Pola formularza

Formularz: DN-1 (1) (archiwalny) Deklaracja na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2018 poz. 1445 z późn. zm.)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19033270</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p3>[Rok na druku]</p3>
       <p4_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Gminy]</p4_subfield_0>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>[nazwa skrócona]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>[nazwa skrócona]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>[imię]</p10_subfield_1>
       <p11>[REGON]</p11>
       <p12>[dataUrodzenia]</p12>
       <p13>[imieOjca]</p13>
       <p14>[imieMatki]</p14>
       <p15>[KodKraju]</p15>
       <p16>[Wojewodztwo]</p16>
       <p17>[Powiat]</p17>
       <p18>[Gmina]</p18>
       <p19>[Ulica]</p19>
       <p20>[NrDomu]</p20>
       <p21>[NrLokalu]</p21>
       <p22>[Miejscowosc]</p22>
       <p23>[KodPocztowy]</p23>
       <p24>[KrajKor]</p24>
       <p25>[WojewodztwoKor]</p25>
       <p26>[PowiatKor]</p26>
       <p27>[GminaKor]</p27>
       <p28>[UlicaKor]</p28>
       <p29>[NrDomuKor]</p29>
       <p30>[NrLokaluKor]</p30>
       <p31>[MiejscowoscKor]</p31>
       <p32>[KodPocztowyKor]</p32>
       <p33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33>
       <p34_subfield_1>[Stawka podatku Pole p34 = p34_subfield_1 ]</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p34 = p34_subfield_1 ]</p34_subfield_2>
       <p36>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36>
       <p37_subfield_1>[Stawka podatku Pole p37 = p37_subfield_1 ]</p37_subfield_1>
       <p37_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p37 = p37_subfield_1 ]</p37_subfield_2>
       <p39>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39>
       <p40_subfield_1>[Stawka podatku Pole p40 = p40_subfield_1 ]</p40_subfield_1>
       <p40_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p40 = p40_subfield_1 ]</p40_subfield_2>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43_subfield_1>[Stawka podatku Pole p43 = p43_subfield_1 ]</p43_subfield_1>
       <p43_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p43 = p43_subfield_1 ]</p43_subfield_2>
       <rectD1>[Pole powtarzalne]</rectD1>
       <p47a>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47a>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48a>[Pole kwoty]</p48a>
       <p51a>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p51a>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52a>[Pole kwoty]</p52a>
       <rect1111>[Pole podziału sekcji]</rect1111>
       <p54_subfield_1>[Stawka podatku Pole p54 = p54_subfield_1 ]</p54_subfield_1>
       <p54_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p54 = p54_subfield_1 ]</p54_subfield_2>
       <p56>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p56>
       <p57>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57>
       <rect1500>[Koniec strony]</rect1500>
       <p59_subfield_1>[Stawka podatku Pole p59 = p59_subfield_1 ]</p59_subfield_1>
       <p59_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p59 = p59_subfield_1 ]</p59_subfield_2>
       <p61>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p61>
       <p62>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62>
       <p64_subfield_1>[Stawka podatku Pole p64 = p64_subfield_1 ]</p64_subfield_1>
       <p64_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p64 = p64_subfield_1 ]</p64_subfield_2>
       <p66>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p66>
       <p67>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p67>
       <p69_subfield_1>[Stawka podatku Pole p69 = p69_subfield_1 ]</p69_subfield_1>
       <p69_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p69 = p69_subfield_1 ]</p69_subfield_2>
       <p71>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p71>
       <p72>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p72>
       <p74_subfield_1>[Stawka podatku Pole p74 = p74_subfield_1 ]</p74_subfield_1>
       <p74_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p74 = p74_subfield_1 ]</p74_subfield_2>
       <p76>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p76>
       <p77>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p77>
       <rect2222>[Pole powtarzalne]</rect2222>
       <pD218a>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD218a>
       <pD2178>[Pole tekstowe]</pD2178>
       <pD2180>[Pole kwoty]</pD2180>
       <pD2181a>[Pole kwoty]</pD2181a>
       <pD2182>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD2182>
       <pD2183>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD2183>
       <pD2186a>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD2186a>
       <pD2184>[Pole tekstowe]</pD2184>
       <pD2186>[Pole kwoty]</pD2186>
       <pD2187a>[Pole kwoty]</pD2187a>
       <pD2188>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD2188>
       <pD2189>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD2189>
       <rect2223>[Pole podziału sekcji]</rect2223>
       <rect2224>[Koniec strony]</rect2224>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p91_subfield_1>[Stawka podatku Pole p91 = p91_subfield_1 ]</p91_subfield_1>
       <p91_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p91 = p91_subfield_1 ]</p91_subfield_2>
       <rect3333>[Pole powtarzalne]</rect3333>
       <p95a>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p95a>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p94>[Pole kwoty]</p94>
