Pola formularza

Formularz: CRS-1C (3) Dane polskiej raportującej instytucji finansowej - załącznikPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19068465</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p19> / OECD1:Nowe dane / OECD2:Dane korygowane / OECD3:Usuwane dane</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p21n>OECD601:IBAN / OECD602:OBAN / OECD603:ISIN / OECD604:OSIN / OECD605:inny</p21n>
       <p22>[Rachunek]</p22>
       <p22n_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22n_1>
       <p22n_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22n_2>
       <p22n_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22n_3>
       <p22m_>[Wartość wyboru w polu p22m. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p22m_>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <p24>[nrIdPodatnikaZagr]</p24>
       <p24n>[krajIdPodatnikaZagr]</p24n>
       <rect2>[Pole powtarzalne]</rect2>
       <p25>[kraj]</p25>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p26>[dataUrodzenia]</p26>
       <p27>[miejsceUrodzenia]</p27>
       <p28>[KodKraju]</p28>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <p29>[KodKraju]</p29>
       <p30>[Ulica]</p30>
       <p31>[NrDomu]</p31>
       <p32>[NrLokalu]</p32>
       <p34>[Miejscowosc]</p34>
       <p35>[Skrytka]</p35>
       <p36>[KodPocztowy]</p36>
       <p37>[Poczta]</p37>
       <p38>CRS101:Passive NFE with one or more controlling person / CRS102:CRS Reportable Person / CRS103:Passive NFE that is a CRS Reportable Person / </p38>
       <rect1353>[Pole powtarzalne]</rect1353>
       <p40>[nrIdPodatnikaZagr]</p40>
       <p40n>[krajIdPodatnikaZagr]</p40n>
       <p41>[kraj]</p41>
       <p39_subfield_0>[imię]</p39_subfield_0>
       <p39_subfield_1>[nazwisko]</p39_subfield_1>
       <p42>[dataUrodzenia]</p42>
       <p43>[miejsceUrodzenia]</p43>
       <p43n>[KodKraju]</p43n>
       <p44>[KodKraju]</p44>
       <p45>[Ulica]</p45>
       <p46>[NrDomu]</p46>
       <p47>[NrLokalu]</p47>
       <p49>[Miejscowosc]</p49>
       <p50>[Skrytka]</p50>
       <p51>[KodPocztowy]</p51>
       <p52>[Poczta]</p52>
       <p56>CRS801:CP of legal person - ownership / CRS802:CP of legal person - other means / CRS803:CP of legal person - senior managing official / CRS804:CP of legal arrangement - trust - settlor / CRS805:CP of legal arrangement - trust - trustee / CRS806:CP of legal arrangement - trust - protector / CRS807:CP of legal arrangement - trust - beneficiary / CRS808:CP of legal arrangement - trust - other / CRS809:CP of legal arrangement - other - settlor-equivalent / CRS810:CP of legal arrangement - other - trustee-equivalent / CRS811:CP of legal arrangement - other - protector-equivalent / CRS812:CP of legal arrangement - other - beneficiary-equivalent / CRS813:CP of legal arrangement - other - other-equivalent</p56>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p53a>[Lista walut]</p53a>
       <rect1359>[Pole powtarzalne]</rect1359>
       <p54> / CRS501:Dywidendy / CRS502:Odsetki / CRS503:Przychody/umorzenia brutto / CRS504:Inne</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p55a>[Lista walut]</p55a>
       <rect1357_9>[Koniec strony]</rect1357_9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CRS-1C (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19068465</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p19></p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p21n>OECD601</p21n>
       <p22>453054504926965134154839080720</p22>
       <p22n_1>1</p22n_1>
       <p22n_2>1</p22n_2>
       <p22n_3>1</p22n_3>
       <p22m_>1</p22m_>
       <rect1></rect1>
       <p24></p24>
       <p24n></p24n>
       <rect2></rect2>
       <p25>PL</p25>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p26>30-10-1985</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>PL</p28>
       <rect3></rect3>
       <p29>PL</p29>
       <p30>Strzelecka</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>111</p35>
       <p36>61-155</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>CRS101</p38>
       <rect1353></rect1353>
       <p40></p40>
       <p40n></p40n>
       <p41>PL</p41>
       <p39_subfield_0>Jan</p39_subfield_0>
       <p39_subfield_1>Kowalski</p39_subfield_1>
       <p42>30-10-1985</p42>
       <p43>Poznań</p43>
       <p43n>PL</p43n>
       <p44>PL</p44>
       <p45>Strzelecka</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p49>Poznań</p49>
       <p50>111</p50>
       <p51>61-155</p51>
       <p52>Poznań</p52>
       <p56>CRS801</p56>
       <p53>10</p53>
       <p53a></p53a>
       <rect1359></rect1359>
       <p54></p54>
       <p55>10</p55>
       <p55a></p55a>
       <rect1357_9></rect1357_9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>