Pola formularza

Formularz: WoDO Wniosek o wydanie dowodu osobistegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17706495</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[imię]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[drugie imię]</p1_2_subfield_1>
       <p1_3>[nazwisko]</p1_3>
       <p1_4>[nazwiskoRodowe]</p1_4>
       <p1_5>[dataUrodzenia]</p1_5>
       <p1_6>[miejsceUrodzenia]</p1_6>
       <p1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_7>
       <p1_8_K>[plec]</p1_8_K>
       <p1_8_M>[plec]</p1_8_M>
       <p1_9>[imieOjca]</p1_9>
       <p1_10>[imieMatki]</p1_10>
       <p1_11>[nazwiskoRodoweMatki]</p1_11>
       <p2_1>[UlicaKor]</p2_1>
       <p2_2>[NrDomuKor]</p2_2>
       <p2_3>[NrLokaluKor]</p2_3>
       <p2_4>[KodPocztowyKor]</p2_4>
       <p2_5>[MiejscowoscKor]</p2_5>
       <p2_6>[Telefon]</p2_6>
       <p2_7>[Mail]</p2_7>
       <p2_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_8>
       <p2_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9>
       <p2_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_10>
       <p2_11>[MailEPUAP]</p2_11>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]</p3_>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5>
       <p6_1>[miejscowość]</p6_1>
       <p6_2>[Data wypełnienia]</p6_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoDO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17706495</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Jan</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Stefan</p1_2_subfield_1>
       <p1_3>Kowalski</p1_3>
       <p1_4>Kowalski</p1_4>
       <p1_5>30-10-1985</p1_5>
       <p1_6>Poznań</p1_6>
       <p1_7>1</p1_7>
       <p1_8_K>M</p1_8_K>
       <p1_8_M>M</p1_8_M>
       <p1_9>Stefan</p1_9>
       <p1_10>Danuta</p1_10>
       <p1_11>Wójcik</p1_11>
       <p2_1>Półwiejska</p2_1>
       <p2_2>1</p2_2>
       <p2_3>1</p2_3>
       <p2_4>61-155</p2_4>
       <p2_5>Poznań</p2_5>
       <p2_6>500600400</p2_6>
       <p2_7>test@test.pl</p2_7>
       <p2_8>1</p2_8>
       <p2_9>1</p2_9>
       <p2_10>1</p2_10>
       <p2_11>test@test.pl</p2_11>
       <p3_>1</p3_>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p5>1</p5>
       <p6_1>Poznań</p6_1>
       <p6_2>30-10-2014</p6_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>