       <p95>[Pole kwoty]</p95>
       <p96a>[Pole kwoty]</p96a>
       <rect3334>[Pole podziału sekcji]</rect3334>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p100>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p100>
       <p101>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p101>
       <p102>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p102>
       <p103>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p103>
       <p104>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p104>
       <p105>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p105>
       <p106>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p106>
       <p107>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p107>
       <p108>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p108>
       <p109>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p109>
       <p110>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p110>
       <p111>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p111>
       <p112>[Pole integer - wartość liczbowa]</p112>
       <p113>[Pole integer - wartość liczbowa]</p113>
       <p114>[Telefon]</p114>
       <p115>[Mail]</p115>
       <rect3335>[Koniec strony]</rect3335>
       <p116>[Pole tekstowe]</p116>
       <p117>[pierwszeImie]</p117>
       <p118>[nazwisko]</p118>
       <p119>[Data wypełnienia]</p119>
       <p121>[pierwszeImie]</p121>
       <p122>[nazwisko]</p122>
       <p123>[data]</p123>
       <p125>[pierwszeImie]</p125>
       <p126>[nazwisko]</p126>
       <p127>[data]</p127>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DN-1 (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19033270</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p3>2013</p3>
       <p4_subfield_0>5670</p4_subfield_0>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>10</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>nazwa testowa</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>nazwa testowa</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>Jan</p10_subfield_1>
       <p11>773461194</p11>
       <p12>30-10-1985</p12>
       <p13>Stefan</p13>
       <p14>Danuta</p14>
       <p15>PL</p15>
       <p16>wielkopolskie</p16>
       <p17>poznański</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Strzelecka</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>PL</p24>
       <p25>wielkopolskie</p25>
       <p26>poznański</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>Półwiejska</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>61-155</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34_subfield_1>1</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>1</p34_subfield_2>
       <p36>10</p36>
       <p37_subfield_1>1</p37_subfield_1>
       <p37_subfield_2>1</p37_subfield_2>
       <p39>10</p39>
       <p40_subfield_1>1</p40_subfield_1>
       <p40_subfield_2>1</p40_subfield_2>
       <p42>10</p42>
       <p43_subfield_1>1</p43_subfield_1>
       <p43_subfield_2>1</p43_subfield_2>
       <rectD1></rectD1>
       <p47a>1</p47a>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48a>2</p48a>
       <p51a>1</p51a>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52a>2</p52a>
       <rect1111></rect1111>
       <p54_subfield_1>1</p54_subfield_1>
       <p54_subfield_2>1</p54_subfield_2>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <rect1500></rect1500>
       <p59_subfield_1>1</p59_subfield_1>
       <p59_subfield_2>1</p59_subfield_2>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p64_subfield_1>1</p64_subfield_1>
       <p64_subfield_2>1</p64_subfield_2>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p69_subfield_1>1</p69_subfield_1>
       <p69_subfield_2>1</p69_subfield_2>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p74_subfield_1>1</p74_subfield_1>
       <p74_subfield_2>1</p74_subfield_2>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <rect2222></rect2222>
       <pD218a>1</pD218a>
       <pD2178>test pola tekstowego</pD2178>
       <pD2180>10</pD2180>
       <pD2181a>2</pD2181a>
       <pD2182>10</pD2182>
       <pD2183>10</pD2183>
       <pD2186a>1</pD2186a>
       <pD2184>test pola tekstowego</pD2184>
       <pD2186>10</pD2186>
       <pD2187a>2</pD2187a>
       <pD2188>10</pD2188>
       <pD2189>10</pD2189>
       <rect2223></rect2223>
       <rect2224></rect2224>
       <p90>10</p90>
       <p91_subfield_1>1</p91_subfield_1>
       <p91_subfield_2>1</p91_subfield_2>
       <rect3333></rect3333>
       <p95a>1</p95a>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p94>10</p94>
       <p95>23</p95>
       <p96a>2.3</p96a>
       <rect3334></rect3334>
       <p98>2.3</p98>
       <p100>2.3</p100>
       <p101>2.3</p101>
       <p102>2.3</p102>
       <p103>2.3</p103>
       <p104>2.3</p104>
       <p105>2.3</p105>
       <p106>2.3</p106>
       <p107>2.3</p107>
       <p108>2.3</p108>
       <p109>2.3</p109>
       <p110>2.3</p110>
       <p111>2.3</p111>
       <p112>10</p112>
       <p113>10</p113>
       <p114>500600400</p114>
       <p115>test@test.pl</p115>
       <rect3335></rect3335>
       <p116>test pola tekstowego</p116>
       <p117>Jan</p117>
       <p118>Kowalski</p118>
       <p119>30-10-2014</p119>
       <p121>Jan</p121>
       <p122>Kowalski</p122>
       <p123>30-10-1990</p123>
       <p125>Jan</p125>
       <p126>Kowalski</p126>
       <p127>30-10-1990</p127>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>