Pola formularza

Formularz: IFT-2 (9) (2019-2020) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2019/12/11/8931/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17497673</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>[nazwisko]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[imię]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[NIP]</p19>
       <p20>[nazwaPelna]</p20>
       <p21>[nazwa]</p21>
       <p22>[dataRozpoczeciaDzial]</p22>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24>[nrIdPodatnikaZagr]</p24>
       <p25>[krajIdPodatnikaZagr]</p25>
       <p26>[KodKraju]</p26>
       <p27>[Miejscowosc]</p27>
       <p28>[KodPocztowy]</p28>
       <p29>[Ulica]</p29>
       <p30>[NrDomu]</p30>
       <p31>[NrLokalu]</p31>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <p33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33>
       <p34>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34>
       <p35_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p35 = jezeli(p35_subfield_1>0,p35_subfield_1,p33*p34/100) ]</p35_subfield_1>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38>
       <p39_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p39 = jezeli(p39_subfield_1>0,p39_subfield_1,p37*p38/100) ]</p39_subfield_1>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p43 = jezeli(p43_subfield_1>0,p43_subfield_1,p41*p42/100) ]</p43_subfield_1>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45>
       <p46>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46>
       <p47_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p47 = jezeli(p47_subfield_1>0,p47_subfield_1,p45*p46/100) ]</p47_subfield_1>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <p49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49>
       <p50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50>
       <p51_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p51 = jezeli(p51_subfield_1>0,p51_subfield_1,p49*p50/100) ]</p51_subfield_1>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53>
       <p54>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p54>
       <p55_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p55 = jezeli(p55_subfield_1>0,p55_subfield_1,p53*p54/100) ]</p55_subfield_1>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57>
       <p58>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p58>
       <p59_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p59 = jezeli(p59_subfield_1>0,p59_subfield_1,p57*p58/100) ]</p59_subfield_1>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p62>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62>
       <p63_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p63 = jezeli(p63_subfield_1>0,p63_subfield_1,p61*p62/100) ]</p63_subfield_1>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p66>
       <p67_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p67 = jezeli(p67_subfield_1>0,p67_subfield_1,p65*p66/100) ]</p67_subfield_1>
       <p116>[Pole integer - wartość liczbowa]</p116>
       <p117>[data]</p117>
       <p118>[data]</p118>
       <p120>[pierwszeImiePrzedst]</p120>
       <p121>[nazwiskoPrzedst]</p121>
       <p122>[Data wypełnienia]</p122>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>IFT-2 (9)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17497673</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>Kowalski</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Jan</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>8875155741</p19>
       <p20>Pełna nazwa testowa</p20>
       <p21>nazwa testowa</p21>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23_>1</p23_>
       <p24></p24>
       <p25></p25>
       <p26>PL</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>61-155</p28>
       <p29>Strzelecka</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>200</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35_subfield_1>1</p35_subfield_1>
       <p36>10</p36>
       <p37>200</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39_subfield_1>1</p39_subfield_1>
       <p40>10</p40>
       <p41>400</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43_subfield_1>1</p43_subfield_1>
       <p44>10</p44>
       <p45>150</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47_subfield_1>1</p47_subfield_1>
       <p48>10</p48>
       <p49>240</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51_subfield_1>1</p51_subfield_1>
       <p52>10</p52>
       <p53>150</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55_subfield_1>1</p55_subfield_1>
       <p56>10</p56>
       <p57>500</p57>
       <p58>20</p58>
       <p59_subfield_1>1</p59_subfield_1>
       <p60>10</p60>
       <p61>300</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63_subfield_1>1</p63_subfield_1>
       <p64>10</p64>
       <p65>300</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67_subfield_1>1</p67_subfield_1>
       <p116>10</p116>
       <p117>30-10-1990</p117>
       <p118>30-10-1990</p118>
       <p120>Krzysztof</p120>
       <p121>Kowalczyk</p121>
       <p122>30-10-2014</p122>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>