Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-28S (22) (archiwalny) (2019) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2019Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2020/01/15/9023/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18025231</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6a_>[Wartość wyboru w polu p6a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6a_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 1 2 2 ]</p6_>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[dataUrodzenia]</p9>
       <p10_subfield_1>[Przychody z działalności 3% Pole p10 = p10_subfield_1 ]</p10_subfield_1>
       <p11_subfield_1>[Przychody z działalności 5,5% Pole p11 = p11_subfield_1 ]</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_1>[Przychody z działalności 8,5% Pole p12 = p12_subfield_1 ]</p12_subfield_1>
       <p13_subfield_1>[Przychody z działalności 10% Pole p13 = p13_subfield_1 ]</p13_subfield_1>
       <p14_subfield_1>[Przychody z działalności 17% Pole p14 = p14_subfield_1 ]</p14_subfield_1>
       <p15_subfield_1>[Przychody z działalności 20% Pole p15 = p15_subfield_1 ]</p15_subfield_1>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p50_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p50 = ograniczDo(p50_subfield_1,p30+p37-p51-p52) ]</p50_subfield_1>
       <p51_subfield_1>[Strata nieodliczona przez zmarłego przedsiębiorcę Pole p51 = ograniczDo(p51_subfield_1,p30+p37-p50-p52) ]</p51_subfield_1>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p52_subfield_1>[Odliczenia od przychodów Pole p52 = ograniczDo(p52_subfield_1,p30+p37-p50-p51) ]</p52_subfield_1>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p76>[Pole kwoty]</p76>
       <p78>[Pole kwoty]</p78>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <odliczenia3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia3>
       <p81_subfield_1>[Kwota odliczenia od ryczałtu - wykazane w części C załącznika PIT/O Pole p81 = ograniczDo(p81_subfield_1,p80) ]</p81_subfield_1>
       <p84>[rok]</p84>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p86>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p86>
       <p89>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p89>
       <p90>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p90>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p92>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p92>
       <p93>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p93>
       <p94>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p94>
       <p95>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p95>
       <p96>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p96>
       <p97>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p97>
       <p98>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p98>
       <p99>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p99>
       <p101>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p101>
       <p102>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p102>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p106>[Pole tekstowe]</p106>
       <p107>[Pole integer - wartość liczbowa]</p107>
       <p108>[Pole integer - wartość liczbowa]</p108>
       <p109>[Pole integer - wartość liczbowa]</p109>
       <p152_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p152_1>
       <p152_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p152_2>
       <p111_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p111_subfield_0>
       <p111_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p111_subfield_1>
       <p105>[Funkcja checkbox]</p105>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-28S (22)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18025231</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6a_>1</p6a_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>30-10-1985</p9>
       <p10_subfield_1>1</p10_subfield_1>
       <p11_subfield_1>1</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_1>1</p12_subfield_1>
       <p13_subfield_1>1</p13_subfield_1>
       <p14_subfield_1>1</p14_subfield_1>
       <p15_subfield_1>1</p15_subfield_1>
       <p17>10</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p50_subfield_1>1</p50_subfield_1>
       <p51_subfield_1>1</p51_subfield_1>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p52_subfield_1>1</p52_subfield_1>
       <p61>10</p61>
       <p76>10</p76>
       <p78>10</p78>
       <p79>10</p79>
       <odliczenia3></odliczenia3>
       <p81_subfield_1>1</p81_subfield_1>
       <p84></p84>
       <p85>10</p85>
       <p86>10</p86>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94>10</p94>
       <p95>10</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p98>10</p98>
       <p99>10</p99>
       <p101>10</p101>
       <p102></p102>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p106>test pola tekstowego</p106>
       <p107>10</p107>
       <p108>10</p108>
       <p109>10</p109>
       <p152_1>1</p152_1>
       <p152_2>1</p152_2>
       <p111_subfield_0>Krzysztof</p111_subfield_0>
       <p111_subfield_1>Kowalczyk</p111_subfield_1>
       <p105></p105>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>