Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ESP (archiwalny) Wniosek o świadczenie przedemerytalnePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18328728</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_2_2>
       <pI_3>[NIP]</pI_3>
       <pI_4>[pierwszeImie]</pI_4>
       <pI_5>[nazwisko]</pI_5>
       <pI_6>[dataUrodzenia]</pI_6>
       <pI_7>[plec]</pI_7>
       <pI_8>[nazwiskoRodowe]</pI_8>
       <pI_10>[Pole tekstowe]</pI_10>
       <pI_11>[Telefon]</pI_11>
       <pII_1>[UlicaZameldowanie]</pII_1>
       <pII_2>[NrDomuZameldowanie]</pII_2>
       <pII_3>[NrLokaluZameldowanie]</pII_3>
       <pII_4>[KodPocztowyZameldowanie]</pII_4>
       <pII_5>[MiejscowoscZameldowanie]</pII_5>
       <pII_6>[GminaZameldowanie]</pII_6>
       <pIII_1>[Ulica]</pIII_1>
       <pIII_2>[NrDomu]</pIII_2>
       <pIII_3>[NrLokalu]</pIII_3>
       <pIII_4>[KodPocztowy]</pIII_4>
       <pIII_5>[Miejscowosc]</pIII_5>
       <pIII_6>[Gmina]</pIII_6>
       <pIII_6_4>[kraj]</pIII_6_4>
       <pIV_1>[UlicaKor]</pIV_1>
       <pIV_2>[NrDomuKor]</pIV_2>
       <pIV_3>[NrLokaluKor]</pIV_3>
       <pIV_4>[KodPocztowyKor]</pIV_4>
       <pIV_5>[MiejscowoscKor]</pIV_5>
       <pIV_6>[GminaKor]</pIV_6>
       <pIV_7>[kraj]</pIV_7>
       <pV_1_>[Wartość wyboru w polu pV_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pV_1_>
       <pV_2_>[Wartość wyboru w polu pV_2. Dostępne wartości: 1 4 7 2 5 8 3 6 9 10 11 ]</pV_2_>
       <pV_3_>[Wartość wyboru w polu pV_3. Dostępne wartości: 1 3 5 2 4 6 1 2 ]</pV_3_>
       <pV_4>[nazwaPelna]</pV_4>
       <pV_4_2_subfield_0>[miejscowość]</pV_4_2_subfield_0>
       <pV_4_2_subfield_1>[ulica]</pV_4_2_subfield_1>
       <pV_4_2_subfield_2>[nr domu]</pV_4_2_subfield_2>
       <pV_4_2_subfield_3>[nr lokalu]</pV_4_2_subfield_3>
       <pV_4_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pV_4_2_subfield_4>
       <pV_4_2_subfield_5>[poczta]</pV_4_2_subfield_5>
       <pV_4_3>[Pole tekstowe]</pV_4_3>
       <pV_30_>[Wartość wyboru w polu pV_30. Dostępne wartości: 1 2 ]</pV_30_>
       <pV_40>[nazwaPelna]</pV_40>
       <pV_40_2_subfield_0>[miejscowość]</pV_40_2_subfield_0>
       <pV_40_2_subfield_1>[ulica]</pV_40_2_subfield_1>
       <pV_40_2_subfield_2>[nr domu]</pV_40_2_subfield_2>
       <pV_40_2_subfield_3>[nr lokalu]</pV_40_2_subfield_3>
       <pV_40_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pV_40_2_subfield_4>
       <pV_40_2_subfield_5>[poczta]</pV_40_2_subfield_5>
       <pV_5>[data]</pV_5>
       <pV_6_>[Wartość wyboru w polu pV_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pV_6_>
       <pV_7_>[Wartość wyboru w polu pV_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pV_7_>
       <pV_3_1_>[Wartość wyboru w polu pV_3_1. Dostępne wartości: 48 ]</pV_3_1_>
       <pV_3_1_48_2>[Pole tekstowe]</pV_3_1_48_2>
       <pV_8_>[Wartość wyboru w polu pV_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pV_8_>
       <pV_9_>[Wartość wyboru w polu pV_9. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pV_9_>
