstowe]</p287>
       <p288_subfield_0>[imię]</p288_subfield_0>
       <p288_subfield_1>[nazwisko]</p288_subfield_1>
       <p290>[Data wypełnienia]</p290>
       <p291>[Telefon]</p291>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-8 (28)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17462222</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <RodzajPodatnika_>1</RodzajPodatnika_>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7a_>1</p7a_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>PL</p9>
       <p10>wielkopolskie</p10>
       <p11>poznański</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Strzelecka</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24_>1</p24_>
       <p25>1</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32a_>1</p32a_>
       <p33b>100</p33b>
       <p34c>100</p34c>
       <rect964_4></rect964_4>
       <p35_>1</p35_>
       <p35a>10</p35a>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>100</p48>
       <p49>100</p49>
       <p50>100</p50>
       <p51>100</p51>
       <p52>100</p52>
       <p53>100</p53>
       <p54>100</p54>
       <p55>100</p55>
       <p58>100</p58>
       <p59>100</p59>
       <p60>100</p60>
       <p61>100</p61>
       <p62>100</p62>
       <p63>100</p63>
       <p64>100</p64>
       <p65>100</p65>
       <p66>300</p66>
       <p67>300</p67>
       <p68>100</p68>
       <p69>100</p69>
       <p70>100</p70>
       <p71>100</p71>
       <p78>300</p78>
       <p79>300</p79>
       <p84>100</p84>
       <p85>100</p85>
       <p92>100</p92>
       <p93>100</p93>
       <p94>70</p94>
       <p95>70</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p98>170</p98>
       <p99>170</p99>
       <p100_subfield_1>1</p100_subfield_1>
       <p101_subfield_1>1</p101_subfield_1>
       <p102_subfield_1>1</p102_subfield_1>
       <p103_subfield_1>1</p103_subfield_1>
       <p104_subfield_1>1</p104_subfield_1>
       <p105_subfield_1>1</p105_subfield_1>
       <p110_subfield_1>1</p110_subfield_1>
       <p111_subfield_1>1</p111_subfield_1>
       <p113>80</p113>
       <p114>120</p114>
       <p115>100</p115>
       <p116>50</p116>
       <p117>50</p117>
       <p122>10</p122>
       <p123_>1</p123_>
       <p127_subfield_1>1</p127_subfield_1>
       <p129></p129>
       <p130>10</p130>
       <p131>1</p131>
       <p132>1</p132>
       <p133>1</p133>
       <p134>1</p134>
       <p135>1</p135>
       <p136>1</p136>
       <p137>1</p137>
       <p138>1</p138>
       <p139>1</p139>
       <p140>1</p140>
       <p141>1</p141>
       <p142>1</p142>
       <p143>1</p143>
       <p144>1</p144>
       <p145>1</p145>
       <p146>1</p146>
       <p147>1</p147>
       <p148>1</p148>
       <p149>1</p149>
       <p150>1</p150>
       <p151>1</p151>
       <p152>1</p152>
       <p153>1</p153>
       <p154>10</p154>
       <p155>1</p155>
       <p156>1</p156>
       <p157>1</p157>
       <p158>1</p158>
       <p159>1</p159>
       <p160>1</p160>
       <p161>1</p161>
       <p162>1</p162>
       <p163>1</p163>
       <p164>1</p164>
       <p165>1</p165>
       <p166>1</p166>
       <p167>1</p167>
       <p168>1</p168>
       <p169>1</p169>
       <p170>1</p170>
       <p171>1</p171>
       <p172>1</p172>
       <p173>1</p173>
       <p174>1</p174>
       <p175>1</p175>
       <p176>1</p176>
       <p177>1</p177>
       <p179>1</p179>
       <p180>1</p180>
       <p181>1</p181>
       <p182>1</p182>
       <p183>1</p183>
       <p184>1</p184>
       <p185>1</p185>
       <p186>1</p186>
       <p187>1</p187>
       <p188>1</p188>
       <p189>1</p189>
       <p190>1</p190>
       <p191>1</p191>
       <p192>1</p192>
       <p193>1</p193>
       <p194>1</p194>
       <p195>1</p195>
       <p196>1</p196>
       <p197>1</p197>
       <p198>1</p198>
       <p199>1</p199>
       <p200>1</p200>
       <p201>1</p201>
       <p202>10</p202>
       <p203>1</p203>
       <p204>1</p204>
       <p205>1</p205>
       <p206>1</p206>
       <p207>1</p207>
       <p209>1</p209>
       <p210>1</p210>
       <p211>1</p211>
       <p212>1</p212>
       <p213>1</p213>
       <p215>1</p215>
       <p216>1</p216>
       <p217>1</p217>
       <p218>1</p218>
       <p219>1</p219>
       <p221>1</p221>
       <p222>1</p222>
       <p223>1</p223>
       <p224>1</p224>
       <p225>1</p225>
       <p229>20</p229>
       <p231>10</p231>
       <p232>40</p232>
       <uwzglednij220>1</uwzglednij220>
       <p235>1</p235>
       <p236>1</p236>
       <p237>1</p237>
       <p238>1</p238>
       <p239>1</p239>
       <p240>1</p240>
       <p241>1</p241>
       <p242>1</p242>
       <p243>1</p243>
       <p244>1</p244>
       <p245>1</p245>
       <p246>1</p246>
       <p247>1</p247>
       <p248>1</p248>
       <p249>1</p249>
       <p250>1</p250>
       <p251>1</p251>
       <p252>1</p252>
       <p253>1</p253>
       <p254>1</p254>
       <p255>1</p255>
       <p256>1</p256>
       <p257>1</p257>
       <p258>1</p258>
       <p259>1</p259>
       <p260>1</p260>
       <p261>1</p261>
       <p262>1</p262>
       <p263>1</p263>
       <p264>1</p264>
       <p265>1</p265>
       <p266>1</p266>
       <p267>1</p267>
       <p268>1</p268>
       <p269>1</p269>
       <p270>1</p270>
       <p271>2</p271>
       <p272>2</p272>
       <p273>2</p273>
       <p274>2</p274>
       <p275>2</p275>
       <p276>2</p276>
       <p277>2</p277>
       <p278>2</p278>
       <p279>2</p279>
       <p280>2</p280>
       <p281>10</p281>
       <p282>0.5</p282>
       <p283>10</p283>
       <p284>10</p284>
       <p285_>1</p285_>
       <p286>to jest pole wielowierszowe</p286>
       <p287>test pola tekstowego</p287>
       <p288_subfield_0>Jan</p288_subfield_0>
       <p288_subfield_1>Kowalski</p288_subfield_1>
       <p290>30-10-2014</p290>
       <p291>500600400</p291>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>