Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS DNU-R (archiwalny) (2019) Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2019Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17812671</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>[pkd1]</p5>
       <p6>[Mail]</p6>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p7>[REGON]</p7>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_1>[Pole tekstowe]</p11_1>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <p54>[Pole tekstowe]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p59>[Pole tekstowe]</p59>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole tekstowe]</p65>
       <p66>[Pole tekstowe]</p66>
       <p661>[Pole kwoty]</p661>
       <p662>[Pole tekstowe]</p662>
       <p663>[Pole tekstowe]</p663>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p68>[Pole tekstowe]</p68>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p74>[Pole tekstowe]</p74>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p76>[Pole kwoty]</p76>
       <p77>[Pole tekstowe]</p77>
       <p78>[Pole tekstowe]</p78>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p80>[Pole tekstowe]</p80>
       <p81>[Pole tekstowe]</p81>
       <p82>[Pole kwoty]</p82>
       <p83>[Pole tekstowe]</p83>
       <p84>[Pole tekstowe]</p84>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p86>[Pole tekstowe]</p86>
       <p87>[Pole tekstowe]</p87>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <p89>[Pole tekstowe]</p89>
       <p90>[Pole tekstowe]</p90>
       <p91>[Pole kwoty]</p91>
       <p92>[Pole tekstowe]</p92>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p94>[Pole kwoty]</p94>
       <p95>[Pole tekstowe]</p95>
       <p96>[Pole tekstowe]</p96>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p101>[Pole tekstowe]</p101>
       <p102>[Pole tekstowe]</p102>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p104>[Pole tekstowe]</p104>
       <p105>[Pole tekstowe]</p105>
       <p106>[Pole kwoty]</p106>
       <p107>[Pole tekstowe]</p107>
       <p108>[Pole tekstowe]</p108>
       <p109>[Pole kwoty]</p109>
       <p110>[Pole tekstowe]</p110>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p112>[Pole kwoty]</p112>
       <p113>[Pole tekstowe]</p113>
       <p114>[Pole tekstowe]</p114>
       <p115>[Pole kwoty]</p115>
       <p116>[Pole tekstowe]</p116>
       <p117>[Pole tekstowe]</p117>
       <p118>[Pole kwoty]</p118>
       <p119>[Pole tekstowe]</p119>
       <p120>[Pole tekstowe]</p120>
       <p121>[Pole kwoty]</p121>
       <p122>[Pole tekstowe]</p122>
       <p123>[Pole tekstowe]</p123>
       <p124>[Pole kwoty]</p124>
       <p125>[Pole tekstowe]</p125>
       <p126>[Pole tekstowe]</p126>
       <p127>[Pole kwoty]</p127>
       <p128>[Pole tekstowe]</p128>
       <p129>[Pole tekstowe]</p129>
       <p130>[Pole kwoty]</p130>
       <p131>[Pole tekstowe]</p131>
       <p132>[Pole tekstowe]</p132>
       <p133>[Pole kwoty]</p133>
       <p134>[Pole tekstowe]</p134>
       <p135>[Pole tekstowe]</p135>
       <p136>[Pole kwoty]</p136>
       <p137>[Pole tekstowe]</p137>
       <p138>[Pole tekstowe]</p138>
       <p139>[Pole kwoty]</p139>
       <p140>[Pole tekstowe]</p140>
       <p141>[Pole tekstowe]</p141>
       <p142>[Pole kwoty]</p142>
       <p143>[Pole tekstowe]</p143>
       <p144>[Pole tekstowe]</p144>
       <p145>[Pole kwoty]</p145>
       <p146>[Pole tekstowe]</p146>
       <p147>[Pole tekstowe]</p147>
       <p1477>[Pole kwoty]</p1477>
       <p1466>[Pole tekstowe]</p1466>
       <p1488>[Pole tekstowe]</p1488>
       <p148>[Pole kwoty]</p148>
       <p149>[Pole tekstowe]</p149>
       <p150>[Pole tekstowe]</p150>
       <p151>[Pole kwoty]</p151>
       <p152>[Pole tekstowe]</p152>
       <p153>[Pole tekstowe]</p153>
       <p154>[Pole kwoty]</p154>
       <p155>[Pole tekstowe]</p155>
       <p156>[Pole tekstowe]</p156>
       <p157>[Pole kwoty]</p157>
       <p158>[Pole tekstowe]</p158>
       <p159>[Pole tekstowe]</p159>
       <p160>[Pole kwoty]</p160>
       <p161>[Pole tekstowe]</p161>
       <p162>[Pole tekstowe]</p162>
       <p163>[Pole kwoty]</p163>
       <p164>[Pole tekstowe]</p164>
       <p165>[Pole tekstowe]</p165>
       <p166>[Pole kwoty]</p166>
       <p167>[Pole tekstowe]</p167>
       <p168>[Pole tekstowe]</p168>
       <p169>[Pole kwoty]</p169>
       <p170>[Pole tekstowe]</p170>
       <p171>[Pole tekstowe]</p171>
       <p172>[Pole kwoty]</p172>
       <p173>[Pole tekstowe]</p173>
       <p174>[Pole tekstowe]</p174>
       <p175>[Pole kwoty]</p175>
       <p176>[Pole tekstowe]</p176>
       <p177>[Pole tekstowe]</p177>
       <p178>[Pole kwoty]</p178>
       <p179>[Pole tekstowe]</p179>
       <p180>[Pole tekstowe]</p180>
       <p181>[Pole kwoty]</p181>
       <p182>[Pole tekstowe]</p182>
       <p183>[Pole tekstowe]</p183>
       <p184>[Pole kwoty]</p184>
       <p185>[Pole tekstowe]</p185>
       <p186>[Pole tekstowe]</p186>
       <p187>[Pole kwoty]</p187>
       <p190>[pole wielowierszowe]</p190>
       <p191>[Mail]</p191>
       <p192>[Telefon]</p192>
       <p193>[miejscowość]</p193>
