Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS PNT-02 (archiwalny) (2017-2019) Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2017–2019Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17702329</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>[REGON]</p1_4>
       <p1_6>[Mail]</p1_6>
       <p2_0_>[Wartość wyboru w polu p2_0. Dostępne wartości: 1 4 5 2 6 7 3 8 ]</p2_0_>
       <p2_1_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_1_1>
       <p2_1_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_1_2>
       <p2_1_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_1_3>
       <p2_1_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_1_4>
       <p2_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_2>
       <p2_1_2a_>[Wartość wyboru w polu p2_1_2a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_1_2a_>
       <p2_1_2b_>[Wartość wyboru w polu p2_1_2b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_1_2b_>
       <p2_1_3a_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_3a_1>
       <p2_1_3a_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_3a_2>
       <p2_1_3a_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_3a_3>
       <p2_1_3a_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_3a_4>
       <p2_1_3b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_3b>
       <p2_2a_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2a_1>
       <p2_2a_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2a_2>
       <p2_2a_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2a_3>
       <p2_2b_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2b_1>
       <p2_2b_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2b_2>
       <p2_2b_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2b_3>
       <p2_2c_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2c_1>
       <p2_2c_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2c_2>
       <p2_2c_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2c_3>
       <p2_3a_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3a_1>
       <p2_3a_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3a_2>
       <p2_3a_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3a_3>
       <p2_3b_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3b_1>
       <p2_3b_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3b_2>
       <p2_3b_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3b_3>
       <p3_1a_>[Wartość wyboru w polu p3_1a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1a_>
       <p3_1b_>[Wartość wyboru w polu p3_1b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1b_>
       <p3_2a_>[Wartość wyboru w polu p3_2a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_2a_>
       <p3_2b_>[Wartość wyboru w polu p3_2b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_2b_>
       <p3_3_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_1_1>
       <p3_3_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_1_2>
       <p3_3_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_2_1>
       <p3_3_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_2_2>
       <p3_3_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_3_1>
       <p3_3_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_3_2>
       <p3_3_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_4_1>
       <p3_4a_>[Wartość wyboru w polu p3_4a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4a_>
       <p3_4b_>[Wartość wyboru w polu p3_4b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4b_>
       <p3_4c_>[Wartość wyboru w polu p3_4c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4c_>
       <p3_4d_>[Wartość wyboru w polu p3_4d. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4d_>
       <p3_4e_>[Wartość wyboru w polu p3_4e. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4e_>
       <p3_4f_>[Wartość wyboru w polu p3_4f. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4f_>
       <p3_4g_>[Wartość wyboru w polu p3_4g. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_4g_>
       <p3_5a_>[Wartość wyboru w polu p3_5a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5a_>
       <p3_5b_>[Wartość wyboru w polu p3_5b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5b_>
       <p3_5c_>[Wartość wyboru w polu p3_5c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5c_>
       <p3_5d_1_>[Wartość wyboru w polu p3_5d_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5d_1_>
       <p3_5d_2_>[Wartość wyboru w polu p3_5d_2. Dostępne wartości: 1 ]</p3_5d_2_>
       <p3_5d_3_>[Wartość wyboru w polu p3_5d_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5d_3_>
