Pola formularza

Formularz: WoSoZNP Wniosek o stwierdzenie oraz zwrot nadpłaty podatkuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17644752</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p6_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p6_3_subfield_>
       <p6_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>[Pole NIP]</p6_3_subfield_3>
       <p3_8_8_2_4_5>Naczelnika / Dyrektora</p3_8_8_2_4_5>
       <p7_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p7_subfield_0>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p11>[bank]</p11>
       <p12>[Rachunek]</p12>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoSoZNP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17644752</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p6_>1</p6_>
       <p6_3_subfield_>2</p6_3_subfield_>
       <p6_3_subfield_2>23050608219</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>8875155741</p6_3_subfield_3>
       <p3_8_8_2_4_5>Naczelnika</p3_8_8_2_4_5>
       <p7_subfield_0>3022</p7_subfield_0>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11></p11>
       <p12>453054504926965134154839080720</p12>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>