Pola formularza

Formularz: ZUS OL-FZLA Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskichPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18696668</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[UlicaKor]</p5>
       <p6>[NrDomuKor]</p6>
       <p7>[NrLokaluKor]</p7>
       <p8>[KodPocztowyKor]</p8>
       <p9>[MiejscowoscKor]</p9>
       <p10>[kraj]</p10>
       <p11>[Telefon]</p11>
       <p12>[Mail]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[nazwa]</p25>
       <p26>[NIP]</p26>
       <p27>[UlicaDzial]</p27>
       <p28>[NrDomuDzial]</p28>
       <p29>[NrLokaluDzial]</p29>
       <p30>[KodPocztowyDzial]</p30>
       <p31>[MiejscowoscDzial]</p31>
       <p32>[nazwa]</p32>
       <p33>[NIP]</p33>
       <p34>[UlicaDzial]</p34>
       <p35>[NrDomuDzial]</p35>
       <p36>[NrLokaluDzial]</p36>
       <p37>[KodPocztowyDzial]</p37>
       <p38>[MiejscowoscDzial]</p38>
       <p20_4_4_5>[nazwa]</p20_4_4_5>
       <p20_4_0_5_2>[NIP]</p20_4_0_5_2>
       <p20_4_0_9_5_7>[UlicaDzial]</p20_4_0_9_5_7>
       <p20_4_0_9_4_1_6>[NrDomuDzial]</p20_4_0_9_4_1_6>
       <p20_4_0_9_4_8_7_1>[NrLokaluDzial]</p20_4_0_9_4_8_7_1>
       <p20_4_0_9_4_8_8_1_4>[KodPocztowyDzial]</p20_4_0_9_4_8_8_1_4>
       <p20_4_0_9_4_8_8_2_1_2>[MiejscowoscDzial]</p20_4_0_9_4_8_8_2_1_2>
       <p39>[nazwa]</p39>
       <p40>[NIP]</p40>
       <p41>[UlicaDzial]</p41>
       <p42>[NrDomuDzial]</p42>
       <p43>[NrLokaluDzial]</p43>
       <p44>[KodPocztowyDzial]</p44>
       <p45>[MiejscowoscDzial]</p45>
       <p46>[nazwa]</p46>
       <p47>[NIP]</p47>
       <p48>[UlicaDzial]</p48>
       <p49>[NrDomuDzial]</p49>
       <p50>[NrLokaluDzial]</p50>
       <p51>[KodPocztowyDzial]</p51>
       <p52>[MiejscowoscDzial]</p52>
       <p53>[nazwa]</p53>
       <p54>[NIP]</p54>
       <p55>[UlicaDzial]</p55>
       <p56>[NrDomuDzial]</p56>
       <p57>[NrLokaluDzial]</p57>
       <p58>[KodPocztowyDzial]</p58>
       <p59>[MiejscowoscDzial]</p59>
       <p60>[nazwa]</p60>
       <p61>[NIP]</p61>
       <p62>[UlicaDzial]</p62>
       <p63>[NrDomuDzial]</p63>
       <p64>[NrLokaluDzial]</p64>
       <p65>[KodPocztowyDzial]</p65>
       <p66>[MiejscowoscDzial]</p66>
       <p67>[nazwa]</p67>
       <p68>[NIP]</p68>
       <p69>[UlicaDzial]</p69>
       <p70>[NrDomuDzial]</p70>
       <p71>[NrLokaluDzial]</p71>
       <p72>[KodPocztowyDzial]</p72>
       <p73>[MiejscowoscDzial]</p73>
       <p74>[nazwa]</p74>
       <p75>[NIP]</p75>
       <p76>[UlicaDzial]</p76>
       <p77>[NrDomuDzial]</p77>
       <p78>[NrLokaluDzial]</p78>
       <p79>[KodPocztowyDzial]</p79>
       <p80>[MiejscowoscDzial]</p80>
       <p81>[nazwa]</p81>
       <p82>[NIP]</p82>
       <p83>[UlicaDzial]</p83>
       <p84>[NrDomuDzial]</p84>
       <p85>[NrLokaluDzial]</p85>
       <p86>[KodPocztowyDzial]</p86>
       <p87>[MiejscowoscDzial]</p87>
       <p88>[nazwa]</p88>
       <p89>[NIP]</p89>
       <p90>[UlicaDzial]</p90>
       <p91>[NrDomuDzial]</p91>
       <p92>[NrLokaluDzial]</p92>
       <p93>[KodPocztowyDzial]</p93>
       <p94>[MiejscowoscDzial]</p94>
       <p95>[Pole integer - wartość liczbowa]</p95>
       <p96>[Pole tekstowe]</p96>
       <p97_>[Wartość wyboru w polu p97. Dostępne wartości: 1 2 ]</p97_>
       <p98>[Data wypełnienia]</p98>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS OL-FZLA</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18696668</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>NR-4321</p2_2>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Półwiejska</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>61-155</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>500600400</p11>
       <p12>test@test.pl</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>nazwa testowa</p25>
       <p26>8875155741</p26>
       <p27>Półwiejska</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>61-155</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>nazwa testowa</p32>
       <p33>8875155741</p33>
       <p34>Półwiejska</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>61-155</p37>
       <p38>Poznań</p38>
       <p20_4_4_5>nazwa testowa</p20_4_4_5>
       <p20_4_0_5_2>8875155741</p20_4_0_5_2>
       <p20_4_0_9_5_7>Półwiejska</p20_4_0_9_5_7>
       <p20_4_0_9_4_1_6>1</p20_4_0_9_4_1_6>
       <p20_4_0_9_4_8_7_1>1</p20_4_0_9_4_8_7_1>
       <p20_4_0_9_4_8_8_1_4>61-155</p20_4_0_9_4_8_8_1_4>
       <p20_4_0_9_4_8_8_2_1_2>Poznań</p20_4_0_9_4_8_8_2_1_2>
       <p39>nazwa testowa</p39>
       <p40>8875155741</p40>
       <p41>Półwiejska</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>61-155</p44>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46>nazwa testowa</p46>
       <p47>8875155741</p47>
       <p48>Półwiejska</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>61-155</p51>
       <p52>Poznań</p52>
       <p53>nazwa testowa</p53>
       <p54>8875155741</p54>
       <p55>Półwiejska</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58>61-155</p58>
       <p59>Poznań</p59>
       <p60>nazwa testowa</p60>
       <p61>8875155741</p61>
       <p62>Półwiejska</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65>61-155</p65>
       <p66>Poznań</p66>
       <p67>nazwa testowa</p67>
       <p68>8875155741</p68>
       <p69>Półwiejska</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72>61-155</p72>
       <p73>Poznań</p73>
       <p74>nazwa testowa</p74>
       <p75>8875155741</p75>
       <p76>Półwiejska</p76>
       <p77>1</p77>
       <p78>1</p78>
       <p79>61-155</p79>
       <p80>Poznań</p80>
       <p81>nazwa testowa</p81>
       <p82>8875155741</p82>
       <p83>Półwiejska</p83>
       <p84>1</p84>
       <p85>1</p85>
       <p86>61-155</p86>
       <p87>Poznań</p87>
       <p88>nazwa testowa</p88>
       <p89>8875155741</p89>
       <p90>Półwiejska</p90>
       <p91>1</p91>
       <p92>1</p92>
       <p93>61-155</p93>
       <p94>Poznań</p94>
       <p95>10</p95>
       <p96>test pola tekstowego</p96>
       <p97_>1</p97_>
       <p98>30-10-2014</p98>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>