Pola formularza

Formularz: ZUS OL-36 Kwestionariusz Oceny stanu ZdrowiaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17894076</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2>
       <p3>[zawod]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p8_>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_1>
       <p11_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_2>
       <p11_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_3>
       <p11_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_4>
       <p11_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_5>
       <p11_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_6>
       <p11_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_7>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p22_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22_1>
       <p22_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22_2>
       <p22_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22_3>
       <p22_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22_4>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p24_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_1>
       <p24_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_2>
       <p24_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_3>
       <p24_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_4>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28>[pole wielowierszowe]</p28>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30>[pole wielowierszowe]</p30>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>
       <p32>[pole wielowierszowe]</p32>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>
       <p35>[pole wielowierszowe]</p35>
       <p36>[Data wypełnienia]</p36>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS OL-36</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17894076</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p2>10</p2>
       <p3>Prezes</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11_1>1</p11_1>
       <p11_2>1</p11_2>
       <p11_3>1</p11_3>
       <p11_4>1</p11_4>
       <p11_5>1</p11_5>
       <p11_6>1</p11_6>
       <p11_7>1</p11_7>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15_>1</p15_>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p17_>1</p17_>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p21_>1</p21_>
       <p22_1>1</p22_1>
       <p22_2>1</p22_2>
       <p22_3>1</p22_3>
       <p22_4>1</p22_4>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p24_1>1</p24_1>
       <p24_2>1</p24_2>
       <p24_3>1</p24_3>
       <p24_4>1</p24_4>
       <p25_>1</p25_>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p27_>1</p27_>
       <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>
       <p29_>1</p29_>
       <p30>to jest pole wielowierszowe</p30>
       <p31_>1</p31_>
       <p32>to jest pole wielowierszowe</p32>
       <p33_>1</p33_>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>
       <p35>to jest pole wielowierszowe</p35>
       <p36>30-10-2014</p36>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>