Pola formularza

Formularz: CRS-1 (3) (2019) Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanychImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2019/11/19/8867/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19092377</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect946>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect946>
       <p1>[rok]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rec6>[Pole podziału sekcji]</rec6>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <p5>[NIP]</p5>
       <rec5>[Pole podziału sekcji]</rec5>
       <p9>[NIP]</p9>
       <p7>[kraj]</p7>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p11n>OECD0:Dane przesyłane ponownie / OECD1:Nowe dane / OECD2:Dane korygowane / OECD3:Usuwane dane / </p11n>
       <p12n>[Pole tekstowe]</p12n>
       <p13n>[Pole tekstowe]</p13n>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Ulica]</p11>
       <p12>[NrDomu]</p12>
       <p13>[NrLokalu]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[Skrytka]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Poczta]</p18>
       <rect6>[Pole podziału sekcji]</rect6>
       <rect2086>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2086>
       <rect7>[Pole podziału sekcji]</rect7>
       <rect1495>[Koniec strony]</rect1495>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CRS-1 (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19092377</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect946></rect946>
       <p1></p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <rect1></rect1>
       <rec6></rec6>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <p5>8875155741</p5>
       <rec5></rec5>
       <p9>8875155741</p9>
       <p7>PL</p7>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p11n>OECD0</p11n>
       <p12n>test pola tekstowego</p12n>
       <p13n>test pola tekstowego</p13n>
       <p10>PL</p10>
       <p11>Strzelecka</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>111</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <rect6></rect6>
       <rect2086></rect2086>
       <rect7></rect7>
       <rect1495></rect1495>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>