       <p3_5e_>[Wartość wyboru w polu p3_5e. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5e_>
       <p3_6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_3>
       <p3_6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_4>
       <p3_6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_6_5>
       <p3_6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_6>
       <p3_6_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_7>
       <p3_6_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_8>
       <p3_6_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_9>
       <p3_6_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_10>
       <p3_6_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_11>
       <p3_6_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_12>
       <p3_6_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_13>
       <p3_6_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_14>
       <p3_6_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_15>
       <p3_6_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_16>
       <p3_6_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_17>
       <p3_7a_>[Wartość wyboru w polu p3_7a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_7a_>
       <p3_7b_>[Wartość wyboru w polu p3_7b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_7b_>
       <p3_7c_>[Wartość wyboru w polu p3_7c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_7c_>
       <p3_7d_>[Wartość wyboru w polu p3_7d. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_7d_>
       <p3_8a_>[Wartość wyboru w polu p3_8a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_8a_>
       <p3_8b_>[Wartość wyboru w polu p3_8b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_8b_>
       <p3_9_1a_>[Wartość wyboru w polu p3_9_1a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_9_1a_>
       <p3_9_1b_>[Wartość wyboru w polu p3_9_1b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_9_1b_>
       <p3_9_1c_>[Wartość wyboru w polu p3_9_1c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_9_1c_>
       <p3_9_2a_>[Wartość wyboru w polu p3_9_2a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_9_2a_>
       <p3_9_2b_1_>[Wartość wyboru w polu p3_9_2b_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_9_2b_1_>
       <p3_9_2b_2_>[Wartość wyboru w polu p3_9_2b_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_9_2b_2_>
       <p3_9_2b_3_>[Wartość wyboru w polu p3_9_2b_3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_9_2b_3_>
       <p3_9_2b_4_>[Wartość wyboru w polu p3_9_2b_4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_9_2b_4_>
       <p3_9_2b_5_>[Wartość wyboru w polu p3_9_2b_5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_9_2b_5_>
       <p3_9_2b_6_>[Wartość wyboru w polu p3_9_2b_6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_9_2b_6_>
       <p3_9_2c_>[Wartość wyboru w polu p3_9_2c. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_9_2c_>
       <p3_9_2d_>[Wartość wyboru w polu p3_9_2d. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_9_2d_>
       <p3_9_2e_>[Wartość wyboru w polu p3_9_2e. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_9_2e_>
       <p3_9_2f_>[Wartość wyboru w polu p3_9_2f. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_9_2f_>
       <p3_10_1_>[Wartość wyboru w polu p3_10_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_10_1_>
       <p3_10_2_>[Wartość wyboru w polu p3_10_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_10_2_>
       <p4_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1_1>
       <p4_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1_2>
       <p4_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2_1>
       <p4_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2_2>
       <p4_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2_3>
       <p4_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3_1>
       <p4_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3_2>
       <p4_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3_3>
       <p4_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3_4>
       <p4_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3_5>
       <p4_3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3_6>
       <p5a_>[Wartość wyboru w polu p5a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5a_>
       <p5b_>[Wartość wyboru w polu p5b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5b_>
       <p5c_>[Wartość wyboru w polu p5c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5c_>
       <p5d_>[Wartość wyboru w polu p5d. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5d_>
