Pola formularza

Formularz: ILP Indywidualna lista płac (umowa o pracę) dla osób poniżej 26 roku życiaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18519630</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pA_7>[Data wypełnienia]</pA_7>
       <pA_1>[nazwaPelna]</pA_1>
       <pA_5_subfield_1>[nazwisko]</pA_5_subfield_1>
       <pA_5_subfield_0>[imię]</pA_5_subfield_0>
       <pA_6>[pole wielowierszowe]</pA_6>
       <pA_2_subfield_0>[miejscowość]</pA_2_subfield_0>
       <pA_2_subfield_1>[ulica]</pA_2_subfield_1>
       <pA_2_subfield_2>[nr domu]</pA_2_subfield_2>
       <pA_2_subfield_3>[nr lokalu]</pA_2_subfield_3>
       <pA_4>[Pole tekstowe]</pA_4>
       <pA_5_4_subfield_0>[miejscowość]</pA_5_4_subfield_0>
       <pA_5_4_subfield_1>[ulica]</pA_5_4_subfield_1>
       <pA_5_4_subfield_2>[nr domu]</pA_5_4_subfield_2>
       <pA_5_4_subfield_3>[nr lokalu]</pA_5_4_subfield_3>
       <pA_5_4_subfield_4>[kod pocztowy]</pA_5_4_subfield_4>
       <pA_5_4_subfield_5>[poczta]</pA_5_4_subfield_5>
       <pA_3_subfield_0>[kod pocztowy]</pA_3_subfield_0>
       <pA_3_subfield_1>[poczta]</pA_3_subfield_1>
       <pA_8>[Pole tekstowe]</pA_8>
       <pA_100_>[Wartość wyboru w polu pA_100. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_100_>
       <pA_100_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pA_100_3_subfield_>
       <pA_100_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pA_100_3_subfield_2>
       <pA_100_3_subfield_3>[Pole NIP]</pA_100_3_subfield_3>
       <pA_102_>[Wartość wyboru w polu pA_102. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA_102_>
       <pA_102_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pA_102_3_subfield_>
       <pA_102_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pA_102_3_subfield_2>
       <pA_102_3_subfield_3>[Pole NIP]</pA_102_3_subfield_3>
       <pB_2_0>[pole wielowierszowe]</pB_2_0>
       <pB_3_0>[pole wielowierszowe]</pB_3_0>
       <pB_4_0>[pole wielowierszowe]</pB_4_0>
       <pB_5_0>[pole wielowierszowe]</pB_5_0>
       <pB_1>[Pole kwoty]</pB_1>
       <pB_2>[Pole kwoty]</pB_2>
       <pB_3>[Pole kwoty]</pB_3>
       <pB_4>[Pole kwoty]</pB_4>
       <pB_5>[Pole kwoty]</pB_5>
       <pB_6>[Pole kwoty]</pB_6>
       <pB_7>[Pole kwoty]</pB_7>
       <pB_14>[Pole kwoty]</pB_14>
       <pB_24_0>[pole wielowierszowe]</pB_24_0>
       <pB_26_0>[pole wielowierszowe]</pB_26_0>
       <pB_17>17* / 17.75 / 18 / 32 / 0</pB_17>
       <pB_18> / 46.33 / 43.76*</pB_18>
       <pB_23>[Pole kwoty]</pB_23>
       <pB_24>[Pole kwoty]</pB_24>
       <pB_25>[Pole kwoty]</pB_25>
       <pB_26>[Pole kwoty]</pB_26>
       <pB_29>[data]</pB_29>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ILP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18519630</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pA_7>1</pA_7>
       <pA_1>Pełna nazwa testowa</pA_1>
       <pA_5_subfield_1>Kowalski</pA_5_subfield_1>
       <pA_5_subfield_0>Jan</pA_5_subfield_0>
       <pA_6>to jest pole wielowierszowe</pA_6>
       <pA_2_subfield_0>Poznań</pA_2_subfield_0>
       <pA_2_subfield_1>Strzelecka</pA_2_subfield_1>
       <pA_2_subfield_2>1</pA_2_subfield_2>
       <pA_2_subfield_3>1</pA_2_subfield_3>
       <pA_4>1</pA_4>
       <pA_5_4_subfield_0>Poznań</pA_5_4_subfield_0>
       <pA_5_4_subfield_1>Strzelecka</pA_5_4_subfield_1>
       <pA_5_4_subfield_2>1</pA_5_4_subfield_2>
       <pA_5_4_subfield_3>1</pA_5_4_subfield_3>
       <pA_5_4_subfield_4>61-155</pA_5_4_subfield_4>
       <pA_5_4_subfield_5>Poznań</pA_5_4_subfield_5>
       <pA_3_subfield_0>61-155</pA_3_subfield_0>
       <pA_3_subfield_1>Poznań</pA_3_subfield_1>
       <pA_8>1</pA_8>
       <pA_100_>1</pA_100_>
       <pA_100_3_subfield_>2</pA_100_3_subfield_>
       <pA_100_3_subfield_2>23050608219</pA_100_3_subfield_2>
       <pA_100_3_subfield_3>8875155741</pA_100_3_subfield_3>
       <pA_102_>1</pA_102_>
       <pA_102_3_subfield_>2</pA_102_3_subfield_>
       <pA_102_3_subfield_2>23050608219</pA_102_3_subfield_2>
       <pA_102_3_subfield_3>8875155741</pA_102_3_subfield_3>
       <pB_2_0>to jest pole wielowierszowe</pB_2_0>
       <pB_3_0>to jest pole wielowierszowe</pB_3_0>
       <pB_4_0>to jest pole wielowierszowe</pB_4_0>
       <pB_5_0>to jest pole wielowierszowe</pB_5_0>
       <pB_1>1</pB_1>
       <pB_2>1</pB_2>
       <pB_3>1</pB_3>
       <pB_4>1</pB_4>
       <pB_5>1</pB_5>
       <pB_6>1</pB_6>
       <pB_7>1</pB_7>
       <pB_14>2</pB_14>
       <pB_24_0>to jest pole wielowierszowe</pB_24_0>
       <pB_26_0>to jest pole wielowierszowe</pB_26_0>
       <pB_17>17</pB_17>
       <pB_18>43.76</pB_18>
       <pB_23>1</pB_23>
       <pB_24>1</pB_24>
       <pB_25>1</pB_25>
       <pB_26>1</pB_26>
       <pB_29>1</pB_29>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>