Pola formularza

Formularz: ZA Załącznik do deklaracji - Informacje o danych współwłaścicieliPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19155669</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p0_1_subfield_>
       <p0_1_subfield_2>[Pole PESEL]</p0_1_subfield_2>
       <p0_1_subfield_3>[Pole NIP]</p0_1_subfield_3>
       <p1>Bemowo / Białołęka / Bielany / Mokotów / Ochota / Praga-Południe / Praga-Północ / Rembertów / Śródmieście / Targówek / Ursus / Ursynów / Wawer / Wesoła / Wilanów / Włochy / Wola / Żoliborz</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[pierwszeImie]</p6>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <p10>[Telefon]</p10>
       <p11>[Mail]</p11>
       <p9>[NIP]</p9>
       <p12>[nazwaPelna]</p12>
       <p13>[NIP]</p13>
       <p14>[Telefon]</p14>
       <p15>[Mail]</p15>
       <p16>[KodKraju]</p16>
       <p17>[Wojewodztwo]</p17>
       <p18>[Powiat]</p18>
       <p19>[Gmina]</p19>
       <p20>[Ulica]</p20>
       <p21>[NrDomu]</p21>
       <p22>[NrLokalu]</p22>
       <p23>[Miejscowosc]</p23>
       <p24>[KodPocztowy]</p24>
       <p25>[Poczta]</p25>
       <p26>[KrajKor]</p26>
       <p27>[WojewodztwoKor]</p27>
       <p28>[PowiatKor]</p28>
       <p29>[GminaKor]</p29>
       <p30>[UlicaKor]</p30>
       <p31>[NrDomuKor]</p31>
       <p32>[NrLokaluKor]</p32>
       <p33>[MiejscowoscKor]</p33>
       <p34>[KodPocztowyKor]</p34>
       <p35>[PocztaKor]</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZA</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19155669</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_subfield_>2</p0_1_subfield_>
       <p0_1_subfield_2>23050608219</p0_1_subfield_2>
       <p0_1_subfield_3>8875155741</p0_1_subfield_3>
       <p1>Bemowo</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>Jan</p6>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>23050608219</p8>
       <p10>500600400</p10>
       <p11>test@test.pl</p11>
       <p9>8875155741</p9>
       <p12>Pełna nazwa testowa</p12>
       <p13>8875155741</p13>
       <p14>500600400</p14>
       <p15>test@test.pl</p15>
       <p16>PL</p16>
       <p17>wielkopolskie</p17>
       <p18>poznański</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>Strzelecka</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>61-155</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>PL</p26>
       <p27>wielkopolskie</p27>
       <p28>poznański</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>Półwiejska</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>61-155</p34>
       <p35>Poznań</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>