       <p5e_>[Wartość wyboru w polu p5e. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5e_>
       <p5f_>[Wartość wyboru w polu p5f. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5f_>
       <p5g_>[Wartość wyboru w polu p5g. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5g_>
       <p5h_>[Wartość wyboru w polu p5h. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5h_>
       <p6_1_>[Wartość wyboru w polu p6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_1_>
       <p6_2_>[Wartość wyboru w polu p6_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_2_>
       <p6_3_1_>[Wartość wyboru w polu p6_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_3_1_>
       <p6_3_2_>[Wartość wyboru w polu p6_3_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_3_2_>
       <p7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1>
       <p7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_2>
       <p7_3>[Mail]</p7_3>
       <p7_4>[Telefon]</p7_4>
       <p7_5>[miejscowość]</p7_5>
       <p7_6>[Data wypełnienia]</p7_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS PNT-02</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17702329</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>773461194</p1_4>
       <p1_6>test@test.pl</p1_6>
       <p2_0_>1</p2_0_>
       <p2_1_1_1>10</p2_1_1_1>
       <p2_1_1_2>10</p2_1_1_2>
       <p2_1_1_3>10</p2_1_1_3>
       <p2_1_1_4>10</p2_1_1_4>
       <p2_1_2>10</p2_1_2>
       <p2_1_2a_>1</p2_1_2a_>
       <p2_1_2b_>1</p2_1_2b_>
       <p2_1_3a_1>10</p2_1_3a_1>
       <p2_1_3a_2>10</p2_1_3a_2>
       <p2_1_3a_3>10</p2_1_3a_3>
       <p2_1_3a_4>10</p2_1_3a_4>
       <p2_1_3b>10</p2_1_3b>
       <p2_2a_1>1</p2_2a_1>
       <p2_2a_2>1</p2_2a_2>
       <p2_2a_3>1</p2_2a_3>
       <p2_2b_1>1</p2_2b_1>
       <p2_2b_2>1</p2_2b_2>
       <p2_2b_3>1</p2_2b_3>
       <p2_2c_1>1</p2_2c_1>
       <p2_2c_2>1</p2_2c_2>
       <p2_2c_3>1</p2_2c_3>
       <p2_3a_1>1</p2_3a_1>
       <p2_3a_2>1</p2_3a_2>
       <p2_3a_3>1</p2_3a_3>
       <p2_3b_1>1</p2_3b_1>
       <p2_3b_2>1</p2_3b_2>
       <p2_3b_3>1</p2_3b_3>
       <p3_1a_>1</p3_1a_>
       <p3_1b_>1</p3_1b_>
       <p3_2a_>1</p3_2a_>
       <p3_2b_>1</p3_2b_>
       <p3_3_1_1>10</p3_3_1_1>
       <p3_3_1_2>10</p3_3_1_2>
       <p3_3_2_1>10</p3_3_2_1>
       <p3_3_2_2>10</p3_3_2_2>
       <p3_3_3_1>10</p3_3_3_1>
       <p3_3_3_2>10</p3_3_3_2>
       <p3_3_4_1>10</p3_3_4_1>
       <p3_4a_>1</p3_4a_>
       <p3_4b_>1</p3_4b_>
       <p3_4c_>1</p3_4c_>
       <p3_4d_>1</p3_4d_>
       <p3_4e_>1</p3_4e_>
       <p3_4f_>1</p3_4f_>
       <p3_4g_>1</p3_4g_>
       <p3_5a_>1</p3_5a_>
       <p3_5b_>1</p3_5b_>
       <p3_5c_>1</p3_5c_>
       <p3_5d_1_>1</p3_5d_1_>
       <p3_5d_2_>1</p3_5d_2_>
       <p3_5d_3_>1</p3_5d_3_>
       <p3_5e_>1</p3_5e_>
       <p3_6_3>10</p3_6_3>
       <p3_6_4>10</p3_6_4>
       <p3_6_5>10</p3_6_5>
       <p3_6_6>10</p3_6_6>
       <p3_6_7>10</p3_6_7>
       <p3_6_8>10</p3_6_8>
       <p3_6_9>10</p3_6_9>
       <p3_6_10>10</p3_6_10>
       <p3_6_11>10</p3_6_11>
       <p3_6_12>10</p3_6_12>
       <p3_6_13>10</p3_6_13>
       <p3_6_14>10</p3_6_14>
       <p3_6_15>10</p3_6_15>
       <p3_6_16>10</p3_6_16>
       <p3_6_17>10</p3_6_17>
       <p3_7a_>1</p3_7a_>
       <p3_7b_>1</p3_7b_>
       <p3_7c_>1</p3_7c_>
       <p3_7d_>1</p3_7d_>
       <p3_8a_>1</p3_8a_>
       <p3_8b_>1</p3_8b_>
       <p3_9_1a_>1</p3_9_1a_>
       <p3_9_1b_>1</p3_9_1b_>
       <p3_9_1c_>1</p3_9_1c_>
       <p3_9_2a_>1</p3_9_2a_>
       <p3_9_2b_1_>1</p3_9_2b_1_>
       <p3_9_2b_2_>1</p3_9_2b_2_>
       <p3_9_2b_3_>1</p3_9_2b_3_>
       <p3_9_2b_4_>1</p3_9_2b_4_>
       <p3_9_2b_5_>1</p3_9_2b_5_>
       <p3_9_2b_6_>1</p3_9_2b_6_>
       <p3_9_2c_>1</p3_9_2c_>
       <p3_9_2d_>1</p3_9_2d_>
       <p3_9_2e_>1</p3_9_2e_>
       <p3_9_2f_>1</p3_9_2f_>
       <p3_10_1_>1</p3_10_1_>
       <p3_10_2_>1</p3_10_2_>
       <p4_1_1>10</p4_1_1>
       <p4_1_2>10</p4_1_2>
       <p4_2_1>10</p4_2_1>
       <p4_2_2>10</p4_2_2>
       <p4_2_3>10</p4_2_3>
       <p4_3_1>10</p4_3_1>
       <p4_3_2>10</p4_3_2>
       <p4_3_3>10</p4_3_3>
       <p4_3_4>10</p4_3_4>
       <p4_3_5>10</p4_3_5>
       <p4_3_6>10</p4_3_6>
       <p5a_>1</p5a_>
       <p5b_>1</p5b_>
       <p5c_>1</p5c_>
       <p5d_>1</p5d_>
       <p5e_>1</p5e_>
       <p5f_>1</p5f_>
       <p5g_>1</p5g_>
       <p5h_>1</p5h_>
       <p6_1_>1</p6_1_>
       <p6_2_>1</p6_2_>
       <p6_3_1_>1</p6_3_1_>
       <p6_3_2_>1</p6_3_2_>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p7_3>test@test.pl</p7_3>
       <p7_4>500600400</p7_4>
       <p7_5>Poznań</p7_5>
       <p7_6>30-10-2014</p7_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>