Pola formularza

Formularz: KPO Karta przekazania odpaduPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18956723</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>[Pole PESEL]</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>[Pole NIP]</p0_subfield_3>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[rok]</p3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>[poczta]</p5_subfield_5>
       <p14_subfield_0>[miejscowość]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[ulica]</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_2>[nr domu]</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_3>[nr lokalu]</p14_subfield_3>
       <p6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6>
       <p15_subfield_0>[kod pocztowy]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[poczta]</p15_subfield_1>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p11_subfield_0>[miejscowość]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[ulica]</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>[nr domu]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>[nr lokalu]</p11_subfield_3>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p12_subfield_0>[kod pocztowy]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[poczta]</p12_subfield_1>
       <p17>[nazwaPelna]</p17>
       <p25>[nazwaPelna]</p25>
       <p18_subfield_0>[miejscowość]</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>[ulica]</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_2>[nr domu]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>[nr lokalu]</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_4>[kod pocztowy]</p18_subfield_4>
       <p18_subfield_5>[poczta]</p18_subfield_5>
       <p26_subfield_0>[miejscowość]</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>[ulica]</p26_subfield_1>
       <p26_subfield_2>[nr domu]</p26_subfield_2>
       <p26_subfield_3>[nr lokalu]</p26_subfield_3>
       <p26_subfield_4>[kod pocztowy]</p26_subfield_4>
       <p26_subfield_5>[poczta]</p26_subfield_5>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p20>[NIP]</p20>
       <p23>[NIP]</p23>
       <p28>[NIP]</p28>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[pole wielowierszowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33>
       <p35>[pole wielowierszowe]</p35>
       <p34>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34>
       <p36>[pole wielowierszowe]</p36>
       <p37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37>
       <p38>[pole wielowierszowe]</p38>
       <p39>[data]</p39>
       <p40>[godziny:minuty]</p40>
       <p41>[data]</p41>
       <p42>[godziny:minuty]</p42>
       <p43>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43>
       <p44>[data]</p44>
       <p45>[godziny:minuty]</p45>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p47_subfield_0>[imię]</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>[nazwisko]</p47_subfield_1>
       <p50_subfield_0>[imię]</p50_subfield_0>
       <p50_subfield_1>[nazwisko]</p50_subfield_1>
       <p53_subfield_0>[imię]</p53_subfield_0>
       <p53_subfield_1>[nazwisko]</p53_subfield_1>
       <p48>[data]</p48>
       <p49>[godziny:minuty]</p49>
       <p51>[data]</p51>
       <p52>[godziny:minuty]</p52>
       <p54>[data]</p54>
       <p55>[godziny:minuty]</p55>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KPO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18956723</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_subfield_>2</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>23050608219</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>8875155741</p0_subfield_3>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3></p3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>61-155</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>Poznań</p5_subfield_5>
       <p14_subfield_0>Poznań</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Strzelecka</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_2>1</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_3>1</p14_subfield_3>
       <p6>1</p6>
       <p15_subfield_0>61-155</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Poznań</p15_subfield_1>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p11_subfield_0>Poznań</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Strzelecka</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>1</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>1</p11_subfield_3>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p12_subfield_0>61-155</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Poznań</p12_subfield_1>
       <p17>Pełna nazwa testowa</p17>
       <p25>Pełna nazwa testowa</p25>
       <p18_subfield_0>Poznań</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>Strzelecka</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_2>1</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>1</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_4>61-155</p18_subfield_4>
       <p18_subfield_5>Poznań</p18_subfield_5>
       <p26_subfield_0>Poznań</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>Strzelecka</p26_subfield_1>
       <p26_subfield_2>1</p26_subfield_2>
       <p26_subfield_3>1</p26_subfield_3>
       <p26_subfield_4>61-155</p26_subfield_4>
       <p26_subfield_5>Poznań</p26_subfield_5>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p20>8875155741</p20>
       <p23>8875155741</p23>
       <p28>8875155741</p28>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>to jest pole wielowierszowe</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>1</p33>
       <p35>to jest pole wielowierszowe</p35>
       <p34>1</p34>
       <p36>to jest pole wielowierszowe</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>to jest pole wielowierszowe</p38>
       <p39>30-10-1990</p39>
       <p40>12:15:00</p40>
       <p41>30-10-1990</p41>
       <p42>12:15:00</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>30-10-1990</p44>
       <p45>12:15:00</p45>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p47_subfield_0>Jan</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>Kowalski</p47_subfield_1>
       <p50_subfield_0>Jan</p50_subfield_0>
       <p50_subfield_1>Kowalski</p50_subfield_1>
       <p53_subfield_0>Jan</p53_subfield_0>
       <p53_subfield_1>Kowalski</p53_subfield_1>
       <p48>30-10-1990</p48>
       <p49>12:15:00</p49>
       <p51>30-10-1990</p51>
       <p52>12:15:00</p52>
       <p54>30-10-1990</p54>
       <p55>12:15:00</p55>
       <p56>test pola tekstowego</p56>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>