       <p194>[Data wypełnienia]</p194>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS DNU-R</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17812671</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>01.11.Z</p5>
       <p6>test@test.pl</p6>
       <p8_>1</p8_>
       <p7>773461194</p7>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_1>test pola tekstowego</p11_1>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <p54>test pola tekstowego</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>test pola tekstowego</p59>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>test pola tekstowego</p65>
       <p66>test pola tekstowego</p66>
       <p661>10</p661>
       <p662>test pola tekstowego</p662>
       <p663>test pola tekstowego</p663>
       <p67>10</p67>
       <p68>test pola tekstowego</p68>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>test pola tekstowego</p74>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>test pola tekstowego</p77>
       <p78>test pola tekstowego</p78>
       <p79>10</p79>
       <p80>test pola tekstowego</p80>
       <p81>test pola tekstowego</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>test pola tekstowego</p83>
       <p84>test pola tekstowego</p84>
       <p85>10</p85>
       <p86>test pola tekstowego</p86>
       <p87>test pola tekstowego</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89>test pola tekstowego</p89>
       <p90>test pola tekstowego</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>test pola tekstowego</p92>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p94>10</p94>
       <p95>test pola tekstowego</p95>
       <p96>test pola tekstowego</p96>
       <p97>10</p97>
       <p101>test pola tekstowego</p101>
       <p102>test pola tekstowego</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104>test pola tekstowego</p104>
       <p105>test pola tekstowego</p105>
       <p106>10</p106>
       <p107>test pola tekstowego</p107>
       <p108>test pola tekstowego</p108>
       <p109>10</p109>
       <p110>test pola tekstowego</p110>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p112>10</p112>
       <p113>test pola tekstowego</p113>
       <p114>test pola tekstowego</p114>
       <p115>10</p115>
       <p116>test pola tekstowego</p116>
       <p117>test pola tekstowego</p117>
       <p118>10</p118>
       <p119>test pola tekstowego</p119>
       <p120>test pola tekstowego</p120>
       <p121>10</p121>
       <p122>test pola tekstowego</p122>
       <p123>test pola tekstowego</p123>
       <p124>10</p124>
       <p125>test pola tekstowego</p125>
       <p126>test pola tekstowego</p126>
       <p127>10</p127>
       <p128>test pola tekstowego</p128>
       <p129>test pola tekstowego</p129>
       <p130>10</p130>
       <p131>test pola tekstowego</p131>
       <p132>test pola tekstowego</p132>
       <p133>10</p133>
       <p134>test pola tekstowego</p134>
       <p135>test pola tekstowego</p135>
       <p136>10</p136>
       <p137>test pola tekstowego</p137>
       <p138>test pola tekstowego</p138>
       <p139>10</p139>
       <p140>test pola tekstowego</p140>
       <p141>test pola tekstowego</p141>
       <p142>10</p142>
       <p143>test pola tekstowego</p143>
       <p144>test pola tekstowego</p144>
       <p145>10</p145>
       <p146>test pola tekstowego</p146>
       <p147>test pola tekstowego</p147>
       <p1477>10</p1477>
       <p1466>test pola tekstowego</p1466>
       <p1488>test pola tekstowego</p1488>
       <p148>10</p148>
       <p149>test pola tekstowego</p149>
       <p150>test pola tekstowego</p150>
       <p151>10</p151>
       <p152>test pola tekstowego</p152>
       <p153>test pola tekstowego</p153>
       <p154>10</p154>
       <p155>test pola tekstowego</p155>
       <p156>test pola tekstowego</p156>
       <p157>10</p157>
       <p158>test pola tekstowego</p158>
       <p159>test pola tekstowego</p159>
       <p160>10</p160>
       <p161>test pola tekstowego</p161>
       <p162>test pola tekstowego</p162>
       <p163>10</p163>
       <p164>test pola tekstowego</p164>
       <p165>test pola tekstowego</p165>
       <p166>10</p166>
       <p167>test pola tekstowego</p167>
       <p168>test pola tekstowego</p168>
       <p169>10</p169>
       <p170>test pola tekstowego</p170>
       <p171>test pola tekstowego</p171>
       <p172>10</p172>
       <p173>test pola tekstowego</p173>
       <p174>test pola tekstowego</p174>
       <p175>10</p175>
       <p176>test pola tekstowego</p176>
       <p177>test pola tekstowego</p177>
       <p178>10</p178>
       <p179>test pola tekstowego</p179>
       <p180>test pola tekstowego</p180>
       <p181>10</p181>
       <p182>test pola tekstowego</p182>
       <p183>test pola tekstowego</p183>
       <p184>10</p184>
       <p185>test pola tekstowego</p185>
       <p186>test pola tekstowego</p186>
       <p187>10</p187>
       <p190>to jest pole wielowierszowe</p190>
       <p191>test@test.pl</p191>
       <p192>500600400</p192>
       <p193>Poznań</p193>
       <p194>30-10-2014</p194>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>