Pola formularza

Formularz: KEO Karta ewidencji odpaduPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18957032</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[rok]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[NIP]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p10>[Gmina]</p10>
       <p11>[Miejscowosc]</p11>
       <p12>[Telefon]</p12>
       <p13>[Mail]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[WojewodztwoDzial]</p18>
       <p19>[GminaDzial]</p19>
       <p20>[MiejscowoscDzial]</p20>
       <p21>[Telefon]</p21>
       <p22>[Mail]</p22>
       <p23>[UlicaDzial]</p23>
       <p24>[NrDomuDzial]</p24>
       <p25>[NrLokaluDzial]</p25>
       <p26>[KodPocztowyDzial]</p26>
       <p27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27>
       <p28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28>
       <p29>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29>
       <p30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30>
       <p31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31>
       <p32>[data]</p32>
       <p44_subfield_0>[imię]</p44_subfield_0>
       <p44_subfield_1>[nazwisko]</p44_subfield_1>
       <rect2222>[Pole powtarzalne]</rect2222>
       <p33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33>
       <p34>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34>
       <p35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35>
       <p36>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36>
       <p37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41> / Rec / Wtn / Ppu</p41>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <rect1111>[Pole podziału sekcji]</rect1111>
       <rect3333>[Koniec strony]</rect3333>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KEO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>18957032</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2></p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>8875155741</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>500600400</p12>
       <p13>test@test.pl</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>wielkopolskie</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>500600400</p21>
       <p22>test@test.pl</p22>
       <p23>Półwiejska</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>61-155</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>30-10-1990</p32>
       <p44_subfield_0>Jan</p44_subfield_0>
       <p44_subfield_1>Kowalski</p44_subfield_1>
       <rect2222></rect2222>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41></p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <rect1111></rect1111>
       <rect3333></rect3333>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>