       <pV_10>[Rachunek]</pV_10>
       <pV_11_subfield_0>[imię]</pV_11_subfield_0>
       <pV_11_subfield_1>[nazwisko]</pV_11_subfield_1>
       <pV_>[Wartość wyboru w polu pV. Dostępne wartości: 1 2 1 2 48 1 1 2 3 2 12 1 2 3 ]</pV_>
       <pV_13>[nrkonta]</pV_13>
       <pV_14>[swift]</pV_14>
       <pV_15_1>[bank]</pV_15_1>
       <pV_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</pV_17>
       <pV_18_>[Wartość wyboru w polu pV_18. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pV_18_>
       <pV_19>[Data wypełnienia]</pV_19>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ESP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18328728</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2_1>1</pI_2_1>
       <pI_2_2>NR-4321</pI_2_2>
       <pI_3>8875155741</pI_3>
       <pI_4>Jan</pI_4>
       <pI_5>Kowalski</pI_5>
       <pI_6>30-10-1985</pI_6>
       <pI_7>M</pI_7>
       <pI_8>Kowalski</pI_8>
       <pI_10>test pola tekstowego</pI_10>
       <pI_11>500600400</pI_11>
       <pII_1>Półwiejska</pII_1>
       <pII_2>1</pII_2>
       <pII_3>1</pII_3>
       <pII_4>61-155</pII_4>
       <pII_5>Poznań</pII_5>
       <pII_6>Poznań</pII_6>
       <pIII_1>Strzelecka</pIII_1>
       <pIII_2>1</pIII_2>
       <pIII_3>1</pIII_3>
       <pIII_4>61-155</pIII_4>
       <pIII_5>Poznań</pIII_5>
       <pIII_6>Poznań</pIII_6>
       <pIII_6_4>PL</pIII_6_4>
       <pIV_1>Półwiejska</pIV_1>
       <pIV_2>1</pIV_2>
       <pIV_3>1</pIV_3>
       <pIV_4>61-155</pIV_4>
       <pIV_5>Poznań</pIV_5>
       <pIV_6>Poznań</pIV_6>
       <pIV_7>PL</pIV_7>
       <pV_1_>1</pV_1_>
       <pV_2_>1</pV_2_>
       <pV_3_>1</pV_3_>
       <pV_4>Pełna nazwa testowa</pV_4>
       <pV_4_2_subfield_0>Poznań</pV_4_2_subfield_0>
       <pV_4_2_subfield_1>Strzelecka</pV_4_2_subfield_1>
       <pV_4_2_subfield_2>1</pV_4_2_subfield_2>
       <pV_4_2_subfield_3>1</pV_4_2_subfield_3>
       <pV_4_2_subfield_4>61-155</pV_4_2_subfield_4>
       <pV_4_2_subfield_5>Poznań</pV_4_2_subfield_5>
       <pV_4_3>test pola tekstowego</pV_4_3>
       <pV_30_>1</pV_30_>
       <pV_40>Pełna nazwa testowa</pV_40>
       <pV_40_2_subfield_0>Poznań</pV_40_2_subfield_0>
       <pV_40_2_subfield_1>Strzelecka</pV_40_2_subfield_1>
       <pV_40_2_subfield_2>1</pV_40_2_subfield_2>
       <pV_40_2_subfield_3>1</pV_40_2_subfield_3>
       <pV_40_2_subfield_4>61-155</pV_40_2_subfield_4>
       <pV_40_2_subfield_5>Poznań</pV_40_2_subfield_5>
       <pV_5>30-10-1990</pV_5>
       <pV_6_>1</pV_6_>
       <pV_7_>1</pV_7_>
       <pV_3_1_>1</pV_3_1_>
       <pV_3_1_48_2>test pola tekstowego</pV_3_1_48_2>
       <pV_8_>1</pV_8_>
       <pV_9_>1</pV_9_>
       <pV_10>453054504926965134154839080720</pV_10>
       <pV_11_subfield_0>Jan</pV_11_subfield_0>
       <pV_11_subfield_1>Kowalski</pV_11_subfield_1>
       <pV_>1</pV_>
       <pV_13></pV_13>
       <pV_14></pV_14>
       <pV_15_1></pV_15_1>
       <pV_17>10</pV_17>
       <pV_18_>1</pV_18_>
       <pV_19>30-10-2014</pV_19>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>