Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS SP (2019) s.3 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2019 - załącznik strona 3Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19067251</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_19>[REGON]</p0_19>
       <p1_10_1_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_1_0>
       <p1_10_1_1>[pkd1opis]</p1_10_1_1>
       <p1005>[Pole tekstowe]</p1005>
       <p1_10_1_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_1_3>
       <p1_10_2_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_2_0>
       <p1_10_2_1>[pkd2opis]</p1_10_2_1>
       <p1006>[Pole tekstowe]</p1006>
       <p1_10_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_2_3>
       <p1_10_3_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_3_0>
       <p1_10_3_1>[pkd3opis]</p1_10_3_1>
       <p1007>[Pole tekstowe]</p1007>
       <p1_10_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_3_3>
       <p1_10_4_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_4_0>
       <p1_10_4_1>[pkd4opis]</p1_10_4_1>
       <p1008>[Pole tekstowe]</p1008>
       <p1_10_4_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_4_3>
       <p1_10_5_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_5_0>
       <p1_10_5_1>[pkd5opis]</p1_10_5_1>
       <p1009>[Pole tekstowe]</p1009>
       <p1_10_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_5_3>
       <p1_10_6_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_6_0>
       <p1_10_6_1>[pkd6opis]</p1_10_6_1>
       <p10010>[Pole tekstowe]</p10010>
       <p1_10_6_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_6_3>
       <p1_10_7_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_7_0>
       <p1_10_7_1>[pkd7opis]</p1_10_7_1>
       <p1011>[Pole tekstowe]</p1011>
       <p1_10_7_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_7_3>
       <p1_10_8_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_8_0>
       <p1_10_8_1>[pkd8opis]</p1_10_8_1>
       <p1012>[Pole tekstowe]</p1012>
       <p1_10_8_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_8_3>
       <p1_10_9_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_9_0>
       <p1_10_9_1>[pkd9opis]</p1_10_9_1>
       <p1013>[Pole tekstowe]</p1013>
       <p1_10_9_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_9_3>
       <p1_10_10_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_10_0>
       <p1_10_10_1>[pkd10opis]</p1_10_10_1>
       <p1014>[Pole tekstowe]</p1014>
       <p1_10_10_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_10_3>
       <p1_10_11_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10_11_0>
       <p1_10_11_1>[pkd11opis]</p1_10_11_1>
       <p1015>[Pole tekstowe]</p1015>
       <p1_10_11_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_10_11_3>
       <p2_1g_8_5_8_3_355>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1g_8_5_8_3_355>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS SP (2019) s.3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19067251</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_19>773461194</p0_19>
       <p1_10_1_0>1</p1_10_1_0>
       <p1_10_1_1>1</p1_10_1_1>
       <p1005>test pola tekstowego</p1005>
       <p1_10_1_3>1</p1_10_1_3>
       <p1_10_2_0>1</p1_10_2_0>
       <p1_10_2_1>1</p1_10_2_1>
       <p1006>test pola tekstowego</p1006>
       <p1_10_2_3>1</p1_10_2_3>
       <p1_10_3_0>1</p1_10_3_0>
       <p1_10_3_1>1</p1_10_3_1>
       <p1007>test pola tekstowego</p1007>
       <p1_10_3_3>1</p1_10_3_3>
       <p1_10_4_0>1</p1_10_4_0>
       <p1_10_4_1>1</p1_10_4_1>
       <p1008>test pola tekstowego</p1008>
       <p1_10_4_3>1</p1_10_4_3>
       <p1_10_5_0>1</p1_10_5_0>
       <p1_10_5_1>1</p1_10_5_1>
       <p1009>test pola tekstowego</p1009>
       <p1_10_5_3>1</p1_10_5_3>
       <p1_10_6_0>1</p1_10_6_0>
       <p1_10_6_1>1</p1_10_6_1>
       <p10010>test pola tekstowego</p10010>
       <p1_10_6_3>1</p1_10_6_3>
       <p1_10_7_0>1</p1_10_7_0>
       <p1_10_7_1>1</p1_10_7_1>
       <p1011>test pola tekstowego</p1011>
       <p1_10_7_3>1</p1_10_7_3>
       <p1_10_8_0>1</p1_10_8_0>
       <p1_10_8_1>1</p1_10_8_1>
       <p1012>test pola tekstowego</p1012>
       <p1_10_8_3>1</p1_10_8_3>
       <p1_10_9_0>1</p1_10_9_0>
       <p1_10_9_1>1</p1_10_9_1>
       <p1013>test pola tekstowego</p1013>
       <p1_10_9_3>1</p1_10_9_3>
       <p1_10_10_0>1</p1_10_10_0>
       <p1_10_10_1>1</p1_10_10_1>
       <p1014>test pola tekstowego</p1014>
       <p1_10_10_3>1</p1_10_10_3>
       <p1_10_11_0>1</p1_10_11_0>
       <p1_10_11_1>1</p1_10_11_1>
       <p1015>test pola tekstowego</p1015>
       <p1_10_11_3>1</p1_10_11_3>
       <p2_1g_8_5_8_3_355>1</p2_1g_8_5_8_3_355>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>